szamotulski - WODR Poznań
W dniu 4 października tego roku w Inspekcji Weterynaryjnej w Szamotułach zostało zorganizowane  spotkanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach Pana Roberta Łęgosza.  Na prelekcję  zostało zaproszone szerokie grono producentów drobiu oraz osoby zawodowo zajmujące się problemami hodowli i utrzymaniem drobiu na fermach i w gospodarstwach rolnych.  Tematem spotkania było omówienie zasad rozpoznawania i zwalczania ptasiej grypy w stadach produkcyjnych drobiu. Problem  jakże istotny ze względu na utrzymujące się stale zagrożenie oraz spodziewane zwiększenie natężenia występowania choroby w miesiącach jesienno-zimowych. W spotkaniu uczestniczyli w roli prelegentów lekarze weterynarii bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie grypy ptaków na terenie RP, w ogniskach które…
           W niedzielę 3 września 2017 roku zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło sie  w Kaźmierzu Gminne Święto Plonów 2017.  Wszystkie uroczystości dożynkowe i imprezy towarzyszące  odbyły się na terenie stadionu sportowego w Kaźmierzu, a słoneczna pogoda od samego rana zachęcała do uczestnictwa. Obchody dożynek rozpoczęły się od uroczystej mszy podczas, której przybyli rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i zbiory. Po mszy nastąpił tradycyjny obrzęd dożynkowy,  który zapoczątkowany został przez starostów dożynkowych – Honoratę Wolną ze wsi Gaj Wielki i Mariusza Magdziarka z Witkowic, którzy przekazali gospodarzowi gminy bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki. Po odebraniu chleba i poczęstowaniu nim zgromadzonych…
Dnia 27.10.2017r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom plebiscytu „Mistrzowie AGRO 2017”. Głównym organizatorem plebiscytu był „Głos Wielkopolski”. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Partnerzy towarzyszący to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Agromarket Jaryszki. Był to wyjątkowy dzień, gdzie wielu sołtysów, kół gospodyń wiejskich, gospodyń, rolników, gospodarstw agroturystycznych otrzymało zasłużone wyróżnienia. Plebiscyt organizowany przez Głos Wielkopolski cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem. Mieszkańcy danych regionów mogli oddawać głosy na swoich faworytów przez wysyłanie esemesów. W powiecie szamotulskim „Mistrzami AGRO 2017” zostali: -…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
09 października 2017

Święto Pyry

Przygotowane przez
W Szczepankowie, już po raz czwarty odbyło się  „Święto Pyry”. Impreza miała miejsce w dniu 01.10.2017. na boisku szkolnym w Szczepankowie w  gminie Ostroróg. Spotkali się na niej amatorzy  ziemniaków jak  i dań z nich przygotowanych. Uczestnicy mogli zdegustować  potrawy  przygotowanych przez mieszkańców. Były to: -kluchy z pyrów z boczkiem i kapustą, -zupa szczawiowa, -zupa ziemniaczana, -plyndze, -pyry z gzikiem. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji i konkursów: rzut ziemniakiem do kosza, slalom z ziemniakami, skoki w workach, oraz  konkurs na postacie z ziemniaków. Dzieci, które brały udział w zabawie otrzymały upominki. Przy  okazji tego święta utworzono  „kącik wspomnień” z lat…
                    Zgodnie z wieloletnią tradycją  w dniu 14 czerwca 2017 roku  doradca  WODR Poznań Lech Dudek zorganizował na tutejszej gminie „Dni Pola i Zagrody - Kaźmierz 2017” połączone  z V Samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie  gminy Kaźmierz. Także i w tym roku ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych gospodarstw i pól organizator wzorem ubiegłych lat zaplanował przejazd samochodami osobowymi.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek w gospodarstwie agroturystycznym „Wadera” pani Anny Banaszczyk w Brzeźnie.  W dniu tym od samego rana słoneczna aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami rolnicy…
W środę 21 czerwca 2017 jak corocznie odbyły się tradycyjne Dni Pola w gminie Wronki, zorganizowane przez doradcę z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Mariusza Makówkę. Pogoda i frekwencja dopisała. Przybyło wielu rolników, którzy dzięki tej imprezie zintegrowali się i wymienili doświadczeniami. Tegoroczny objazd rozpoczął się od krótkiego spotkania w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku. Na spotkanie przybył Pan Burmistrz Mirosław Wieczór, Kierownik ARiMR w Szamotułach Pan Sławomir Hazak, Pani Prezes GS we Wronkach Pani Anna Budziszyńska-Radziszewska, przedstawiciele Banku BGŻ z Szamotuł, koledzy i koleżanki z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szamotułach na czele z kierownikiem Januszem Brodzikiem.                              Poruszone zostały…
Ostatnio zmieniany 06 lipca 2017
 W  w dniu 1 czerwca 2017 roku zgodnie z rocznym planem szkoleń i pokazów dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy wykład : „Integrowana Ochrona Roślin – Rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób oraz chwastów w zasiewach roślin uprawnych” i przeprowadził ściśle powiązany z powyższym tematem pokaz: „Rozpoznawanie agrofagów w roślinach uprawnych, ich zwalczanie i ustalanie progów szkodliwości”. Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku w ramach wykładów oraz wykładów specjalisty i stanowiły naturalne połączenie części teoretycznej spotkań z zajęciami praktycznymi w terenie na wyznaczonych roślinach uprawnych. Wykład i pokaz zorganizowane zostały w Gospodarstwie…
GOSPODARSTWO PASIECZNE „Noteckie Miody” to nowoczesne, rodzinne Gospodarstwo Kamili i Zbigniewa Lisińskich znajdujące się w Gminie Wronki w miejscowości Biezdrowo w powiecie szamotulskim. Gospodarstwo zajmuje się pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem i sprzedażą miodów oraz produktów pszczelich. Pasieka leży na skraju ogromnego kompleksu leśnego Puszczy Noteckiej w zachodniej Wielkopolsce. Gospodarstwo Pasieczne „Noteckie Miody” liczy prawie 300 rodzin pszczelich w nowoczesnych drewnianych ulach typu wielkopolskiego. Od samego  początku gospodarstwo nastawione jest na pozyskiwanie miodu. Sprzyjają temu warunki przyrodnicze jak na przykład wysoki poziom zalesienia - ponad 60 % gruntów gminy Wronki to lasy. Brak przemysłu, umiejętne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników,  czyste i zdrowe powietrze oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze to…
Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2017
Zgodnie z wieloletnią już tradycją w I kwartale 2017 roku doradca WODR Poznań w gminie Kaźmierz w ramach zimowej akcji edukacyjnej od miesiąca stycznia do marca przeprowadziła szereg spotkań  szkoleniowych dla rolników z terenu tutejszej gminy. Tematem wiodącym była integrowana ochrona roślin wprowadzana i realizowana w uprawach rolniczych zgodnie z Ustawą od 1.01.2014 roku. Wykładowcami byli: Andrzej Obst – główny specjalista ds. IOR w WODR Poznań, który w miesiącu lutym w trakcie wykładu specjalisty szczegółowo omówił zasady zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz doradca specjalizujący się w zagadnieniach ochrony roślin  Lech Dudek, który w swoich wykładach specjalisty w miesiącu styczniu i marcu br. przedstawił…