26 sierpnia 2021

Pokaz działania skanera do analizy gleby, jako narzędzia do ustalenia optymalnego nawożenia roślin uprawnych.

Napisane przez Kamil Mróz
skaner glebowy skaner glebowy

W dniu 12 sierpnia 2021 r. w miejscowości Laskowo odbył się pokaz dla rolników z terenu gminy Lipka. Głównym tematem spotkania było przedstawienie działania nowoczesnych skanerów glebowych będących na wyposażeniu jednostek Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dodatkowo omawiane tematy dotyczyły m. in. prawidłowego sposobu pobierania prób glebowych z działki rolnej, tworzenia próby uśrednionej i zabezpieczenie próby glebowej do transportu. W związku z możliwością ubiegania się o pomoc w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” rolnicy zostali zapoznani z ramowymi wymaganiami tego działania.

Na początku obecnym na spotkaniu rolnikom przypomniano podstawowe zasady obowiązujące przy prawidłowym pobieraniu prób glebowych do badań m. in.:

- sporządzenie planu sytuacyjnego (szkicu)

- określenie zasięgu powierzchni uprawianych roślin (okopowe, zbożowe, oleiste, itd.)

- zasady tworzenia próbki ogólnej (uśrednionej) – maksymalna powierzchnia użytku 4 ha, zbliżone ukształtowanie terenu, jednorodny warunki agrotechniczne (przedplon, nawożenie)

- schemat pobierania próbek glebowych (próbka ogólna)

- prawidłowe pobieranie prób pierwotnych (szpadel, laska glebowa Egnera Riehma, łopatka ogrodnicza, świder glebowy)

- błędy przy pobieraniu próbek

- optymalne terminy poboru prób glebowych

- prawidłowe pakowanie, opisanie i przygotowanie prób do transportu.

Po prawidłowym pobraniu prób glebowych przystąpiono po pokazu pracy skanera glebowego Agrocares-E. Skaner glebowy jest innowacyjnym urządzeniem pozwalającym na dokonanie szybkiej analizy gleby. Zastosowane w urządzeniu technologie pozwalają na uzyskanie informacji na temat badanej próbki w ciągu kilku minut od wykonania pomiaru. Urządzenie w swojej pracy wykorzystuje szereg czujników oraz analizę spektrograficzną przy pomocy promieniowania podczerwonego. Dzięki połączeniu skanera z telefonem komórkowym za pomocą specjalistycznej aplikacji po zaledwie kilku minutach jesteśmy w stanie otrzymać wynik badanej próbki, wraz z rzeczywistym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze dla uprawy, która docelowo znajdować się będzie na badanym fragmencie pola.

Przed przystąpieniem do pracy skaner należy odpowiednio skalibrować przy pomocy będących na wyposażeniu kolorowych podstawek (białej i żółtej) – po tym procesie przystępujemy do właściwego badania. Skaner umieszczamy w pojemniku z badaną glebą i pięciokrotnie dokonujemy analizy (tej samej próbki) – przed każdym pomiarem należy dokładnie wymieszać naszą glebę. I to właściwie wszystko – skaner łączy się z aplikacją na telefonie za pomocą funkcji Bluetooth, telefon za pomocą sieci internetowej łączy się z serwerami, na których porównywane są dane z naszej analizy z tymi zapisanymi na serwerach (porównanie przy pomocy analiz predykcyjnych i odpowiednich algorytmów). W ciągu kilku minut od wysłania otrzymujemy na telefon wynik badania próbki wraz z zapotrzebowaniem na składniki dla uprawianych roślin (raport).

Skaner glebowy bada następujące parametry:

- pH w wodzie (odczyn gleby)

- zawartość materii organicznej

- azot całkowity

- fosfor całkowity

- potas wymienny

- pojemność wymiany kationów – część glebowej pojemności sorpcyjnej

- zawartość frakcji ilastej w glebie.

Poniżej przykładowy wynik badania gleby na zawartość składników pokarmowych oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na składniki odżywcze dla uprawy jęczmienia ozimego (w kg)

 

Kamil Mróz główny doradca WODR Poznań

Czytany 189 razy Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2021