07 października 2021

Lista zalecanych odmian zbóż ozimych i rzepaku w województwie Wielkopolskim

Napisane przez Natalia Ławniczak

Odpowiedni dobór odmiany jest jednym z głównych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej. Można wyróżnić odmiany, które plonują na podobnym poziomie w całym kraju. Część odmian plonuje w niektórych rejonach kraju lepiej, a w innych gorzej. Wynika to z różnych warunków klimatycznych, zmieniających się w poszczególnych latach. Lista Odmian Zalecanych COBORU, na podstawie wieloletnich doświadczeń, pomaga dobrać odmiany , które dają większą gwarancję plonu w danym rejonie.

                Na jakie cechy danej odmiany należy zwrócić uwagę? Oprócz zasadniczych kryteriów, jak: docelowe przeznaczenie ziarna, wartość plonotwórcza odmiany, odpowiednia agrotechnika. Warto zwrócić uwagę na pozostałe cechy; jak na przykład mrozoodporność. Ryzyko wypadnięcia roślin podczas mrozów można zmniejszyć przez odpowiedni dobór odmian. Nawet najbardziej plenna odmian ale nisko oceniana pod kątem mrozoodporności, może okazać się chybioną inwestycją.

                Kolejnym ważnym kryterium jest zdrowotność. Z reguły odmiany wykazują zróżnicowaną odporność na choroby. Znajomość odporności odmian na choroby, wzmaga czujność rolnika, pozwala odpowiednio zaplanować odpowiednią ochronę, która będzie skuteczna i uzasadniona ekonomicznie. Nawet przykładowo sama organizacja zbiorów może być podyktowana odpornością roślin. Gdy mamy zboża z niższą oceną porastania w kłosie lub liczbą opadania, istnieje ryzyko pogorszenia jakości ziarna podczas deszczowej pogody w czasie dojrzewania. W tym przypadku odmiany mają większą skłonność do porastania.

                Biorąc pod uwagę odporność odmiany na poszczególne choroby, warto uwzględnić ryzyko wystąpienia danej choroby. Jeżeli roślina ma dużą odporność ale na rzadziej występującą chorobę, lepiej jest wybrać odmianę o dużej odporności na często występujące choroby. W jęczmieniu ozimym, w roku 2020, najczęściej występowała rdza jęczmienia i plamistość siatkowa (64-71% doświadczeń), rzadziej mączniak prawdziwy, rynchosporioza i ciemnobrunatna plamistość. Natomiast leśń śniegowa nie wystąpiła w minionym sezonie w żadnym doświadczeniu. W pszenicy ozimej najczęściej stwierdzono septoriozę liści 85% doświadczeń. Następnie rdzę brunatną 60% doświadczeń. Dość powszechnie występował mączniak prawdziwy i brunatna plamistość liści, około połowa doświadczeń. Natomiast rzadziej występuje septorioza plew i fuzarioza kłosów (prawie 30% doświadczeń). Pszenżyto ozime porażane było najczęściej przez następujące choroby: septoriozę liści, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Jeżeli chodzi o żyto ozime, to najczęściej stwierdzono rdzę brunatną, septoriozy liści, rynchosporiozę i mączniaka prawdziwego.

                Występowanie chorób grzybowych w rzepaku było zróżnicowane, co jest też uzależnione od przymrozków, czego następstwem były popękane łodygi. Najczęściej zaobserwowano choroby podstawy łodygi, w 40 % doświadczeń. W okresie wzrostu łuszczyn nastąpiło dość powszechnie porażenie łodyg zgnilizną twardzikową (w 73% doświadczeń), a później na łuszczynach czernią krzyżowych (w 53% doświadczeń).

                Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2021 ustalono na zimowych posiedzeniach Wojewódzkich Zespołów PDO (PDO -Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Poniżej charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski na rok 2021.

