„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 25 czerwca 2020 roku na terenie wystawienniczym w Sielinku pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” (kolejne spotkania odbędą się odpowiednio: 20.08.2020 r. i 08.10.2020 r.). Organizacja wyżej wymienionego wydarzenia w trzech terminach była spowodowana panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami związanymi z ilością osób mogących jednocześnie przebywać podczas trwania wydarzenia.…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Dniach Pola, które odbędą się pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” 25 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-15.00 w Sielinku k. Opalenicy. Miejsce imprezy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica – pola demonstracyjne. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz rekomendacjami organów państwowych w zakresie organizowania zgromadzeń, „XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze” planowane na 6-7 czerwca br. zostały odwołane.…
SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r. Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią. Konkurs jest podzielony na: organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro, bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich…
Postęp technologiczny coraz odważniej wkracza do rolnictwa, wspierając rozwój między innymi produkcji zwierzęcej. Pozwala to na zwiększenie wydajności, ale przy większej koncentracji na dobrostanie zwierząt. Postęp ten operaty jest coraz częściej na innowacyjnych aplikacjach, wykorzystujących kamery, mikrofony, czujniki i informatyczne systemy zarządzania, które wspierają rolników w codziennym prowadzeniu gospodarstwa. Technologie zdalnego monitorowania zwierząt, nazywane precyzyjną hodowlą zwierząt, umożliwiają automatyczne śledzenie i analizowanie parametrów poszczególnych zwierząt gospodarskich w czasie rzeczywistym. Partner KSOW – firma AGREGO (IDFS Sp. z o.o.) w 2019 roku zrealizował projekt w ramach Planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR pt. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej”. Celem operacji było określenie zakresu danych możliwych do zebrania z czujników oraz zbadanie, czy istnieje…
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (ElP-AGRl) rozpoczęło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych: Dzika przyroda i produkcja rolna, Zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie, Zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w rolnictwie, Zrównoważony system produkcji wołowiny, Przystosowujące się do klimatu uprawy roślin tropikalnych w UE. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 23 stycznia 2020 r. do końca dnia. Aplikacje mogą składać nie tylko pracownicy jednostek doradczych i naukowcy, ale także rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd. Warunkiem zgłoszenia jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. W przypadku pytań osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Panem Dyrektorem Krzysztofem Janiakiem: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 172, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Więcej informacji znajduje się…
18 listopada 2019

Ekologiczny chów zwierząt

Napisane przez
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak w praktyce wygląda ekologiczny chów bydła mlecznego i opasowego oraz pozyskiwanie mięsa, mleka i jego przetworów, a także ich sprzedaż odbiorcom hurtowym i detalicznym? Odpowiedź na te i wiele innych pytań z zakresu towarzyszącego produkcji zwierzęcej uzyskali rolnicy zajmujący się chowem bydła mlecznego i opasowego – 27 osób z powiatu tureckiego, którzy 7 listopada 2019 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do dwóch towarowych gospodarstw ekologicznych z produkcją mleka i z produkcją…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do udziału w WYJEŹDZIE STUDYJNYM w ramach operacji pt.: „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”. Zintegrowanie ogniw agrobiznesu wymaga przyjęcia nowego podejścia uwzględniającego specyfikę powiązań między wieloma różniącymi się rodzajami działalności produkcyjnej, przetwórczej i usługowej, które tworzą swoisty system powiązań w agrobiznesie. Celem operacji jest zacieśnienie współpracy oraz zintegrowanie podmiotów na rzecz stworzenia grupy operacyjnej. W drugiej części projektu…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zapraszają 6 listopada 2019 roku na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska” Miejsce konferencji: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2. Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i doświadczeń z ich wdrażania w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak: innowacyjne technologie i systemy precyzyjnego nawożenia ograniczające odpływ azotu ze źródeł rolniczych…
Partner KSOW – firma Agrego realizuje operację pt. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej". Informacja na temat operacji znajduje się tutaj: https://agrego.pl/14908-2/.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z realizacji pierwszej części projektu „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”, która znajduje się na stronach internetowych: Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod linkiem: http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2019/2019_09_19_2/, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod linkiem: https://wes.up.poznan.pl/pl/content/integracja-ogniw-wielkopolskiego-agrobiznesu-oraz-jego-otoczenia-0?fbclid=IwAR2qAUyVwZB4JXSJt-0p23N_Ye44_2FR65oYrAm9lTxq-2kZ0oJHxN0V6Ok.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. „Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”. Operacja mająca na celu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji w branży lokalnego przetwórstwa na obszarach wiejskich wśród 50 uczestników konferencji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa oraz stymulowanie do takiej współpracy odbędzie się 27-28 września2019 r. Folwark Wąsowo ul. Poznańska 2, Wąsowo…