17 września 2018

IRZplus – nowa cyfryzacja ARiMR oraz nowe przepisy

Napisane przez K. Fortuniak

          Dnia 28.08.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy portal  IRZplus, dzięki któremu rolnicy posiadający zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie) mogą w nowoczesny sposób – szybko i wygodnie dokonywać przez Internet zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich.

Nowy portal umożliwia:

- wgląd do siedziby stada

- przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada

- zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych

- przegląd zgłoszonych zdarzeń

- zamawianie kolczyków dla zwierząt lub ich duplikatów

- składanie zapotrzebowania na paszporty dla bydła

- sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji

            Korzystanie z portalu IRZplus umożliwia bez wychodzenia z domu zgłoszenie wszelakich zdarzeń dotyczących zwierząt co znacznie ułatwia rolnikom pracę. Dostęp do nowej aplikacji umożliwia e-WniosekPlus oraz dostęp do dotychczasowej aplikacji CK IRZ.

            Dnia 6 września na stronie agencji ukazała się informacja o zmianach w identyfikacji i rejestracji zwierzą. Informuje ona rolników posiadających świnie o:

- obowiązkowych zgłoszeniach w ciągu 2 dni  zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (nie wliczając urodzeń i uboju) na terenach zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej

- obowiązkowych zgłoszeniach w ciągu 2 dni oznakowania świni podając liczbę oznakowanych zwierząt na terenach zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej

- znakowanie świń odbywa się nie później jak 30 dni od dnia urodzenia tego urodzenia

- obowiązkowe znakowanie świń w terminie 1 dnia od stwierdzenia utraty lub uszkodzenia kolczyka

- dokonywaniu spisu stanu stada świń tylko liczby świń

Gospodarze utrzymujący bydło, owce, kozy zwolniono z obowiązku spisu stanu stada. Natomiast pośredników, organizatorów targów, wystaw, pokazów zwierząt zwolniono z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji dla świń, a podmioty prowadzące obrót zwierzętami zwolniono z obowiązku prowadzenia ewidencji dla podmiotów prowadzących obrót zwierzętami, jednak podmioty prowadzące miejsca gromadzenia zwierząt muszą prowadzić taką ewidencję. Posiadaczy tymczasowych z związku z transportem kóz, owiec i świń zwolniono z obowiązku spisu stada.

Agencja wprowadza wiele udogodnień dla rolników ułatwiających rejestrację zwierząt bez wychodzenia z domu, jednak stawia obostrzenia na terenach zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej w głównej mierze chodzi o ASF.

Czytany 1426 razy