31 sierpnia 2020

Relacja ze szkolenia „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie wielkopolskim”

Przygotowane przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Na terenie wystawienniczym w Sielinku 20 sierpnia 2020 r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie wielkopolskim”, które zrealizowano w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Dotyczyło ono zasad bioasekuracji będącej fundamentem produkcji bezpiecznej żywności, systemów jakości w budowie marki, form organizacji producentów rolnych, systemów nawodnieniowych oraz odmian ziemniaka uprawianych w Wielkopolsce.

Pierwszym prelegentem był dr Marcin Baran z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawił zagadnienia bioasekuracji jako podstawowego elementu dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności.

Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który omówił dwa tematy: „Systemy jakości jako podstawowy element w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej” oraz „Spółdzielczość lub inne formy organizacji producentów rolnych w aspekcie wzrostu ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności”.

Zagadnienia związane z systemami nawodnieniowymi w polskich uwarunkowaniach przekazał przedstawiciel firmy Top Farms – Paweł Kaczmarek. Prezentaja objęła również tematykę systemów jakości jako podstawowych elementów w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej, które przedstawiono na przykładzie firmy Top Farms.

Ostatnim prelegentem był dr Tomasz Lenartowicz z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, który przedstawił prezentację na temat odmian ziemniaka uprawianych w Wielkopolsce.

Wykładowcy podkreślali, że w ostatnich latach obserwuje się liczne działania i naciski konsumentów i ekologów, którzy domagają się, by produkty rolne trafiające na rynek były wysokiej jakości, a ich produkcja była prowadzona z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Bioasekuracja jest więc konieczna, ma na celu ochronę zdrowia, żywności, która jest przygotowywana w danym gospodarstwie, zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów oraz zwiększa opłacalność i wydajność poszczególnych producentów. Systemy jakości żywności mają uzasadnienie w obliczu problemu jakości żywności i związanym z tym bezpieczeństwem. Stosowanie systemów jakości żywności jest istotne zarówno dla konsumenta, który uzyskuje gwarancję pochodzenia produktów i metod ich produkcji oraz dla producenta, który w ten sposób może reklamować produkt, przekazując informacje o jego dodatkowej wartości i promować gospodarstwo wiejskie produkujące artykuły wysokiej jakości.

Tworzenie grup producentów, także w formie spółdzielni, stanowi szansę dla bardziej partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i może umożliwiać samodzielną sprzedaż gotowych wyrobów spożywczych. Działanie w grupie to także wspólne zakupy przemysłowych środków produkcji oraz nowoczesnego sprzętu rolniczego. Systemy jakości żywności oraz wspólna organizacja producentów rolnych to również możliwość negocjacji korzystniejszych cen w przedsiębiorstwach przetwórczych i budowa marki, która powoduje wzrost pozycji w łańcuchu produkcji żywności.

Czytany 651 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.