Kalkulator obliczania terminów zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka

Jest to program komputerowy oparty o model NegFry wspomagający podejmowanie decyzji. Program wskazuje nam datę pierwszego zabiegu – tzw. prognozę negatywną i kolejne zabiegi na zarazę ziemniaczaną. Uwzględnia również daty wykonania zabiegu (fungicyd) i nawadnianie ziemniaków, które po wykonaniu należy koniecznie wprowadzić do systemu. Kalkulator stosuje się na plantacjach w uprawie standardowej, z wyłączeniem upraw ziemniaków pod okrywą i na wczesny zbiór. Program zwraca nam wyniki w formie tabelarycznej. Na czerwonym tle zaznaczone są daty wykonania zabiegów. Pierwszy zabieg należy wykonać w dniu, kiedy kumulowana wartość ryzyka (KJR) przekroczy poziom 130 punktów i dzienna wartość ryzyka (DJR) wyniesie 7 punktów (czerwone tło wiersza).

Instrukcja obsługi


Wersje programu


Obliczeniadata zabiegu
data nawodnienia
ilość wody
mm
mm
mm
mm
mm


Niniejszy program jest systemem wspomagania decyzji. Decyzja o wykonaniu zabiegu należy do użytkownika - rolnika i zależy od wielu innych niezależnych czynników. Powinna być poparta obserwacjami. WODR nie odpowiada za decyzje i skutki wykonywanych w oparciu o program zabiegów ochrony roślin.


Program powstał we współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu i Instytutu Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy.
Odwiedziny: unikalne: 4 dzisiaj: 0 online: 1