W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nasz Ośrodek zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. Seminarium rozpoczęło się wykładem pt. „Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Kozyrę, z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy. Wykładowca przekazał słuchaczom informacje na temat zmieniającej się zawartości dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych w atmosferze oraz o zmieniającej się liczbie dni zimowych i z temperaturą powyżej 25 °C na przestrzeni lat 1960-1990 i 2007-2016, przedstawił prognozy na kolejne lata, a także założenia polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wykładowca przedstawił założenia Strategicznego Planu Adaptacji – dokumentu…
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: Non-chemical weed management in arable cropping systems; Pests and diseases of the olive tree. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 10 września br. Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być…
„Ocena liniowa w nowoczesnej hodowli koni” Marszew k. Pleszewa, 17 czerwca 2018 r.   W dniu 17 czerwca br. podczas Marszewskich Dni Pola ‘2018 odbyła się  konferencja połączona z warsztatami pn. „Ocena liniowa w nowoczesnej hodowli koni”. Operacja ta realizowana była w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Konferencja skierowana była do hodowców koni z województwa wielkopolskiego oraz doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Składała się ona z dwóch wykładów: „Ocena liniowa koni szlachetnych hodowlanych przeznaczonych do wyczynu sportowego” oraz „Postępowanie z klaczami hodowlanymi w okresie okołoporodowym i z nowo narodzonym  źrebakiem – zabiegi…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 zorganizował wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne gospodarowanie pasieką”. Wyjazd dedykowany był dla osób zajmujących się pszczelarstwem, naukowców. Grupa pszczelarzy uczestniczyła 10 czerwca 2018 r. w wyjeździe studyjnym do dwóch gospodarstw pasiecznych. Pierwszy wykład został przeprowadzony w pasiece należącej do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w Sielinku o tematyce „Elementy nowoczesnej gospodarki pasiecznej, ochrona pszczół w środowisku przyrodniczym oraz możliwości zwiększenia bazy pożytkowej dla pszczół”. Zajęcia poprowadził specjalista WODR Jędrzej Wigura. Następnie grupa udała się do gospodarstwa pasiecznego pana Władysława Poprawskiego. Na miejscu został zaprezentowany wykład „Innowacyjne metody pozyskiwania matek, odkładów i innych produktów pszczelich przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu”. Po raz kolejny okazało się, że…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 zorganizował wyjazd studyjny pt. „Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie”. Wyjazd dedykowany był dla osób zajmujących się pszczelarstwem, naukowców. W dniach 24-27 kwietnia 2018 r. grupa pszczelarzy wyjechała na południe do Czech. Będąc u naszych sąsiadów uczestnicy mogli wysłuchać bardzo interesujących wykładów przygotowanych przez wykładowców z Centrum Kształcenia Pszczelarskiego z następującej tematyki: funkcjonowanie Związku Pszczelarzy w Czechach, metody i efekty hodowlane produkcji matek pszczelich, zasady i przepisy dotyczące relokacji pasiek wędrownych, praktyka postępowania w przypadku zatrucia pszczół, metody zwalczania Varroa Destructor. Po zajęciach teoretycznych pszczelarze udali się na zajęcia warsztatowe do pasiek Centrum. W trakcie wizyt zaprezentowano pracę przy ulach, sprzęt stosowany w pasiekach, sposoby…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 zorganizował seminarium na temat „Genomika i GMO, ważne wydarzenia w sposobie zarządzania produkcją zwierzęcą”. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób następujące tematy: Żywienie krów mlecznych bez GMO – problemy Żywienie krów mlecznych bez GMO – perspektywy Dlaczego ocena genomowa zwierząt sprawdza się? Jak wykorzystać ocenę genomową w praktyce hodowlanej? Dodatkowo został przygotowany punkt informacyjny dla osób zainteresowanych wykorzystaniem dofinansowania na powstanie Grup Operacyjnych zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z nowoczesnymi, innowacyjnymi metodami zarządzania produkcją zwierzęcą uwzględniającymi potencjał genetyczny i warunki środowiskowe (żywienie) w ujęciu teoretycznym…
