29 grudnia 2021

Grać solo czy w orkiestrze?

Napisane przez Janusz Kalisz

W obecnej chwili producent rolny staje przed wyborem czy działać na rynku sam, czy łączyć się z producentami, którzy prowadzą produkcję towarową podobną do swojej. Ponieważ na rynku odbiorca oczekuje dużych partii jednorodnego, wysokiej jakości i przygotowanego do handlu produktu, a także ciągłości dostaw przez cały rok. Rolnik chcąc być równoprawnym partnerem dla odbiorców swoich produktów, nie może działać w pojedynkę.

Zorganizowanie się rolników w grupę producencką daje możliwość poprawy warunków funkcjonowania gospodarstwa na rynku produktów rolnych oraz wymierny efekt ekonomiczny, dotacji i subwencji.

Rolnicy powinni współpracować ze sobą po to by:

-ograniczyć koszty zbytku i zaopatrzenia przez wspólną sprzedaż i zakupy oraz obniżyć koszty mechanizacji dzięki wspólnej eksploatacji sprzętu,

-wzmocnić swoją pozycję w pertraktacjach handlowych z dostawcą środków do produkcji i odbiorcą płodów rolnych,

-poprzez lepszy dostęp do informacji dostosować swoją produkcję do oczekiwań odbiorcy, pod względem asortymentu, ilości, jakości i sposobu przygotowania do handlu,

-podnieść wartość swojej produkcji, zarówno przez zbliżenie się do ostatecznego odbiorcy (konsumenta) dzięki eliminacji zbędnych pośredników, a także przez wstępne przetworzenie produktów przed sprzedażą.

Formy prawne dla prowadzenia działalności producentów rolnych są następujące:

-zrzeszenie producentów

-stowarzyszenie producentów

-spółdzielnia producentów

- spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Przed wyborem formy prawnej należy uświadomić sobie, że wybrana forma prawna organizacji producentów decyduje o:

-roli jej członków w podejmowaniu najistotniejszych decyzji ( równa ilość głosów lub odpowiadająca wysokość wzniesionych udziałów)

-własność zgromadzonego majątku organizacji

- zakresie odpowiedzialności organizacji wobec otoczenia

Zarejestrowana w sądzie grupa producencka staje się w myśl przepisów prawa jednostką majątkowo wyodrębnioną, czyli podmiotem gospodarczym. Każda grupa po zarejestrowaniu a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinna uzyskać:

-we właściwym terytorialnie wojewódzkim urzędzie statystycznym numer REGON,

-w Urzędzie Skarbowym numer identyfikacji podatkowej – NIP

Warunkiem osiągnięcia sukcesu przez grupę producencką jest ciągłe dostosowywanie umiejętności działania na rynku, by móc sprostać rosnącej konkurencji.

 

Janusz Kalisz - koordynator PZDR nr 1 w Złotowie

Czytany 55 razy Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2021