turecki - WODR Poznań
W dniu 13 listopada 2018 r. na spotkaniu rolników w gminie Władysławów zorganizowanym przez doradcę gminnego nt. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym gościliśmy przedstawicieli KRUS z Turku. Wiedzę z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym przekazał rolnikom Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Turku Pan Krzysztof Buchelt. Ponadto omówiono również prezentację przedstawiającą przyczyny występowania wypadków w powiecie tureckim, wśród których przeważają upadki i złamania, a najczęstszą przyczyną ich występowania jest pośpiech spowodowany złą organizacją pracy oraz złą oceną sytuacji. Ten rok nie oszczędził również rolników, którzy ulegli wypadkom spowodowanym niewłaściwą obsługą maszyn oraz…
Lokalna Grupa Dyskusyjna związana z tematyką ochrony roślin, a działająca na terenie gminy Dobra kontynuowała swoje spotkania w 2018 roku, począwszy od szkolenia zorganizowanego 31 stycznia 2018 r. w Dobrej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie grupy. Wykazali duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w ochronie roślin oraz integrowanymi metodami zwalczania chwastów w zbożach i kukurydzy. Kolejne spotkanie LGD odbyło się 27 marca br., a poświęcone było integrowanym metodom zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz praktycznemu rozpoznawaniu patogenów w uprawach rolnych, szczególnie w zbożach, rzepaku i kukurydzy. Rolnicy z LGD uczestniczyli również w dniu 15 sierpnia 2018 r. w imprezie masowej…
W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Dobra, w dniach 22 i 23 listopada br. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rolników, doradców rolnych i osób obsługujących sektor rolnictwa z powiatu tureckiego. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Głównym organizatorem dwudniowego spotkania był doradca WODR z gminy Dobra Krzysztof Kwinciak. Przewodnim tematem spotkania były ,,Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”, a głównym celem ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie nawożenia i uprawy roślin zbożowych, począwszy od roli substancji humusowych oraz innowacyjnych produktów zwiększających ich zawartość w glebie, biostymulatorów w nowoczesnej uprawie…
Agroturystyka to szeroki zakres usług i zajęć bazujących na charakterystycznych dla wsi wartościach, które rolnicy prowadzą i sprzedają turystom w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu. Oferta usług agroturystycznych skierowana jest głównie do mieszkańców dużych miast, którzy poszukują spokoju, ciszy, zwolnienia tempa życia przy równoczesnym wzroście aktywności ruchowej, kontaktów międzyludzkich opartych na życzliwości i więzach rodzinnych. Wypoczynek na wsi może być też połączony z uczestnictwem w codziennym życiu i zajęciach jej mieszkańców, korzystania z produktów żywnościowych gospodarstwa rolnego, a także świadczonych w nim usług. Taka forma wypoczynku funkcjonuje również na terenie powiatu tureckiego. Corocznie, w…
W połowie 2017 roku instytucje samorządowe w Wielkopolsce mogły się starać o pieniądze na dofinansowanie inwestycji służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Z programu tego pośrednio poprzez gminy mogą skorzystać osoby fizyczne, czyli mieszkańcy zainteresowani inwestycjami w panele fotowoltaiczne, czy kolektory słoneczne. Pieniądze na ten cel pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pula pieniędzy jaka została przeznaczona to 90 000 000,00 zł, natomiast poziom dofinansowania projektów jest bardzo wysoki, bo wynosi maksymalnie aż 85%. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie gmin tym programem było bardzo duże. Już w pierwszych dniach przyjmowania wniosków wiadome było, że nie wszyscy otrzymają dofinansowanie.…
Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw na stałe już wpisało się w kalendarzu wyjazdów mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu tureckiego. Tegoroczny wyjazd, tradycyjnie zorganizowany przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku, odbył się 15 września, a grupa liczyła 80 osób. Już od 41 lat Święto przyciąga do Skierniewic tłumy gości z całej Polski, chcących podpatrzeć i zakupić nowe odmiany roślin do swoich przydomowych ogrodów kwiatowych, warzywnych i sadów. Chętni mogli skorzystać z fachowej porady dotyczącej uprawy, nawożenia i pielęgnacji roślin ozdobnych, drzew i krzewów. Można było także obejrzeć najnowsze trendy w aranżacji ogrodów i kompozycji kwiatowych. Zainteresowani nowymi…
Ostatnio zmieniany 21 września 2018
Dożynki to rolnicze święto obchodzone po zebraniu plonów i zakończeniu głównych prac polowych. W gminie Dobra uroczystość ta odbyła się 25.08.2018 r. w miejscowości Długa Wieś. Jak co roku przedstawiciele z poszczególnych sołectw z terenu gminy przygotowali okazałe wieńce dożynkowe. W oczach komisji najładniejszym okazał się wieniec wykonany przez mieszkańców Długiej Wsi. Starostami dożynek byli pani Renata Dzikowska z Dobrej oraz Pan Mariusz Witkowski z Potworowa. Pani Renata wraz z mężem zajmują się produkcją roślinną, a od dwóch lat również hodowlą ślimaków Helix aspersa Muller czyli „mały szary afrykański” na powierzchni 17 arów. Pan Mariusz natomiast posiada 80 krów mlecznych…
W trakcie tegorocznych DNI KUKURYDZY W DOLINIE TELESZYNY rolnicy mogli ocenić poletka z 18 odmianami kukurydzy. Wśród nich wyróżniała się nowa odmiana WALTERINIO KWS Z-260/K 260. Jest to odmiana zarejestrowana w roku 2017, o typie odmiany SC, a ziarna FD (fint-dent). Nadaje się na stanowiska bardzo zimne, zimne, optymalne i suche. Rozwój początkowy szybki, a wzrost roślin wysoki do bardzo wysokiego. Odmiana predysponowana na kiszonkę o innowacyjnym połączeniu wydajności i jakości. W doświadczeniach rejestrowych COBORU prowadzonych w latach 2014-2015 dała najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin - 20,51 t/ha i najwyższy plon kolb - 10,98 t/ha.…