20 marca 2018

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym

Napisane przez Agata Sosińska

Bioasekuracja na terenie całej Polski obowiązuje od końca lutego. Czym jednak jest bioasekuracja? To nic innego jak działania wprowadzane w gospodarstwach, mające na celu ochronę zdrowia, żywności, która jest przygotowywana w danym gospodarstwie, a co za tym idzie zapewnia bezpieczeństwo i wysoka jakość produktów, poprawia dobrostan zwierząt, a także opłacalność i zwiększona wydajność poszczególnych producentów. Niektóre źródła zawierają inną definicję – bioasekuracja to inaczej biologiczna ochrona gospodarstwa. Są to działania mające na celu ograniczenie przedostawania się do gospodarstwa bakterii, wirusów, pasożytów, wektorów biologicznych czy też mykoplazm.

Wyróżniamy trzy typy (działania) bioasekuracji, są to:

Bioasekuracja wewnętrzna (z ang. Bio-exclusion)
Bioasekuracja zewnętrzna oraz otoczenia gospodarstwa (z ang. bio-containment)
Bioasekuracja chorego stada czyli odpowiednie zarządzanie tym stadem (z ang. bio-management)

Bioasekuracja wewnętrzna ma na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przedostawania się groźnych patogenów do gospodarstwa. Bioasekuracja zewnętrzna skupia się na działaniach dążących do wstrzymania rozprzestrzeniania się zagrożeń (patogenów) w sąsiedztwie (bliższym oraz dalszym) danego gospodarstwa. Ostatni typ bioasekuracji, czyli ten związany z zarządzaniem chorym stadem, ma na celu kontrole chorób występujących w danym gospodarstwie.

Najważniejsze zasady bioasekuracji prowadzonej w danym gospodarstwie to:

Postawienie szczelnych ogrodzeń wokół całego gospodarstwa, np w przypadku świń wolnowybiegowych należy ustawić podwójne ogrodzenie na wysokość minimum 1,5 metra 
Regularna dezynfekcja budynków, w których  utrzymywane są zwierzęta
Kontrola, a także ograniczenie wizyt obcych ludzi w danym gospodarstwie
Prowadzenie tzw. Reżimu sanitarnego (odpowiednie zarządzanie daną fermą, eliminacja chorych zwierząt, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji)
Stosowanie oddzielnych ubrań i zostawianie ich w danym budynku (obora, stajnia, chlewnia itp.)
Dobrą praktyką jest również zastosowanie w budynkach gospodarczych mat dezynfekujących (długość takiej maty to minimum 1m)
Należy również pamiętać o stosowaniu kwarantanny. Takie pomieszczenie powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od gospodarstwa (fermy)
Skuteczne zwalczanie gryzoni
Pasze, które będą skarmiane winny być zabezpieczone przed zwierzętami wolnożyjącymi
Należy prowadzić rejestr pojazdów transportujących zwierzęta z i do danego gospodarstwa oraz osób, które wchodzą do chlewni lub innych pomieszczeń, w których znajduje się trzoda chlewna.

Poza wyżej wymienionymi działaniami do pomieszczeń, w których przebywa trzoda chlewna nie powinny wchodzić psy, koty i inne zwierzęta. Nie można karmić trzody chlewnej odpadami pochodzącymi z domowej kuchni.

Istnieje również coś takiego jak BIV (z ang. Biosecurity Intervention Value), czyli Wartość Działania Bioasekuracyjnego. Pozwala na analizę podjętych działań w ramach bioasekuracji.

BIV= DEV*RR/DD-IC, gdzie:

DEV – jest to wartość likwidacji choroby w skali roku na jedno zwierzę,
RR – jest to redukcja ryzyka (w %) każdego podjętego działania
DD – Stopień trudności (skala 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo łatwe)
IC – jest to koszt działania na jedno zwierzę w skali roku

Bioasekuracja w Polsce została wprowadzona ze względu na pojawienie się wirusowej choroby - ASF (Afrykański Pomór Świń). Jest to choroba zagrażająca zarówno trzodzie chlewnej jak i dzikom. W związku z czym jest jeszcze kilka działań, które trzeba podjąć w przypadku znalezienia padłego dzika. Zamieszczam ulotkę przygotowaną w Głównym Inspektoriacie Weterynarii.

 

 

Bibliografia:

 

 

http://www.ostrowmaz.piwet.net/asf/bioasekuracja.pdf
http://www.piwet.pulawy.pl/files/asf/Bioasekuracja_w_fermie_drobiu.pdf
http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/hodowla-zwierzat/10-najwazniejszych-zasad-bioasekuracji/
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/bioasekuracja-w-chlewni,38363.html
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Informacja-dla-posiadaczy-zwierzat-utrzymujacych-swinie-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-Programu-bioasekuracji-majacego-na-celu-zapobieganie-szerzeniu-sie-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF

Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 lutego 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/360/1

 

Czytany 6624 razy Ostatnio zmieniany 20 marca 2018