08 grudnia 2021

Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski

Okładka publikacji. Na jasno niebieskim tle delikatna grafika w kolorach ciemnoniebieskim i zielonym nawiązująca do wody i ochrony środowiska. Tytuł publikacji w kolorze czarnym. Na dole logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichPraca zbiorowa
pod redakcją Jerzego Bykowskiego

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru.

Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje następujące zagadnienia: 1) Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola; 2) Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną; 3) Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa; 4) Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych; 5) Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie; 6) Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania; 7) Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji; 8) Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych; 9) Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych; 10) Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych; 11) Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych.

Pobierz publikację – plik PDF 8 MB

Czytany 96 razy