31 grudnia 2020

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Autor:
Elżbieta Dryjańska

Ekologiczna metoda produkcji rolnej pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza produktów najwyższej jakości, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska i wpływa na rozwój obszarów wiejskich.

Publikacja przedstawia założenia rolnictwa ekologicznego i omawia środowiskowe i zdrowotne następstwa ekologicznej produkcji rolnej.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Ciekawe rośliny w rolnictwie ekologicznym

Autorzy:
Magdalena Stachowiak
Magdalena Świątkowska

Gospodarowanie metodami ekologicznymi jest przedsięwzięciem bardzo trudnym, wymagającym bezwzględnego zaangażowania i ogromnych nakładów pracy oraz – wbrew pozorom – dużych nakładów finansowych, na co w dobie dzisiejszej globalizacji nie każdy chce się decydować.

W publikacji przedstawiono propozycje uprawy metodami ekologicznymi roślin mniej popularnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony sprzedających, jak i kupujących. Omówiono ich podstawowe wymagania i możliwe zastosowanie.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Innowacyjne rozwiązania w hodowli roślin ogrodniczych

Autorzy:
dr inż. Mariusz Lewandowski
dr hab. Agnieszka Masny
dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
dr Piotr Kamiński
dr inż. Marek Szymajda

W polskim ogrodnictwie hodowla roślin skierowana jest na tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego. Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podejmują wiele działań w kierunku wprowadzenia do uprawy nowych gatunków roślin i nowych technologii uprawy. Wzrost produkcji i jakości produkowanych warzyw i owoców jest ściśle związany ze zmianami w technologii i dystrybucji warzyw i owoców, w doborze nowych odmian i nowych systemach uprawy. Jest to proces niezbędny, ponieważ tylko produkty o najwyższej jakości mogą być oferowane na wszystkie rynki świata.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Wprowadzenie do uprawy nowych gatunków warzyw i owoców w celu poszerzenia asortymentu płodów rolnych

Autorzy:
dr hab. Stanisław Pluta
prof. IO dr Piotr Kamiński
mgr inż. Teresa Sabat
inż. Agnieszka Długosz
mgr inż. Artur Kowalski

Publikacja przedstawia nowe gatunki warzyw i owoców, którymi warto zainteresować zarówno producentów, jak i konsumentów. Producenci poszerzają swoje możliwości w zakresie uprawy nowych gatunków, które posiadają duże wartości odżywcze i prozdrowotne dla człowieka. Z tego względu mogą być atrakcyjne dla poszukującego nowości konsumenta. Zwiększenie asortymentu oferowanych warzyw i owoców jest więc korzystne dla producenta i kupującego. Nie ma wątpliwości, że promowanie uprawy nowych gatunków warzyw i owoców jest opłacalne dla obu stron!.

Pobierz →

31 grudnia 2020

Marketing dla rolników. Podstawy teoretyczne i wskazówki dla praktyków

Autor:
dr inż. Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Widzimy ogromną potrzebę wzmocnienia produktów przygotowywanych przez rolnika, by mógł lepiej zaistnieć w świadomości konsumenta. Niezbędne jest zatem przekazanie Państwu kompendium wiedzy z zakresu marketingu, tak by można było z niego korzystać.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji zachęcą Państwa do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →

10 kwietnia 2020

Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

Autorzy:
dr hab. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu

W ostatnich latach obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumenta pochodzeniem poszczególnych produktów. Świadomość i potrzeba otrzymania dobrej jakości żywności jest coraz powszechniejsza. Krótki łańcuch żywności oznacza możliwość zakupu produktów bezpośrednio od rolnika. Rola rolnika w łańcuchu żywnościowym wymaga jednak wzmocnienia.

Przygotowana publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące metody i formy sprzedaży produktów lokalnych i może stanowić zachętę do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →

07 listopada 2019

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Autorzy:
dr Michał Napierała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody.

Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Pobierz →

25 lutego 2019

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Publikacja przedstawia przykłady operacji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018.

W wyniku realizowanych operacji upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Pobierz wersję polską →

Pobierz wersję angielską →

31 grudnia 2018

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

 

​Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

31 grudnia 2018

Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie

 

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego osób zajmujących się pszczelarstwem do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Czech, który odbył się w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.