21 grudnia 2021

Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce

Okładka publikacji. Kolaż zdjęć przedstawiający gęsi, alpaki, jabłka, pole z uprawą jęczmienia, jabłka, wyroby ze słomy, pierogi, kobietę w stroju ludowym karmiącą kozy. Na środku kolażu na zielonym tle tytuł publikacji w kolorze białym. Na samym dole strony na białym tle logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutorzy: 
Wstęp: Anna Brzezińska, Sylwia Graja-Zwolińska
Opisy zagród: Marta Kondraciuk

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze środowiskiem wsi.

Pobierz publikację – plik PDF 6,31 MB

21 grudnia 2021

Innowacyjna wieś

Okładka publikacji. Od góry kolaż zdjęć przedstawiający bydło, alpaki, sery, pomidory w szklarni, łąkę, krajobraz wiejski. Niżej pomarańczowy poziomy pasek oraz na szarym tle pomarańczowy tytuł publikacji. Na samym dole strony na białym tle logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutorzy: 
Wstęp: prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
Opisy innowacji pochodzą z formularzy zgłoszeniowych do konkursu

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie.

Pobierz publikację – plik PDF 10,5 MB

20 grudnia 2021

Hodowla i użytkowanie zielononóżek kuropatwianych

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym i tekst artykułuAutor: 
prof. UPP dr hab. Sebastian Nowaczewski

Zielononóżki kuropatwiane posiadają szereg cech behawioralnych, przystosowawczych, predysponujących je do chowu ekstensywnego, gdzie główny nacisk kładzie się na wysokie wartości odżywcze i jakość produktów, ale także na szeroko rozumiany dobrostan.Publikacja została poświęcona hodowli i użytkowaniu tej rasy.

Pobierz publikację – plik PDF 2,01 MB

20 grudnia 2021

Akwakultura klasyczna, czyli porozmawiajmy o karpiu

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym, tekst artykułu i na środku strony wykresAutor: 
dr inż. Wojciech Andrzejewski

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
Skąd biorą się ryby na wigilijnym stole?
Akwakultura, czyli ile ryb hodujemy w Polsce?
Ile ryb spożywamy w Polsce?

Pobierz publikację – plik PDF 3,03 MB

20 grudnia 2021

Chów królików – podstawowe zasady i warunki utrzymania

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym, tekst artykułu i z prawej strony zdjęcie klatki dla królikówAutor: 
dr inż. Katarzyna Roman 

Króliki są najwcześniej udomowionymi zwierzętami spośród zwierząt futerkowych. Najbardziej popularnym celem utrzymywania tych zwierząt jest pozyskiwanie mięsa o dużych walorach smakowych oraz zdrowotnych. W publikacji omówiono zagadnienia związane z warunkami utrzymania królików, żywieniem oraz zasadami higieny i profilaktyki. 

Pobierz publikację – plik PDF 2,1 MB

20 grudnia 2021

Hodowla i chów gęsi

Pierwsza strona artykułu opublikowanego w czasopiśmie: Poradnik Gospodarski. Na białym tle od góry logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niżej tytuł publikacji w kolorze czarnym, tekst artykułu i zdjęcie szaro-białych gęsi na wybieguAutor: 
prof. UPP dr hab. Sebastian Nowaczewski

W Polsce najbardziej popularną rasą użytkową gęsi jest gęś biała kołudzka, która wywodzi się bezpośrednio od gęsi białej włoskiej. W publikacji porównano gęsi rodu nieśnego W11 oraz mięsnego W33. Omówiono warunki utrzymania gęsi oraz wymagania żywieniowe.

Pobierz publikację – plik PDF 3,26 MB

20 grudnia 2021

Czynniki wpływające na plon i jakość surowca zielarskiego

Okładka publikacji. Na białym tle od góry tytuł publikacji w kolorze czarnym i podtytuł w kolorze zielonym. Niżej grafika przedstawiająca zioła: bazylia, mięta, rozmaryn, lubczyk, tymianek, oregano. Na samym dole okładki logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutor: 
dr inż. Joanna Newerli-Guz

Zioła są cenione zarówno ze względu na swoje cechy sensoryczne, tj. smak, zapach, możliwość wykorzystania w kuchni, a przede wszystkim ze względu na swoje właściwości lecznicze.

W publikacji omówiono między innymi czynniki wpływające na jakość surowca zielarskiego, zabiegi agrotechniczne, zbiór surowca oraz metody usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Przedstawiono także skalę uprawy surowca zielarskiego w Polsce.

Pobierz publikację – plik PDF 11,4 MB

20 grudnia 2021

Jak skutecznie zachować jakość owoców i warzyw? Nowoczesne podejście do postępowania pozbiorczego i przechowywania

Okładka publikacji. Na białym tle od góry tytuł publikacji w kolorze czarnym i podtytuł w kolorze zielonym. Niżej różne warzywa: czerwone pomidory, zielone ogórki, czerwona i żółta papryka, biały kalafior, żółta cebula, zielona sałata. Na samym dole okładki logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichAutor: 
dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela 

Stosowanie odpowiednich metod w postępowaniu pozbiorczym i warunków przechowywania pozwala nie tylko zachować dobrą jakość owoców i warzyw, ale również skutecznie przedłużyć ich trwałość, przy ograniczeniu strat masy.

W publikacji omówiono czynniki warunkujące jakość owoców i warzyw. Przedstawiono jak postępować z surowcem po zbiorze. Omówiono także nowoczesne podejście do przechowywania.

Pobierz publikację – plik PDF 4,58 MB

08 grudnia 2021

Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski

Okładka publikacji. Na jasno niebieskim tle delikatna grafika w kolorach ciemnoniebieskim i zielonym nawiązująca do wody i ochrony środowiska. Tytuł publikacji w kolorze czarnym. Na dole logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów WiejskichPraca zbiorowa
pod redakcją Jerzego Bykowskiego

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru.

Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje następujące zagadnienia: 1) Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola; 2) Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną; 3) Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa; 4) Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych; 5) Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie; 6) Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania; 7) Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji; 8) Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych; 9) Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych; 10) Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych; 11) Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych.

Pobierz publikację – plik PDF 8 MB

31 grudnia 2020

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Autor:
Elżbieta Dryjańska

Ekologiczna metoda produkcji rolnej pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza produktów najwyższej jakości, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska i wpływa na rozwój obszarów wiejskich.

Publikacja przedstawia założenia rolnictwa ekologicznego i omawia środowiskowe i zdrowotne następstwa ekologicznej produkcji rolnej.

Pobierz →