22 marca 2021

Odmiany ziemniaków zalecane do uprawy we Wschodniej Wielkopolsce w roku 2021

Napisane przez Małgorzata Filipowicz

Wielkopolska, a szczególnie wschodnia część, to region, gdzie rolnicy często uprawiają ziemniaki na mniejszych lub większych powierzchniach. Najczęściej są to odmiany jadalne o różnym stopniu wczesności, jak również skrobiowe dla przetwórstwa. Obecnie obserwuje się nieco większe zainteresowanie zakupem sadzeniaków, gdyż w wyniku suszy, ceny ziemniaków w ubiegłym roku po zbiorach były wysokie w porównaniu z lat ubiegłych.

Co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podaje Listę Zalecanych Odmian (LZO) ziemniaków, które na podstawie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego najlepiej sprawdziły się pod względem gospodarczym, wiernie plonują i mają niską podatność na choroby w warunkach poszczególnych województw w Polsce.

Dla województwa wielkopolskiego zalecane odmiany ziemniaka w roku 2021 to:

JADALNE - BARDZO WCZESNE

DENAR - (1999) odmiana typowo jadalna, o typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego o dobrym smaku, plenna, bulwy okrągłoowalne o gładkiej i żółtej skórce, oczka płytko osadzone, miąższ żółty do jasnożółtego. Odporność na mątwika ziemniaczanego - wysoka, na wirusy Y (smugowatości), L (liściozwoju) - 7/7 - wysoka. Podatna na zarazę ziemniaka 3 (w skali 9-stopniowej).

IMPALA - (2003) odmiana jadalna, w typie kulinarnym sałatkowym, o dobrym smaku i wysokiej plenności (duży udział bulw plonu handlowego w plonie ogólnym). Odporność na mątwika ziemniaczanego wysoka, dość podatna na wirusa Y, odporna na wirus L, mało odporna na zarazę ziemniaka.

WCZESNE

MICHALINA - (2010) odmiana jadalna, w typie kulinarnym ogólnoużytkowym, o dużych bulwach w regularnym kształcie, płytkich oczkach, gładkiej, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Odporność na mątwika ziemniaczanego i wirusa Y - wysoka, na wirusa liściozwoju i zarazę ziemniaka dość podatna.

GWIAZDA - (2011) odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku, o bardzo dużych, okrągłoowalnych bulwach o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie miąższu, plenna. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

BOHUN - (2014) odmiana jadalna, w typie kulinarnym ogólnoużytkowym, wysokich walorach smakowych, bardzo dużych, okrągłych bulwach, płytko osadzonych oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Odporność na wirusa Y mała, liściozwoju średnia oraz mała na zarazę ziemniaka. W opisie znajdują się informacje, że odmiana jest odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaka.

MADALAINE - (2016) odmiana jadalna, w typie kulinarnym ogólnoużytkowym, smaczna, bulwy o regularnym kształcie, okrągło owalne, o żółtej skórce i miąższu oraz płytkich oczkach. Odporność na wirusa Y mała i na zarazę ziemniaka mała.

ŚREDNIOWCZESNE

LECH - (2016) odmiana jadalna w typie ogólnoużytkowym do mączystego. Bulwy średniej wielkości, gładkie, o płytkich oczkach jasnożółtym miąższu i jasnoczerwonej skórce. Odporność na wirus Y duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana jest odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

SATINA - (2000) odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym wszechstronnie użytkowym, smaczna. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i żółtej skórce i miąższu. Odmiana bardzo plenna. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, ocena odporności (Y;L) = (5;7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka (3) w skali 9 stopniowej.

ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE

JELLY - odmiana jadalna zaliczana do średniopóźnych, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bulwy duże, owalne o gładkiej skórce, płytkich oczkach i żółtym miąższu, plenna. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnioodporna na wirusy Y, L oraz zarazę ziemniaka. W rejonach o dużym zagrożeniu wirusami należy częściej wymieniać sadzeniaki.

ODMIANY SKROBIOWE - ŚREDNIOWCZESNE

ZUZANNA - (2007) odmiana o średniej zawartość skrobi (19%), bulwy regularne od średnich do dużych, bardzo plenna. Warto zwrócić uwagę na to, że przy wysokim plonie nie spada zawartość skrobi. Odporność na mątwika ziemniaczanego i wirus liściozwoju wysoka, na wirus Y średnioodporna. Podatna na zarazę ziemniaka (3). W przypadku nasilenia tej choroby należy wykonywać zabiegi ochrony roślin. Odmiana typowa dla przemysłu.

MIESZKO - (2015) odmiana o dużej zawartości skrobi, średnio 20%. Bulwy duże o regularnym kształcie, płytko osadzonych oczkach. Barwa skórki tej odmiany jest żółta, a miąższ jasnożółty. Plenna. Odporność na wirusa Y (smugowatości) duża, średnia na wirusa L (liściozwoju) i zarazę ziemniaka. Odmiana jest odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

SZYPER - (2016) odmiana w typie kulinarnym mączystym, bulwy średnie do dużych o regularnym kształcie i dość płytko osadzonych oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Duża zawartość skrobi. Odmiana charakteryzuje się dużą odpornością na wirus Y, średnioodporna na wirus liściozwoju i zarazę ziemniaka, odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

KUBA - (2019) odmiana średnio-wczesna o zawartości skrobi ok. 19,5%, bulwy o żółtym kolorze skórki, miąższ jasnożółty. Odporna na agresywne biotypy raka ziemniaka, odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaka, bardzo odporna na wirus Y. Ma umiarkowane wymagania i radzi sobie w warunkach suszy.

PÓŹNE

KURAS - (2007) odmiana charakteryzuje się średnią zawartością skrobi (19%), bardzo plenna. Bulwy bardzo duże, okrągłe, o kremowym miąższu i wysokiej skłonności do gromadzenia glikoalkaloidów, stąd nie może być skarmiana przez zwierzęta, ani nie nadaje się na cele konsumpcyjne. Odporna na mątwika ziemniaczanego, ma bardzo wysoką odporność na wirus Y, podatna na wirus liściozwoju (L). Wysoka odporność na zarazę ziemniaka.

HINGA - (1996) odmiana zawiera średnią zawartość skrobi (20%), plenna, o dużym plonie kłębów i skrobi. Odporna na wirus smugowatości (Y), średnioodporna na wirus liściozwoju (L), odporna na zarazę ziemniaka.

Wyżej wymienione odmiany nie należą do najnowszych, znajdujących się w Krajowym Rejestrze. Jednak ich wartość użytkowa i znaczenie gospodarcze oraz odporność na patogeny sprawiły, że rolnicy wciąż je uprawiają. Istnieje możliwość sadzenia innych odmian ziemniaka, które są uprawiane na mniejszych powierzchniach ze względu na swoje walory smakowe. Dlatego też rolnicy przy wyborze odmiany do uprawy powinni sprawdzić ich charakterystyki i podjąć właściwą decyzję. Wykaz odmian ziemniaków znajduje się na stronie COBORU w Słupi Wielkiej.

Czytany 795 razy