31 grudnia 2020

Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” przygotował filmy prezentujące dobre praktyki w obszarze przetwórstwa żywności oraz jej sprzedaży. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników do rozwoju przedsiębiorczości, co w dalszej perspektywie może zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw na rynku.

Zapoznanie się z rozwiązaniami przedstawionymi w filmach „ Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego” może być bodźcem do skorzystania ze środków finansowych w ramach działania „Współpraca” i podjęcia decyzji o prowadzeniu sprzedaży swoich produktów.

Musimy pamiętać o tym, że zwiększając konkurencyjność troszczymy się o nasz sukces na rynku lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Borówka i żurawina

Boczniaki

Miody

Wyroby wędliniarskie

Nie tylko wyroby wędliniarskie

31 grudnia 2020

Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Film prezentuje kilka przedsięwzięć pozarolniczych z terenu Wielkopolski, aby zainspirować do podjęcia inicjatyw w kierunku tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu. Inicjatywy te rozwijane są na bazie posiadanego potencjału, najczęściej opierane na produkcji rolniczej lub posiadanej infrastrukturze oraz kapitale ludzkim. Powstają małe przetwórnie, wytwarzając produkty lokalne o wysokiej jakości. Rozwijają się punkty usługowe, z których korzystają nie tylko mieszkańcy obszarów wiejskich, ale także mieszkańcy miast. Dynamicznie rozwija się agroturystyka, wykorzystująca walory krajobrazowe polskiej wsi oraz coraz większe zapotrzebowanie na wypoczynek na terenach wiejskich.

Zapraszamy – poznajmy dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Wielkopolski!

 

31 grudnia 2020

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy

Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyczynia się do ułatwienia transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego poprzez prowadzenie szkoleń, pokazów i demonstracji, a także udzielanie bezpośredniego doradztwa rolnikom oraz wykonywanie określonych zadań w obszarze pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Biorąc pod uwagę potrzebę upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, z inicjatywy Ośrodka w 2012 roku utworzono w województwie wielkopolskim sieć gospodarstw demonstracyjnych. Sieć tę stanowią podmioty związane z rolnictwem, takie jak: gospodarstwa działające przy instytucjach naukowych, grupy producenckie, indywidualni rolnicy o różnym profilu produkcyjnym. Różnorodność gospodarstw stanowi doskonały warsztat do wdrażania innowacji z nauki do praktyki rolniczej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” aktywnie współpracuje z podmiotami, które są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Prezentowane filmy przedstawiają wzorowo działające gospodarstwa demonstracyjne, które w sposób znaczący wspierają transfer wiedzy.

Gospodarstwo sadownicze

Hodowla bydła

Produkcja roślinna

Nawadnianie w uprawie ziemniaka

Produkcja trzody chlewnej

Uprawa kukurydzy