08 marca 2019

Gmina Lipka - Szkolenie powiatowe Ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna

Napisane przez Kamil Mróz

W dniu 27 lutego 2019 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu złotowskiego. Szkolenie prowadziła p. Anna Szafranek główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska WODR Poznań. Omawiane tematy dotyczyły m. in. ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywy azotanowej i ramowej dyrektywy wodnej oraz  aplikacji mobilnej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich EPSU Mobilne.

Rolnicy  zapoznali się z najnowszymi przepisami dotyczącymi programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu ich dalszemu zanieczyszczeniu. Przedstawiono m. in nowe terminy stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, minimalne odległości ich stosowania od brzegów wód, sposoby przechowywania nawozów naturalnych stałych i płynnych oraz kiszonek. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek prowadzenia obowiązującej dokumentacji w tym m. in. ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem uwzględniającej: datę zastosowania nawozu; rodzaj uprawy i powierzchni; rodzaj nawozu, zastosowanej dawki oraz termin przyorania nawozu naturalnego w przypadku jego stosowania na terenie o dużym nachyleniu. Omówiono terminy dostosowania gospodarstw do nowo obowiązujących przepisów, obowiązek sporządzania planów nawozowych oraz planów nawożenia azotem oraz maksymalne dawki azotu dla upraw w plonie głównym. Zaprezentowano również działanie aplikacji do sporządzania planów azotowych udostępnioną dla rolników przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Omówiono również możliwość korzystania przez rolników z aplikacji na telefony i tablety EPSU mobilne – która to powstała z myślą o rolnikach z terenu województwa wielkopolskiego. Za jej pomocą można uzyskać dostęp do doradcy, zadać pytanie specjaliście, uzyskać informacje ze stacji meteorologicznych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Czytany 1076 razy Ostatnio zmieniany 08 marca 2019