20 listopada 2017

Konkurs - Formy ochrony przyrody na obszarze „Dolina Wełny”

Przygotowane przez

Na tereny powiatu wągrowieckiego działa LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jako Lokalna Grupa Działania. Jest to partnerstwo trójsektorowe, posiadające osobowość prawną pod nadzorem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim i są to następujące gminy: Margonin, Kiszkowo, Rogoźno, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec. Jest to obszar spójny, gminy wchodzące w skład LGD przylegają do siebie granicami.

Stowarzyszenie to przeprowadziło w marcu i kwietniu 2017 roku konkurs nt: „ Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Głównym celem tego konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej jak również wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi światem przyrody i jego pięknem. Udział w konkursie miał się przyczynić również do nabycia umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyrobienia właściwych postaw pro ekologicznych i szacunku do środowiska. Konkurs to dobra promocja obszaru  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Doliny Wełny” i możliwość zapoznania się zasobami naturalnym objętymi ochroną. Teren LGD obfituj w ciekawe i godne poznania unikatowe w skali kraju tereny oraz zbiorowiska cennej roślinności i ostoi ptaków. Zasoby naturalne, z którymi uczestnicy konkursu musieli się zapoznać to tereny Natura 2000 i są to obszary takie jak:  Dolina Noteci, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Dolina Wełny, Puszcza Notecka,  Jezioro Kaliszańskie, Buczyna w Długiej Goślinie, Stawy Kiszkowskie i Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Na terenie LGD można jeszcze zwiedzić rezerwaty przyrody takie jak Promenada k/Rogoźna, Buczyna na terenie gm.Rogoźno, Dębina na terenie gm.Wągrowiec i Rezerwat Wełny w Rogoźnie. Cennymi przyrodniczo terenami, które warto byłoby zobaczyć są na pewno Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka i Lednicki Park Krajobrazowy.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach, pierwszy etap odbywał się szkołach podstawowych, które wyraziły chęć udziału w konkursie. W tym etapie wzięło udział 14 szkół i z każdej szkoły do finału przechodziło dwoje uczniów. Drugi etap odbył się dnia 6.04.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych gm. Kiszkowo i wzięło w niej udział 28 finalistów, którzy podczas pierwszego etapu otrzymali największą ilość punktów.

Laureatami konkursu, którzy wykazali się największą wiedza zostali:

Jakub Urban uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach,

 Wiktor Andryszak, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Łeknie

Michał Królczyk, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Pruścach.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:

  • Za I miejsce: Tablet HUAWAI
  • Za II miejsce: Kamera sportowa FOREVER
  • Za III miejsce: Aparat cyfrowy NIKON

Wszyscy zaś finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety promocyjne Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Laureaci konkursu i Prezes Stowarzyszenia Doliny Wełny Janusz Woźniak, fot. B. Mączyńska.

Dodatkowo organizator przygotował dla 28 finalistów wraz z opiekunami wycieczkę pn. „Wrocław – Polska Wenecja Północy”, która odbyła się  w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku. Na wycieczce dzieci miały możliwość zwiedzić we Wrocławiu Stadion Wrocławski, Stare Miasto-Szlak Wrocławskich Krasnali, podziwiać panoramę miasta z punktu widokowego Sky Tower oraz zobaczyli ZOO i Afrykarium.

Zorganizowany wyjazd to okazja integracji uczestników Konkursu Przyrodniczego i możliwość wzajemnego poznania się. Tego typu wyjazdy uczą nabywania nowych kontaktów oraz umożliwiają nawiązywanie wzajemnej współpracy.

Uczestnicy konkursu to młodzi ludzie, o których na pewni nie będzie można powiedzieć „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, bo przecież konkurs pozwolił im zapoznać się „skarbami przyrody”, leżącymi w najbliższej okolicy.

 

Beata Mączyńska,

PZDR w Wągrowcu

 

 

 

Czytany 2509 razy Ostatnio zmieniany 20 listopada 2017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.