 

 

PSZENICA OZIMA

ARTIST ( hodowca Saaten Union, odmiana chlebowa grupa B), wysoki poziom plonowania, średniowczesna w kłoszeniu jak i w dojrzałości technologicznej. Dość duża odporność na choroby: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew. Średnia odporność na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów. Natomiast na brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość mała. Charakteryzuje się  dość dużą odpornością na porastanie w kłosie. Masa 1000 ziaren dość duża. Odznacza się dobrą zimotrwałością, wg COBORU na 4,0 pkt, zawartość białka średnia. Jest to pszenica o przeciętnej tolerancji na zakwaszenia.

RGT Kilimanjaro ( RAGT Semences Polska, jakościowa odmiana chlebowa; grupa A), charakteryzuje się bardzo dobrą plennością i zimotrwałością 4,0 pkt. Dość duża odporność na choroby: rdzę brunatną, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów. Natomiast średnia odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i na brunatną plamistość liści. Średnia odporność na porastanie w kłosie. Niska odporność na mączniaka prawdziwego. Charakteryzuje się odpornością na wyleganie, rośliny dość niskie. Odznacza się dość dużą zawartością białka. Odmiana przeciętna na zakwaszenie gleby.

Linus (( RAGT Semences Polska, odmiana jakościowa A), oznacza się dość dużą odpornością na rdzę brunatną, średnia odporność na septoriozę liści, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów. Rośliny dość niskie. Mała masa 1000 ziaren. Oznacza się dość późnym terminem kłoszenia, dojrzewania średni. Przeciętna tolerancja na zakwaszone stanowiska. Zimotrwałość 4,0.

Formacja (Poznańska Hodowla roślin, jakościowa odmiana chlebowa grupa A), bardzo dobra zimotrwałość 4,5. Odznacza się dość dużą odpornością na septoriozę plew, średnią na choroby: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą. Odmiana wykazuje niską odporność na choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Charakteryzuje się bardzo dużą liczbą opadania. Masa 1000 ziaren dość mała. Przeciętna tolerancja na stanowiska zakwaszone. Rośliny są dość wysokie o małej odporności na wyleganie.

Medalistka (Małopolska Hodowla roślin, odmiana chlebowa grupa B), odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Rośliny są niskie i odporne na wyleganie. Bardzo wysoka liczba opadania. Wysoka zimotrwałość 5,5 pkt. Masa 1000 ziaren dość duża. Rośliny odznaczają się średnią odpornością na choroby: choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów. Dość mała na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści i septoriozy plew. Tolerancja na zakwaszone stanowiska przeciętna.

Bilanz (RAGT Semences Polska, odmiana chlebowa grupa B), zimotrwałość 4,5. Dość mała odporność na choroby takie jak: rdza brunatna oraz brunatna plamistość liści. Rośliny średnio odporne na: choroby podstawy żdżbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów. Odmiana o średniej wysokości, dość odporna na wylegania. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Masa 1000 ziaren średnia. Odmiana odznacza się dużą liczbą opadania i dużą odpornością na porażenie w kłosie.

Błyskawica (Małopolska Hodowla Roślin, odmiana chlebowa grupa B), odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, zimotrwałość 4,0. Odmiana charakteryzuje się dość dużą odpornością na rdzę brunatną. Średnia odporność na: choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i septoriozy liści. Natomiast małą na takie choroby jak: brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego. Przeciętna odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania średnia. Rośliny dość niskie. Masa 1000 ziaren dość duża. Wykazuje przeciętną tolerancje na zakwaszone stanowiska.

Euforia (Hodowla Roślin Strzelce, odmiana chlebowa grupa A),  odmiana o wysokiej zimotrwałości 5,5 pkt. Charakteryzuje się dość dużą odpornością na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Średnia odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów. Dość mała odporność na brunatną plamistość liści. Rośliny dość niskie o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Odmiana o wczesnym terminie koszenia, a dojrzewania średnim. Liczba opadania bardzo duża, rośliny też wykazują dość dużą tolerancje na zakwaszone stanowiska.

