31 grudnia 2021

LPW podsumowanie 2021

Napisane przez
LPW podsumowanie 2021 W 2021 roku zorganizowaliśmy 65 spotkań w ramach tworzenia struktur Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) we wszystkich 31 powiatach naszego województwa. Zbieramy informacje od zainteresowanych podmiotów o problemach i potrzebach inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji na obszarach rolniczych.
31 grudnia 2021

Konferencja Niemierzyce

Napisane przez
Konferencja Niemierzyce W dniach 8-9 września 2021 roku w miejscowości Niemierzyce zorganizowana została Konferencja dla 50 osób oraz online pn. „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolnictwie”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań edukacyjno- informacyjnych dla tworzonych Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) - operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dlaczego warto korzystać z paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych turbin wiatrowych? Czy takie rozwiązania są opłacalne? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań. Żeby poznać tajniki fotowoltaiki, udaliśmy się do dwóch gospodarstw, które od lat korzystają z tego rozwiązania. Pierwszym z nich było gospodarstwo Marcina…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W jaki sposób zwierzęta mogą pomóc dzieciom? Czy prowadząc zagrodę ze zwierzętami można uzyskać dofinansowanie? A ponadto dlaczego warto posiadać biogazownię w swoim gospodarstwie? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań. Ranczo Kacperkowo we wsi Wychowaniec działa od kilkunastu miesięcy. W tym czasie Monika i Przemysław…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jaką rolę odgrywają biogazownie rolnicze i czy warto je posiadać w swoim gospodarstwie? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.  Aby poznać wszelkie najważniejsze aspekty posiadania biogazowni, udaliśmy się do gospodarstwa Karola Janasa, który na co dzień zajmuje się uprawą pomidorów, a do tego postanowił wybudować…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) pod koniec roku został opracowywany dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie wielkopolskim”, dotyczący zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiatach. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działań inicjujących powstanie LPW udostępnia przedmiotowy dokument zbiorczy w celu zapoznania się z nim przez zainteresowanych Partnerów LPW. W pierwszym kwartale 2022 roku nasz Ośrodek zorganizuje kolejne spotkania online LPW w poszczególnych powiatach w celu przeanalizowania zgłoszonych potrzeb i ustalenia…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)” majaca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działań związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) wydał publikację „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski”. Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk…
Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wspólna Polityka Rolna w perspektywie finansowej 2014-2020 jest pierwszą w historii Unii Europejskiej, która w tak jasny sposób wskazuje, że szybki transfer wiedzy z nauki do praktyki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym są kluczowe, aby zachować wydajność produkcji żywności, a jednocześnie podnosić jej jakość i ograniczać wpływ na środowisko. Uznano, że najefektywniejszą formą wdrażania innowacji…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.Współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.​ Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 roku o godzinie  10.00 na konferencję online DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego,…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnictwo precyzyjne, uprawa rabarbaru oraz uprawa roślin ozdobnych były głównymi tematami drugiego programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z telewizją TVP3 Poznań. Na samym początku odwiedziliśmy gospodarstwo Piotra Łukaszewskiego, które należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR. Pan Piotr razem z synem wprowadza różnorodne innowacje przy pracy na polach, stosując rolnictwo precyzyjne. Ponadto,…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konkurs „Innowacyjna wieś” organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został zrealizowany w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu była promocja i wspieranie znaczenia działań innowacyjnych prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Komisja spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia: I nagroda – 6 000,00 zł netto otrzymuje Karol Janas, powiat kaliski; II nagroda – 5 000,00 zł netto otrzymują Marzena…