szamotulski - WODR Poznań
Tradycyjnie, jak co roku, rolnicy z powiatu szamotulskiego wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym. W dniach 11.10. do 14.10. uczestnicy wyjazdu zwiedzili Lubelszczyznę. Przez cały okres pobytu, mieszkali w Gospodarstwie Agroturystycznym „ Dworek Różany” w miejscowości Stok Zażóg  niedaleko Puław, jednocześnie jednej z większych szkółek róż i drzewek owocowych w okolicy (Fot.1). Zwiedzili również jeden z najstarszych i jednocześnie najnowocześniejszych browarów „Browar Warka”. Zapoznali się z całym cyklem produkcyjnym piwa połączonym z degustacją ( Fot.2).   Zwiedzili Muzeum Czartoryskich w Puławach, w którym mieści się  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy i wysłuchali ciekawego wykładu na temat  szacowania i…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2018
Biegi Mikołajkowe w gminie Duszniki stały się już tradycją. W bieżącym roku była to już szósta edycja takich biegów. Grudniowa impreza skierowana jest do wszystkich osób lubiących aktywnie spędzać czas wolny i chcących jednocześnie pomóc dzieciom z domów dziecka w Otorowie i Lipnicy. Organizatorzy zbierają artykuły szkolne, zabawki i słodycze dla w/w placówek. 6 Bieg Mikołajkowy odbył się 2 grudnia 2018r. Trasa biegu przebiegała główną ulicą Dusznik – Jana Pawła II. W tym roku nowością były dwa rodzaje sportowych konkurencji na dystansie 1,5 km – bieg rodzinny i na dystansie 5 km. W zmaganiach rodzinnych wzięło udział około 150 osób,…
Dnia 18.12.2018 roku jak corocznie w sołectwie Kłodzisko odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli mieszkańcy oraz kapelan rolników ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak. Sołtys Mariusz Makówka przywitał przybyłych mieszkańców  złożył życzenia świąteczno - noworoczne. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem . Sołtys przedstawił całoroczne sprawozdanie ze swojej  działalności i rady sołeckiej. Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek, który  zakończył spotkanie opłatkowe.
18 grudnia 2018

Szkolenie w Dusznikach

Napisane przez
W dniu 4 grudnia 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dusznikach odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok szkoleń dla rolników z terenu gminy. Blok szkoleniowy obejmował dwa tematy specjalistyczne: Korzyści stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż oraz ograniczenie ubytku materii organicznej gleby, jako element integrowanej ochrony roślin. Na szkoleniu omawiano także znaczenie mikroorganizmów w produkcji roślinnej. Ponadto w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele KRUS, którzy w swojej prelekcji przedstawili zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. W związku z planowanymi w przyszłym roku szkoleniami z zakresu stosowania środków ochrony roślin ogłoszony został nabór rolników na te szkolenia, których ważność zaświadczeń mija…
Temat demonstracji:  "Technologia uprawy pszenicy ozimej zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin " i " Technologia uprawy pszenżyta ozimego zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin" Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo Demonstracyjne,       Miejsce lokalizacji  :  miejscowość : Kaźmierz,  gmina : Kaźmierz.                                                                                                                                                Demonstracje zostały zlokalizowane w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pola demonstracyjne zostały zaplanowane i wysiane w miejscowości Kaźmierz. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
Po zakończonej 5-cio letniej kadencji sołtysów każdy z samorządów miejsko-gminnych jest zobowiązany do organizacji i nadzoru przebiegu wyborów w podległych sobie sołectwach. Na terenie gminy w Pniewach w dniu 10.12.2018r. odbyły się spotkania wyborcze w sołectwie Chełmno i Jakubowo. Frekwencję w poszczególnych miejscowościach można uznać za ,,niskie stany średnie”. Na 317 mieszkańców Chełmna w wyborach udział wzięło 59 osób. Głosowanie odbyło się bez jakichkolwiek przeszkód  - i w wyniku którego na następną-kolejną kadencję wybrany został sołtys Pan Ireneusz Klar. Do Rady Sołeckiej weszli: Tomasz Klar, Tadeusz Surdyk, Ewelina Jandy. Natomiast 22-u osobowa grupa mieszkańców Jakubowa, spośród dwóch kandydatów, sprawnie wybrała…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2018
 Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2018 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2018
10 grudnia 2018

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Napisane przez
09-12-2018r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pniewach samorząd pniewski  zorganizował kolejny już VIII Jarmark. Celem imprezy była  integracja środowiska gminy. Każdy z uczestników miał możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług. Nierzadko oferowane towary posiadały walory artystyczne  ściśle związane z regionem gminy. Jarmark z zgromadził  liczną rzeszę mieszkańców regionu szamotulskiego i nie tylko. Organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału w imprezie w przyszłym roku. Szczegóły na temat organizacji i udziału w Jarmarku można uzyskać w Urzędzie Miasta w Pniewach.
01-12-2018 w Powiatowym Biurze ARiMR w Szamotułach w godz. 09.00-14.00 odbył się tz. ,,DZIEŃ  OTWARTY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”. Zorganizowane konsultacje miały charakter ogólnopolski. Pracownicy szamotulskiego biura udzielali niezbędnych informacji o procedurach rekrutacji, oraz dostępnych formach dofinansowania  działalności ,,Kół…”                 Zainteresowanie ze strony beneficjentów  – a właściwie beneficjentek, oferowanym dofinansowaniem było umiarkowane. Jak się okazuje w wielu przypadkach pierwszą przeszkodą do uzyskania wsparcia jest brak  bądź wręcz  niewłaściwe  umocowanie prawne Kół Gospodyń Wiejskich, jak również kwestie natury organizacyjnej.                 W chwili obecnej członkinie kół mają jeszcze czas na ewentualne podjęcie decyzji ww. sprawie. Bez wyjątku każda z organizacji może liczyć…