Owacja (Hodowla Roślin Strzelce, odmiana chlebowa grupa B), odmiana chlebowa grupa B. Zimotrwałość 4,5 pkt. Odmiana wykazuje dość dużą odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i fuzariozę kłosów. Na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew średnia. Odmiana wykazuje niską odporność na rdzę żółtą. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie. Liczba opadania duża. Odmiana odznacza się dużą tolerancją na zakwaszenie. Masa 1000 ziaren średnie.

Plejada (Hodowla Roślin Strzelce, odmiana chlebowa grupa B), zimotrwałość 5,0. Charakteryzuje się dość dużą odpornością na choroby: podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew i fuzarioza kłosów. Średnia odporność na brunatną plamistość liści. Dość mała odporność na rdzę żółtą. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Odporność na porastanie średnia, natomiast liczba opadania bardzo duża. Rośliny o dużej tolerancji na zakwaszone stanowiska. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

ŻYTO OZIME

 

Dańkowskie Turkus (Danko, odmiana populacyjna), przeznaczona do uprawy na ziarno. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Średnia na choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę. Natomiast dość mała na pleśń śniegową i septoriozy liści. Masa 1000 ziaren dość duża. Odmiana wykazuje średnią odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska do bardzo niskiej. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

KWS Dolaro (odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy na ziarno). Dość duża odporność na: rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozę liści. Średnia na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Masa 1000 ziaren dość duża. Rośliny dość wysokie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka.

Dańkowskie Granat ( Danko, odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno). Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania. Duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową. Średnia na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści. Rośliny są średnie wysokości i odznaczają się średnią odpornością na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka.

KWS Florano (odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy na ziarno). Dość duża odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści. Dość mała na mączniaka prawdziwego. Masa 1000 ziaren dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Odmiana dość niska o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, natomiast dojrzewania średni. Liczba opadania średnia.

KWS Vinetto (odmiana mieszańcowa przeznaczona do uprawy na ziarno), rośliny dość niskie o dużej odporności na wyleganie. Dość duża odporność na choroby takie jak: podstawy źdźbła, rdza brunatna, septorioza liści i rynchosporioza. Średnia na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego. Termin kłoszenia dość późny, natomiast dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia. Odmiana odznacza się dość dużą liczbą opadania. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania średnia.

KWS Serafino (odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy na ziarno), odznacza się dużą odpornością  na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę. Średnia na: mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia. Rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Odmiana o średniej odporności na porastanie.

Piano (KWS, odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.) Rośliny niskie, charakteryzują dużą odpornością na wyleganie.  Dość duża odporność na choroby: podstawy źdźbła i rynchosporiozę. Średnia na: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i septoriozy liści. Niska odporność na pleśń śniegową. Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Rośliny o przeciętnej tolerancji na zakwaszone stanowiska. Natomiast odznaczają się dość dużą liczbą opadania. Mała odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Piastowskie (Poznańska Hodowla Roślin, odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno). Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania. Odznaczają się wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego, średnia odporność na : rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści i choroby podstawy źdźbła. Niska odporność na pleśń śniegową i rynchosporiozę. Masa 1000 ziaren średnia. Rośliny o niskiej odporności na zakwaszone stanowiska. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska.

 

PSZENŻYTO OZIME

Meloman (Hodowla Roślin Strzelce, odmiana pastewna), dość wysoka mrozoodporność 5,5. Odmiana odznacza się bardzo dużą odpornością na mączniaka prawdziwego. Dość duża na choroby: podstawy żdżbła, rdzę bunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Średnia odporność na rynchosporiozę, mała na pleśń śniegową. Rośliny o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000ziaren duża. Termin kłoszenia średni, natomiast dojrzewania dość późny. Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszone gleby.

Avocado(HR Danko, odmiana pastewna), posiada wysoką liczbą opadania, bardzo dobra odporność na porastanie w kłosie. Odznacza się dość dobrą mrozoodpornością 5,5. Duża odporność na septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów. Średnia na septoriozę liści i rynchosporiozę. Mała odporność na pleśń śniegową. Termin kłoszenia dość późny, natomiast dojrzewania średni. Dość mała odporność na zakwaszone gleby.

