21 grudnia 2021

Innowacyjna wieś

Okładka publikacji. Od góry kolaż zdjęć przedstawiający bydło, alpaki, sery, pomidory w szklarni, łąkę, krajobraz wiejski. Niżej pomarańczowy poziomy pasek oraz na szarym tle pomarańczowy tytuł publikacji. Na samym dole strony na białym tle logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutorzy: 
Wstęp: prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
Opisy innowacji pochodzą z formularzy zgłoszeniowych do konkursu

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie.

Pobierz publikację – plik PDF 10,5 MB

Czytany 126 razy