20 grudnia 2021

Hodowla i chów gęsi

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym, tekst artykułu i zdjęcie szaro-białych gęsi na wybieguAutor: 
prof. UPP dr hab. Sebastian Nowaczewski

W Polsce najbardziej popularną rasą użytkową gęsi jest gęś biała kołudzka, która wywodzi się bezpośrednio od gęsi białej włoskiej. W publikacji porównano gęsi rodu nieśnego W11 oraz mięsnego W33. Omówiono warunki utrzymania gęsi oraz wymagania żywieniowe.

Pobierz publikację – plik PDF 3,26 MB

Czytany 56 razy