Temuco ( odmiana pastewna, Syngenta Polska), rośliny o średniej zimotrwałości 4,5. Duża odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą, pleśń śniegową, rdzę brunatną i rynchosporiozę. Rośliny odznaczają się średnią odpornością na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Natomiast dość mała odporność na septoriozę plew. Bardzo mała masa 1000 ziaren. Liczba opadania dość duża, odmiana o średniej odporności na porastanie w kłosie. Rośliny wykazują dość dużą tolerancję na zakwaszone gleby. Termin kłoszenie dość późny, natomiast dojrzewania średni.

Carmelo (odmiana pastewna,  Hodowla Roślin Strzelce), odmiana o bardzo dobrej mrozoodporności 5,5. Bardzo dobra odporność na : pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą fuzariozę kłosów. Średnia na septoriozę liści i rynchosporiozę. Dość mała na rdzę brunatną i septoriozę plew. Rośliny o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Masa 1000 ziaren dość duża. Odmiana o średniej wysokości i dużej odporności na wylegania. Dość mała tolerancja na zakwaszone stanowiska. Rośliny o dość dużej odporności na porastanie, Liczba opadania duża.

Tadeus ( odmiana pastewna, Saaten -Union Polska), rośliny o niskie, o dużej odporności na wylegania. Dość duża odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Średnia na rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów. Dość mała rdzę brunatną i septoriozę plew. Masa 1000 ziaren średnia. Mała tolerancja na zakwaszone gleby. Rośliny o dużej odporności na porastania w kłosie, liczba opadania dość duża. Odmiana o średniej wysokości i odporności na wyleganie.

Belcanto ( odmiana pastewna, Danko), rośliny o dość dużej mrozoodporności 5,5. Dość duża odporność na rdzę żółtą, rdzę brunatną i septoriozę liści. Średnia na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów. Dość mała na pleśń śniegową i septoriozę plew. Masa 1000 ziaren średnia. Rośliny o przeciętnej tolerancji na zakwaszone gleby. Odmiana o dość dużej tolerancji na porastanie w kłosie i dużej liczbie opadania. Dość późny termin kłoszenia i dojrzewania. Rośliny o średniej wysokości średniej odporności na wylegania.

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

Zenek ( odmiana wielorzędowa, pastewna, Danko), o dość dobrej zimotrwałości 5,5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego. Średnia na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Rośliny o słabej odporności na ciemnobrunatną plamistość. Dość mała masa 1000 ziaren. Odmiana o dość dużej tolerancji na zakwaszenie gleby. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie.

Jakubus ( odmiana pastewna, wielorzędowa, Saaten-Union), zimotrwałość dość dobra 5,0. Masa 1000 ziaren średnia. Rośliny o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Średnia odporność na choroby: mączniaka prawdziwego, plamistość siatkowa, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Odmiana odznacza się dość dużą tolerancją na zakwaszone gleby. Rośliny o średniej wysokości i dużej odporności na wyleganie.

Kaylin (odmiana pastewna, wielorzędowa, IGP Polska), zimotrwałość 5,0. Rośliny o dość dużej odporności na: plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość. Średnia odporność na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Odmiana o dość późnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Odmiana o przeciętnej tolerancji na zakwaszone gleby.

KWS Higgins(odmiana pastewna, wielorzędowa), odmiana o średniej mrozoodporności. Średnia odporność na choroby: mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę, ciemnobrunatną plamistość. Masa 1000 ziaren duża. Rośliny o średniej tolerancji na zakwaszone stanowiska. Odmiany o średniej wysokości i odporności na wyleganie.

KWS Astaire ( odmiana pastewna, wielorzędowa), odmiana o średniej zimotrwałości 4,5. Dość duża odporność na rynchosporiozę, średnia odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość. Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania. Mała masa 1000 ziaren. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Przeciętna tolerancja na zakwaszone gleby.

