21 grudnia 2018

Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Kłodzisko

Napisane przez Mariusz Makówka

Dnia 18.12.2018 roku jak corocznie w sołectwie Kłodzisko odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli mieszkańcy oraz kapelan rolników ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak. Sołtys Mariusz Makówka przywitał przybyłych mieszkańców  złożył życzenia świąteczno - noworoczne. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem . Sołtys przedstawił całoroczne sprawozdanie ze swojej  działalności i rady sołeckiej. Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek, który  zakończył spotkanie opłatkowe.

Czytany 904 razy