Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konkurs pod nazwą „Moje własne innowacje”. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: Maszyny i urządzenia. OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym. Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych. W ramach każdej z kategorii organizator konkursu przewidział nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach: miejsce I – 6 000,00 zł, miejsce II – 5 000,00 zł, miejsce III – 4 000,00 zł, wyróżnienie – 1 000,00 zł. Na zgłoszenia organizator knkursu czeka do 30 czerwca 2021 roku!  Więcej szczegółów na temat warunków udziału w konkursie, w tym regulamin konkursu i karta zgłoszenia, znajdują się na stronie internetowej SIR.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji pn.„Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, mającej na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małej przedsiębiorczości, zorganizowany został wyjazd jednodniowy we wrześniu 2020 r. dla grupy 20 osób z terenu powiatu wągrowieckiego do dwóch gospodarstw zajmujących się dodatkową działalnością. Pierwszym obiektem, który został zaprezentowany, była piekarnia wiejska prowadzona przez Panią Joannę Patan-Nowak w miejscowości…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody” mająca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Drugie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kolskim odbyło się 22 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kole. W spotkaniu wzięło udział 14 osób – przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody” mająca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2020 roku z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiono do wdrażania działań związanych z tworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. W Wielkopolsce…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W czwartek 8 października 2020 roku na terenie obiektu wystawienniczego w Sielinku odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych w bieżącym roku spotkań zorganizowanych w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. Spotkanie było poświęcone uprawie kukurydzy. Uczestników powitała Wiesława Witaszak – Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zaproszeni wykładowcy przedstawili zagadnienia związane z innowacyjnymi e-rozwiązaniami w racjonalnej uprawie kukurydzy, nowatorskim…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 20 sierpnia 2020 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku drugie z trzech zaplanowanych spotkań w ramach projektu „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. Ze względu na utrudnienia i ograniczenia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w nowej formule. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób – rolników i doradców z terenu województwa wielkopolskiego, osoby…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny, to tytuł operacji, której celem było zapoznanie rolników z nową inicjatywą jaką jest INKUBATOR KUCHENNY. Jest to miejsce dobrze wyposażone i przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi służące do przetwarzania produktów pochodzących z gospodarstwa. Zadaniem projektu realizowanego w ramach Sieci Innowacji Rolniczych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nas „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” rozpocznie się z opóźnieniem. Na transmisję na żywo w Internecie zapraszamy około godziny 9.45! Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo!   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 8 października 2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku kolejne, już ostatnie…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 4 sierpnia 2020 r. przygotował dla grupy 20 rolników z powiatu tureckiego wyjazd studyjny, którego celem było ułatwienie transferu wiedzy w zakresie podejmowania nowych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie wytwarzania żywnościowych produktów lokalnych. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na terenie wystawienniczym w Sielinku 20 sierpnia 2020 r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie wielkopolskim”, które zrealizowano w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Dotyczyło ono zasad bioasekuracji będącej fundamentem produkcji bezpiecznej żywności, systemów jakości w budowie marki, form organizacji producentów rolnych, systemów nawodnieniowych oraz odmian ziemniaka uprawianych w Wielkopolsce. Pierwszym prelegentem był dr Marcin Baran…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 20 sierpnia 2020 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, dawniej Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku, Dzień Pola pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej. Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka”. Jest to wydarzenie organizowane w nowej formule ze względu na utrudnienia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym związanym z COVID-19. Podczas imprezy specjaliści z instytucji oraz firm z branży…