11 września 2019

Pokaz i szkolenie z Integrowanej Ochrony Roślin na terenie gminy Kaźmierz

Napisane przez Lech Dudek

W miesiącu maja 2019 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań polowych  oraz rocznym planem zamierzeń szkoleniowych dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy wykład : „Integrowana Ochrona Roślin – Rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób i chwastów w zasiewach roślin uprawnych” i przeprowadził ściśle powiązany z powyższym tematem pokaz, którego tematem było:„Rozpoznawanie chorób w kolekcji odmian roślin uprawnych, ustalanie progów szkodliwości i ich zwalczanie”. Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku w ramach szkoleń i wykładów i stanowiły naturalne połączenie części teoretycznej spotkań z zajęciami praktycznymi w terenie na wyznaczonych roślinach uprawnych. Wykład i pokaz zorganizowane zostały w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Wojciecha Kalinowskiego w Kaźmierzu na prowadzonej tu kolekcji odmian zbóż i rzepaku oraz na polach sąsiednich rolników. Głównym celem spotkaniu w terenie było praktyczne połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej przez uczestników w salach wykładowych w okresie zimowym z  praktyczną nauką rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów na różnych odmianach uprawianych zbóż i rzepaku, przy zróżnicowanym poziomie nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej w ramach integrowanej ochrony roślin. Dlatego organizator wykładu i pokazu zaplanował szereg miejsc szkoleniowych aby w maksymalnie dużym zakresie zaprezentować uprawy o zróżnicowanym poziomie porażenia chorobami, szkodnikami i zanieczyszczonych chwastami jedno i dwuliściennymi. Uczestnicy spotkania szkoleniowego, którzy licznie przybyli w wyznaczone miejsca mieli możliwość szerokiego wykorzystania zgromadzonej wiedzy i  jej zastosowania w praktycznym rozpoznawaniu i oznakowywaniu występujących na tych plantacjach agrofagach w uprawach zbóż i rzepaku.  Ponadto każdy producent rolny miał możliwość praktycznej nauki określania progów szkodliwości. Doradca WODR w trakcie omawianych zagadnień wykorzystał w szerokim zakresie zalecenia IOR, materiały szkoleniowe WODR Poznań
i Instytutu Ochrony Roślin Poznań, katalogi chorób, szkodników i chwastów, materiały z doświadczeń uprawowych z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG w Baborówku. W ocenie uczestniczących w szkoleniu i pokazie rolników taka forma połączenia wykładów z zajęciami praktycznymi na konkretnych uprawach rolniczych jest bardzo przydatna i przynosi wymierne korzyści w postaci pogłębiania własnej wiedzy i praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu i zwalczaniu agrofagów w uprawach rolniczych.

 

Czytany 871 razy