W dniach 26-27 czerwca 2018 roku w Grudziądzu w Hotelu IBIS STYLES (ul. Piłsudskiego 18) oraz 28-29 czerwca 2018 roku w Częstochowie w Hotelu Mercure (ul. Popiełuszki 2), odbędą się szkolenia pod nazwą „Partnerstwo dla rozwoju II”. Szkolenia adresowane są do osób zainteresowanych udziałem tworzenia Grup Operacyjnych EPI i aplikowaniem o srodki w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020. W pierwszej kolejności proponujemy udział liderom tworzących się grup, tj. rolnikom, przedstawicielom jednostek naukowych, przedstawicielom biznesu oraz doradztwa. Na każdym szkoleniu planujemy udział 60 osób. Koszty noclegu (z 26/27 lub 28/29 czerwca br.) oraz wyżywienia podczas szkolenia pokrywa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 13:00. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. W związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniu 10.06.2018 r. organizuje wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne gospodarowanie pasieką” dla pszczelarzy i doradców rolnych WODR. Głównym celem wyjazdu jest ukazanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce pasiecznej osobom interesującym się pszczelarstwem, zapoznanie ich z różnymi systemami prowadzenia pasieki oraz  korzyściami jakie dają pszczoły w rolnictwie. Zajęcia odbędą się w pasiece demonstracyjnej WODR w Poznaniu oraz prywatnym gospodarstwie pasiecznym. Podczas szkolenia pszczelarze uzyskają wiedzę na temat: elementów nowoczesnej gospodarki pasiecznej, ochrony pszczół w środowisku przyrodniczym, możliwości zwiększenia bazy pożytku dla pszczół, innowacyjnych metod pozyskiwanych matek, odkładów i innych produktów pszczelich przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu Wyjazd studyny jest operacją w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniu 09.06.2018 r. organizuje seminarium „Genomika i GMO, ważne wydarzenia w sposobie zarządzania produkcją zwierzęcą”. Seminarium rozpoczyna się o godzinie 16.00 w budynku Muzeum w Sielinku, ul. Parkowa 2. Zrealizowane zostaną następujące wykłady: „Żywienie krów mlecznych bez GMO – problemy” „Żywienie krów mlecznych bez GMO – perspektywy” „Dlaczego ocena genomowa zwierząt sprawdza się?” „Jak wykorzystać ocenę genomową w praktyce hodowlanej?” Realizacja operacji jest istotna z uwagi na konieczność przygotowania potencjalnych beneficjentów do wykorzystania środków finansowych Działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Celem operacji jest ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grup operacyjnych. Seminarium jest operacją w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR, finansowane z pomocy…
W dniach 4-5 czerwca 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje wyjazd studyjny „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki w rolnictwie” do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w  Puławach. Realizacja operacji ma na celu zapoznanie grupy osób zajmujących się rolnictwem z innowacyjnymi niskoemisyjnymi praktykami w rolnictwie oraz ich skutkami ekonomicznymi i środowiskowymi. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie”. Szkolenie w dniu 4.06.2018 r. odbędzie się w Puławach w Hotelu Sybilla, początek o godz. 14.00. W drugim dniu 5.06.2018 r. uczestnicy będą wizytować rolnicze gospodarstwa doświadczalne IUNG – PIB w Osinach i Grabowie. Szkolenie stanowi operację realizowaną w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 09-10.06.2018 roku organizuje przedsięwzięcie pod tytułem „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT”, podczas którego odbędą się prezentacje aplikacji dla rolnictwa. Odbędzie się ono podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pokrywamy koszty stoiska i jego wyposażenia – zapewniamy monitor do prezentacji, nagłośnienie, stolik z krzesłami oraz materiały promocyjne (ulotki). Po zakończeniu wydarzenia (2 tygodnie po wydarzeniu) oferujemy także możliwość bezpłatnego zamieszczenia na naszej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl) artykułu – na temat zaprezentowanego programu na stoisku. Pozostałe koszty ponosi partner, m.in. koszty dojazdu. Zgłoszenie powinno składać się z: Nazwy aplikacji Opisu aplikacji Nazwy firmy Osoby do kontaktu Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich…