20 grudnia 2021

Hodowla i użytkowanie zielononóżek kuropatwianych

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym i tekst artykułuAutor: 
prof. UPP dr hab. Sebastian Nowaczewski

Zielononóżki kuropatwiane posiadają szereg cech behawioralnych, przystosowawczych, predysponujących je do chowu ekstensywnego, gdzie główny nacisk kładzie się na wysokie wartości odżywcze i jakość produktów, ale także na szeroko rozumiany dobrostan.Publikacja została poświęcona hodowli i użytkowaniu tej rasy.

Pobierz publikację – plik PDF 2,01 MB

Czytany 64 razy