21 grudnia 2021

Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce

Okładka publikacji. Kolaż zdjęć przedstawiający gęsi, alpaki, jabłka, pole z uprawą jęczmienia, jabłka, wyroby ze słomy, pierogi, kobietę w stroju ludowym karmiącą kozy. Na środku kolażu na zielonym tle tytuł publikacji w kolorze białym. Na samym dole strony na białym tle logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutorzy: 
Wstęp: Anna Brzezińska, Sylwia Graja-Zwolińska
Opisy zagród: Marta Kondraciuk

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze środowiskiem wsi.

Pobierz publikację – plik PDF 6,31 MB

Czytany 146 razy