turecki - WODR Poznań
W dniu 10 czerwca 2018 r. członkowie koła pszczelarskiego z Tuliszkowa uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym, organizowanym w ramach programu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przez doradcę gminnego WODR Leszka Skubiszewskiego. Wyjazd szkoleniowy p.n. „Nowoczesna gospodarka w pasiece” składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem wyjazdu był wykład w pasiece demonstracyjnej WODR Sielinko, gdzie pszczelarze zapoznali się z gospodarką w ulach wielkopolskich, zimowaniem na dwóch korpusach, zwalczaniem Varroa destructor, sterowaniem rozwojem rodziny pszczelej, wykorzystaniem dofinansowania pasiek, a także pozyskiwaniem, przetwórstwem i zagospodarowaniem produktów pszczelich. W tym czasie w Sielinku odbywały się również XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
W okresie jesienno-zimowym zauważalny staje się problem tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia powietrza spowodowanego między innymi poprzez emisję pyłów z lokalnych kotłowni, domów opalanych paliwem stałym, czy spalin wydobywających się z rur samochodów. W miejscowościach o słabej wentylacji, niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu. Bardzo duży procent zanieczyszczeń w niskiej emisji pochodzi ze spalania węgla w naszych domowych piecach. Możemy to zminimalizować poprzez umiejętne spalanie węgla (górne spalanie zamiast dolnego albo najlepiej wymiana pieca na automatyczny), palenie węglem wysokiej jakości oraz odpowiednie ocieplenie budynków. I na ten ostatni aspekt chciałbym zwrócić uwagę, bo poprzez ogrzewanie nieodpowiednio ocieplonych domów zużywamy…
Na szkoleniach i spotkaniach sadownicy słyszą o wprowadzaniu nowych technologii, innowacji, które powinny spowodować, że ich produkcja i sytuacja finansowa się poprawi. Rzeczywistość sadownictwa na terenie gminy jest jednak inna. Aby wprowadzać nowe technologie czy nasadzenia, to trzeba jednak poczynić duże nakłady. A wydatek finansowy po kolejnym roku słabych dochodów, to jednak duże obciążenie. W latach ubiegłych po wiosennych przymrozkach były niskie plony, a to wiąże się z niskim dochodem. W bieżącym roku kwiaty nie przemarzły i owoców zawiązało się bardzo dużo. Duże plony (także w ogrodach przydomowych), to nie znaczy, że dochody bardzo duże. Z powodu suszy owoce nie…
Lokalna Grupa Dyskusyjna w Tuliszkowie skupia producentów owoców, których sady rosną na glebach słabych - klasy VI, V, IVa i b (średni współczynnik bonitacji gleb w gminie jest poniżej 0,8 ha przeliczeniowego). Gatunkami uprawianymi w rejonie są jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie oraz pozostałe w niewielkich ilościach. Śliwy i czereśnie stanowią około 50% nasadzeń, a owoce zbywane są głównie na giełdach. Zakres odmian uprawianych jest szeroki i tak w czereśniach od starych odmian Burlat, Van, Poznańska, Hedelfińska, Wolska, Krnoble, czy Sznajdera, po nowe jak Wanda, Belisse, Wega, Sumit, Techlowan, Butnera, Lapins, Kordia, Sumburst, Duroni, Regina, Skazka, Waleria, Sandr, Justyna, Casandra, Tamara,…
Od 19 września 2018 roku w całym kraju realizowany jest program „Czyste powietrze” mający na celu dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą starych źródeł ciepła i ociepleniem budynków. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających jednorodzinne budynki mieszkalne i od samego początku działania budzi ogromne zainteresowanie. Należy zaznaczyć, że program ten będzie realizowany do 2029 roku przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej (do 30.06 2027 r. przyjmowanie wniosków, zakończenie i rozliczenie prac objętych umową do 30.06.2029 roku). Nabór odbywa się w trybie ciągłym, czyli wniosek można złożyć w każdym momencie. Tak więc czasu jest dużo, aby dobrze ocenić nasze…
W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach projektu Polska Smakuje i Niepodległa - Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości. Na wystawie, ze swoimi kulinarnymi przysmakami, prezentowało się Stowarzyszenie Folwarczanie z miejscowości Dziadowice Folwark z gminy Malanów. Na stoisku panie serwowały zupę dyniową, kluski, żelaźnioki, piersi z kaczki w sosie piernikowo-miodowym wraz z glazurowanymi buraczkami, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, gzikę, swojskie masło oraz pyszną szarlotkę. Panie ze Stowarzyszenia Folwarczanie brały również udział w…
W dniu 21września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął ,,Program dla Polskiego Ziemniaka”. Jest to dokument, którego celem są działania stopniowej eliminacji głównego problemu w eksporcie polskich ziemniaków - bakteriozy pierścieniowej. Głównym sprawcą jest bakteria Clavibacter michiganensis. ssp. Sepedonicus. Jest to choroba kwarantannowa, która podlega zwalczaniu z urzędu. Producent ziemniaków w przypadku wystąpienia bakteriozy w gospodarstwie powinien zutylizować plon, co w aspekcie ekonomicznym powoduje straty. Program ten obejmuje swym zasięgiem szereg działań na następujących płaszczyznach: Uzyskanie produkcji ziemniaka wolnej od bakterii Clavibacter ssp.  poprzez: - wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od ww. bakterii, - realizację dopłat do powierzchni obsadzonych…
13 grudnia 2018

Pierzok w Bibiannie

Napisane przez
Bibianna to miejscowość na terenie gminy Malanów. Tam od wielu lat organizowany jest, Pierzok”, czyli tradycyjne darcie pierza na pierzyny i poduchy. W długie jesienno-zimowe wieczory, praca ta połączona jest ze świetną zabawą, tańcami i poczęstunkiem. W tym roku impreza integracyjna odbyła się w dniach 12-13 października. W świetlicy wiejskiej w tych dniach było gwarno i tłoczno. Panie za stołami darły pierze, a panowie grali w karty, szachy i warcaby. Natomiast dzieci grały w tenisa stołowego, piłkarzyki i brały udział w konkursie plastycznym, którego podsumowanie odbyło się w sobotę. W pierwszym dniu 12 października panie po zakończonej pracy serwowały postne…
W 2018 roku w powiecie tureckim około 50 gospodarstw rolnych podjęło nowe zobowiązania Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne i Ekologiczne. Liczba gospodarstw uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosła, co spowodowane było zmianą rozporządzenia w 2017 r, które dopuściło realizację pakietu Ochrona gleb i wód na terenie całego kraju. Aktualnie w powiecie tureckim, w wyniku tej zmiany, spośród 10 dostępnych, jest to najczęściej wybierany pakiet. Do głównych warunków realizacji zobowiązania wariantu 2.1 Międzyplony należą: - siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września, - zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca, - stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum…