złotowski - WODR Poznań
W sobotę 24 maja 2017 r. w Nowych Potulicach w gospodarstwie rolnym Państwa Lucyny i Andrzeja Kacprzak odbył się pokaz zbioru zielonek przeznaczonych na sianokiszonki.  Państwo Kacprzak wraz z synami prowadzą ponad 100 ha gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka. Prawidłowo przeprowadzony proces zbioru zielonek pozwala na pozyskanie wysokiej jakości paszy w żywieniu zwierząt. Bardzo popularnym w ostatnich latach sposobem konserwacji pasz jest sporządzanie sianokiszonek, których produkcja składa się z kilku etapów i tylko należyte wykonanie każdego z nich gwarantuje produkcję paszy dobrej jakościowo, smacznej, chętnie pobieranej przez zwierzęta. Zaproszeni rolnicy mieli okazję zapoznać się najnowszymi modelami kosiarek, pras rolujących, owijarek, przetrząsaczy, zgrabiarek  oraz ciągników rolniczych.  Przed przystąpieniem do pokazów…
Badanie ankietowe przeprowadzono w wytypowanych 14 gospodarstwach rolnych powiatu złotowskiego o powierzchni ogólnej 744,52 ha. Oto jak rolnicy ocenili swoją sytuację finansową w miesiącu kwietniu 2017 roku w porównaniu do miesiąca stycznia 2017 roku oraz prognozę dla miesiąca lipca 2017 w porównaniu do miesiąca sporządzenia ankiety, możliwości zakupu środków do produkcji rolnej – wiosna 2017 w porównaniu do wiosny 2016 roku, oraz podjęcia inwestycji i zaciągania kredytów bankowych - zarówno preferencyjnych jak i rynkowych. Ocenili również przyszłość swoich gospodarstw oraz wykorzystanie dopłat ze środków UE uzyskanych w 2016 roku.  Poniżej tabelarycznie przedstawiono podstawowe zagadnienia ankiety. Szczegóły w załączniku poniżej (pdf).
Ostatnio zmieniany 22 kwietnia 2017
Dnia 24 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Złotów odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie złotowskim. Celem szkolenia było zapoznanie zebranych rolników ze zmianami w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. W związku z tym w przedstawieniu tego tematu w ramach zagadnień PROW 2014-2020 uczestniczyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Powiatowego w Złotowie. Pracownicy Agencji omówili zasady wypełniania wniosków ze szczególną uwagą na przestrzeganie powierzchni PEG. Wśród licznych zebranych byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie.
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
Dnia 22 marca 2017 roku na Sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie złotowskim. Szkolenie to  objęło takie tematy jak: 1. Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji w rolnictwie. 2. Dostępne programy rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. 3. Ubezpieczenia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej. foto: L.Białczyk Największym zainteresowaniem cieszył się temat pierwszy, w którym udział miała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Powiatowego w Złotowie. Przedstawiciele Agencji omówili zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Po wystąpieniu słuchacze zadawali mnóstwo pytań, na które dostawali precyzyjne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
W dniu 17 marca 2017 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Celem spotkania było przedstawienie zaproszonym rolnikom zagadnień związanych z  finansowaniem inwestycji w gospodarstwie rolnym ze środków krajowych i unijnych, pomoc krajowa i unijna dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz omówienie wybranych działań PROW na lata 2014-2020.   Celem spotkania było m. in omówienie uruchamianych wkrótce działań w ramach  PROW na lata 2014-2020 oraz nadchodzących zmian w systemie naboru wniosków o płatności bezpośrednie.  Informacji na temat zasad prawidłowego składania wniosków i zmian w płatnościach udzielili zaproszeni na spotkanie pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2017
24 marca 2017

Marsz antysmogowy w Jastrowiu

Napisane przez
„Chcemy czystego środowiska” z takim hasłem  rozpoczął się pierwszy marsz antysmogowy w dniu 10 marca w Jastrowiu. Marsz odbywał się ulicami miasta i zakończył się na Placu Jana Pawła II.  Organizatorem protestu był Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. W marszu wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  oraz przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Jastrowia panem Piotrem Wojtiukiem oraz przewodniczącym Związku Międzygminnego PRGOK panem Zygmuntem Jasieckim. Pan Burmistrz  wraz z Przewodniczącym Zarządu uświadamiał społeczeństwo o skutkach degradacji środowiska, o zagrożeniach jakie niesie za sobą spalanie śmieci. Śmieci to nie opał. Ważne jest co wrzucamy do pieców, co w procesie…
Zespół doradczy w powiecie złotowskim zorganizował szkolenie specjalistyczne w urzędzie Gminy Zakrzewo. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin i aktualnymi działaniami z PROW 2014-2020. Na szkoleniu omówiono zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji  z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Poruszyliśmy tematy związane również z PROW 2014-2020 czyli aktualnie nabory na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzacja małych gospodarstw. W drugiej części szkolenia, w ramach przypomnienia, skupiliśmy się na zmianach występujących we wnioskach obszarowych na 2017 rok. W omawianiu wniosków uczestniczyli przedstawiciele ARiMR z powiatu złotowskiego.
W dniu 10 marca 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się szkolenie  dla rolników z gminy Jastrowie poświęcone ochronie środowiska, programom rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz płatnościom obszarowym. Na pierwszej części szkolenia pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie omówili zasady poprawnego składania wniosku obszarowego. Zwrócili uwagę na przestrzeganie powierzchni PEG, powierzchni niezgłoszonej oraz deklarowanie powierzchni proekologicznej, poprawne deklarowanie zwierząt do płatności, zachowanie terminów ich przebywania w siedzibie stada i ustalonego przepisami zgłaszania do ewidencji zwierząt.                                                                                 W dalszej części szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym oraz pakiety programu rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przybliżyć…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
W dniu  14 lutego 2017 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu Gminy Lipka. Wykłady prowadził p. Grzegorz Baier główny specjalista działu technologii WODR Poznań. Tematem szkolenia były  zagadnienia związane z omówieniem i prezentacją odmian roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych dla województwa Wielkopolskiego oraz korzyści i ustawodawstwo dotyczące wymiany materiału siewnego. Od 2012 r. na podstawie art. 27 pkt. 5 ustawy z dn. 9 listopada 2012 r. ustawy o nasiennictwie tworzy się „Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski”.  Listy te tworzy się na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jednostką koordynującą…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2017