turecki - WODR Poznań
20 września 2021

Finał konkursu rozstrzygnięty

Przygotowane przez
W roku 2021, po przerwie związanej z pandemią zostały wznowione różnego rodzaju konkursy. Na terenie powiatu tureckiego, w Dobrej podczas wydarzenia pn. Wspólne gotowanie z produktem miał miejsce Finał Wojewódzki XX edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – „Smaki Regionów”. Główną ideą konkursu jest identyfikacja produktów regionalnych, jak również promocja regionalnej żywności, a także zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Tradycyjnie organizatorem konkursu była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Do tegorocznej wojewódzkiej edycji konkursu zostały zgłoszone 62 produkty w różnych kategoriach, w tym 8 do nagrody „Perła”, która jest najwyższą nagrodą…
Dnia 23 czerwca 2021 roku odbył się pokaz w gospodarstwie rolnym pani Józefy Czekała w miejscowości Cisew w gminie Turek nt. Ogród ziołowo-kwiatowy elementem dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyło w nim 12 osób. Organizatorem pokazu była Aneta Gadomska. Pani Józefa posiada ogród na powierzchni 0,30 ha. Uwielbia kontakt z przyrodą oraz zachwyca się pięknem natury. Jest miłośniczką przyrody i hobbystką. Ma wyczucie smaku i gustu co widać na przykładzie jej ogrodu. Często dogląda swój ogród. Lubi go pielęgnować i obserwować jak szybko rośnie i pięknie kwitnie. Praca w ogrodzie daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia. Z utęsknieniem czeka na przyjście wiosny, aż…
Wielkopolska, a szczególnie wschodnia część, to region, gdzie rolnicy często uprawiają ziemniaki na mniejszych lub większych powierzchniach. Najczęściej są to odmiany jadalne o różnym stopniu wczesności, jak również skrobiowe dla przetwórstwa. Obecnie obserwuje się nieco większe zainteresowanie zakupem sadzeniaków, gdyż w wyniku suszy, ceny ziemniaków w ubiegłym roku po zbiorach były wysokie w porównaniu z lat ubiegłych. Co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podaje Listę Zalecanych Odmian (LZO) ziemniaków, które na podstawie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego najlepiej sprawdziły się pod względem gospodarczym, wiernie plonują i mają niską podatność na choroby w warunkach poszczególnych województw w Polsce. Dla województwa…
11 lutego 2021

Wirusowe ABC

Napisane przez
Koronawirus a grypa - co je łączy, a co różni. Koronawirus i grypa to choroby wirusowe o podobnym przebiegu, powodującym infekcje układu oddechowego. Rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, dlatego należy zapobiegać im w ten sam sposób. Różnicę stanowi rodzaj wirusa wywołującego chorobę. W przypadku COVID-19 jest to koronawirus, natomiast grypę powodują wirusy grypy typu A, B lub C, epidemiczne zachorowania u ludzi spowodowane są typami A i B. Wirusy te mają podobny, kulisty kształt i atakują nabłonek dróg oddechowych. Obie choroby rozprzestrzeniają się drogą kropelkową i poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną. Najbardziej prawdopodobne jest zakażenie od kogoś, kto wykazuje objawy…
Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Kawęczyn stanowią liczną grupę społeczności wiejskiej. Na terenie gminy działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich i 3 Stowarzyszenia: KGW Będziechów, KGW Marianów Kolonia, KGW Marcinów, KGW Marianów „Marianki”, KGW Milejów, KGW Leśnictwo, KGW Żdżary „Donatanki”, KGW Młodzianów, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary oraz Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą. W większości są to Koła Gospodyń Wiejskich działające regularnie, stale i aktywnie. Swoją aktywność rozpoczynają od lokalnych konkursów, festynów, przeglądów artystycznych. Często i dużo gotują, pieką, tworzą rękodzieło, śpiewają. Zadbane świetlice i remizy wiejskie to efekt pracy Kół. Współpracują…
Na terenie gminy Turek działa pięć Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Są to: Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcherzewie - przewodnicząca Anna Szambeleńczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie - przewodnicząca Ewa Janiszewska, Koło Gospodyń Wiejskich w Warence - przewodnicząca Anna Mituta, Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzącej - przewodnicząca Alina Kapusta, Koło Gospodyń Wiejskich w Cisewie - przewodnicząca Zofia Ławniczak. Pani Anna Szambelańczyk - przewodnicząca KGW w miejscowości Pęcherzew udzieliła mi wywiadu na temat działalności swojego Koła zwanego KGW „Pęcherzew”. Zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dnia 26 marca 2019 r. W swojej niedługiej…
Ogród Ziołowy Hyzop położony jest we wschodniej Wielkopolskie, w powiecie kolskim, na terenie gminy Osiek Mały, w miejscowości Rosocha. Gospodarstwo, w którym mieści się ogród zajmuje powierzchnię około 8,50 ha użytków rolnych. Ogród ziołowy, jak twierdzą jego właściciele Anna i Marek Górczewscy „powstał z pasji do ziół oraz natury, dla tych którzy chcą poznawać rośliny przyjazne człowiekowi oraz chcą w oryginalny i aktywny sposób spędzić czas wolny”. W gospodarstwie Ogród Ziołowy Hyzop całość produkcji prowadzona jest w ekologicznym systemie gospodarowania, a jego początki sięgają 2010 roku i w tym też roku gospodarstwo zostało włączone do sieci zagród edukacyjnych. W gospodarstwie…
Wiele osób prowadzących niewielkie gospodarstwa rolne zadaje sobie takie pytanie. Jeśli jest opłacalna - to co produkować, by dołożyć choć „parę złotych” do domowego budżetu ? W dniu 4 sierpnia 2020 r. grupa 20 rolników z powiatu tureckiego, dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020 wyjechała do województwa kujawsko-pomorskiego, by spróbować odpowiedzieć na te pytania. Zawitaliśmy do 3 gospodarstw rolnych, z których każde miało inny kierunek produkcji. Jako pierwsze gospodarstwo odwiedziliśmy Winnicę przy Talerzyku znajdującą się w miejscowości Topolno opodal grodziska Talerzyk z XI wieku. Nasadzenie obejmuje 2…