Yukon ( typ pastewny, wielorzędowy IGP Polska), rośliny o dość wysokiej mrozoodporności 5,5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego. Średnia odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Odmiana o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała. Odmiana o przeciętnej tolerancji na zakwaszone stanowiska.

 

RZEPAK OZIMY

Bonanza (odmiana mieszańcowa, RAGT Semences Polska), rośliny o dość dużej zimotrwałości. Dość duża masa 1000 ziaren. Zawartość oleju i białka dość wysoka, natomiast glukozynolanów dość niska.  Dość duża odporność na zgniliznę twardzikową, średnia na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi, czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odmiana średniopożna.

Birdy ( odmiana populacyjna, KWS Polska), rośliny o dość niskiej mrozoodporności. Zawartość białka, tłuszczów średnia, natomiast zawartość glukozynolanów powyżej średniej. Odmiana o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kwitnienia i dojrzałości późniejszy od średniego. Rośliny odznaczają się dość dużą odpornością na czerń krzyżowych, średnią odpornością na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby postawy łodygi.

DK Expiro ( odmiana mieszańcowa, Monsanto Polska), odmiana o średniej zimotrwałości. Zawartość białka i tłuszczu średnia. Zawartość glukozynolanów powyżej średniej. Odmiana o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się o większej od średniej odporności na choroby: zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych. Średnią odpornością na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżową.

Tigrys ( odmiana mieszańcowa Monsanto Polska), rośliny o średniej zimotrwałości. Odmiana o mniejszej od średniej odporności na czerń krzyżowych, natomiast średniej odporności na choroby zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby postawy łodygi. Termin kwitnienia średni, termin dojrzewania średni. Zawartość białka mniejsza od średnie, zawartość tłuszczów w nasionach średnia. Zawartość glukozynolanów poniżej średniej.

Stefano (odmiana mieszańcowa, KWS), odmiana o średniej zimotrwałości. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, zawartość glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka na poziomie średnim. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odmiana o większej od średniej odporności na choroby podstawy łodygi. Średniej odporności na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. Odmiana o średnim terminie kwitnienia i dojrzałości.

Absolut (odmiana mieszańcowa, Limagrain),  rośliny o dość dobrej zimotrwałości. Zimotrwałość dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, natomiast glukozynolanów powyżej średniej. Rośliny o większej od średniej odporności na czerń krzyżowych, natomiast o średniej odporności na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Hodowca podaje, że odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Architect (odmiana mieszańcowa, Limagrain), zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka średnia. Odmiana o średniej odporności na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. Natomiast mniejsza od średniej odporność na choroby podstawy łodygi. Odmiana o wysokich roślinach, średnio odporna na wyleganie. Hodowca podaje, że odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).  Zimotrwałość dobra.

Anniston (odmiana mieszańcowa, Limagrain), rośliny o dość dobrej zimotrwałości. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów średnia. Zawartość białka średnia. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odmiana średniowczesna. Masa 1000 ziaren średnia. Odmiana odznacza się większą od średniej odpornością na czerń krzyżowych, średnią odpornością na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, natomiast niższą od średniej odpornością na choroby podstawy łodygi. Hodowca podaje, że odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Derrick (odmiana populacyjna, KWS Polska), odmiana o dość niskiej mrozoodporności. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, podobnie zawartość białka. Zawartość glukozynolanów średnia. Masa 1000 ziaren dość duża. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Odmiana o średniej odporności na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych, większa odporność od średniej na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie.

ES Imperio (odmiana mieszańcowa, Euralis), rośliny o dość dużej zimotrwałości. Odmiana średniowczesna. Dość wysoka zawartość tłuszczu, zawartość glukozynolanów dość duża. Zawartość białka średnia. Masa 1000 ziarna większa od średniej. Rośliny o średniej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych, mniejsza odporność od średniej na zgniliznę twardzikową. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie.

 

 

 

Źródło: Lista opisowa Odmian Roślin Rolniczych, COBORU.

Czytany 49 razy Ostatnio zmieniany 11 października 2021