31 grudnia 2021

Innowacyjna wieś

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do obejrzenia 5 filmów nakręconych w ramach operacji pn. „Innowacyjna wieś”. Filmy przedstawiają ogólne założenia innowacyjnej wsi oraz ukazują nagrodzone i wyróżnione innowacje z konkursu „Innowacyjna wieś”, który był jednym z elementów operacji.

Celem operacji było promowanie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich oraz pokazanie wpływu i znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Operacja pozwoliła na znalezienie i wyróżnienie rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski, którzy podzielili się wprowadzonymi w swoich działalnościach innowacyjnymi praktykami. Przyczyniło się to do aktywizacji rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski do kreatywnego myślenia i wprowadzania ich w czyn.


20 grudnia 2021

Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza

Celem operacji była wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzanie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie wielkopolskim.

Realizacja operacji przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw oraz wspierania aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i realizację wspólnych projektów w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cykl programów, których emisja odbyła się w TVP 3 Poznań: