11 grudnia 2020

Doradztwo Grupowe - podsumowanie działalności w roku 2020 na terenie gminy Kaźmierz Grupa Dyskusyjna

Napisane przez Lech Dudek

        Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2020 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 22 stycznia br. realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji i stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin”. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań i materiały szkoleniowe IOR ze szczególnym omówieniem znaczenia stacji meteo zlokalizowanych na terenie powiatu szamotulskiego do monitoringu pogody na danym terenie a także przedstawiono wprowadzane do praktyki rolniczej programy wspomagające podejmowanie decyzji w wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.  W spotkaniu uczestniczyło 12 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu. W drugim kwartale br. ze względu na wprowadzone w naszym kraju ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 planowe spotkanie członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz nie odbyło się. Kolejne szkolenie dla członków Grupy Dyskusyjnej  przeprowadzone zostało w dniu 16 lipca 2020 w Kaźmierzu na polach w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz na polach rolników uczestniczących w tym spotkaniu szkoleniowym. Tematem wykładu była : "Integrowana Ochrona Roślin – ocena skuteczności zastosowanej technologii zwalczania chorób i szkodników w zasiewach roślin uprawnych”  ponadto członkowie GD uczestniczyli w przeprowadzonym na plantacji z uprawą zbóż i rzepaku  pokazie, którego tematem był : „Praktyczna nauka rozpoznawania chorób i żerowania szkodników oraz ocena skuteczności zastosowanych preparatów do ich zwalczania” W tym szkoleniu uczestniczyło 9 członkowie GD. Ponadto członkowie GD licznie uczestniczyli w zorganizowanych w dniu 1lipca 2020 roku „Dniach Pola i Zagrody Kaźmierz 2020” przeprowadzonych w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz polach członków GD. W trakcie omawiane były tematy dotyczące technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin uprawnych i doboru do uprawy w warunkach gospodarstw nowych odmian roślin uprawnych. Dodatkowo na kolekcji odmian zbóż przeprowadzony został przez doradcę WODR Poznań pokaz nt. „Plonowanie roślin zbożowych o podwyższonej tolerancji na suszę”.   Kolejne spotkanie szkoleniowe członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na dzień 9 września 2020 roku. W tym dniu tematem była „Integrowana Ochrona Roślin – zaprawianie ziarna przed siewem oraz jesienna ochrona zbóż i rzepaku”. W trakcie wykładu szczególny nacisk położono na omówienie zagadnień dotyczących wyboru odpowiedniej zaprawy nasiennej o wymaganym zakresie działania i poprawnego zaprawienia ziarna do siewu.  Ponadto w zasiewach rzepaku ozimego przeprowadzono praktyczną naukę rozpoznawania chwastów oraz  żerowania szkodników w tych uprawach. Do przeprowadzenia wykładu wykorzystano materiały WODR Poznań, katalogi, atlasy oraz  Zalecenia i Metodyki Uprawy Instytutu Ochrony Roślin. Wykład przeprowadzono w Gospodarstwie Demonstracyjnym w Kaźmierzu, uczestniczyło w nim 11 rolników z terenu gminy Kaźmierz.  Kolejne spotkanie dla członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na IV kwartał br. i przeprowadzone zostało w dniu 2 grudnia 2020.  Ze względu na wprowadzone ograniczenia spowodowane przez pandemię Covid-19 szkolenie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu metod internetowych przez Platformę Clikmeeting.  Tematem tego spotkania szkoleniowego była „Integrowana ochrona Roślin – stosowanie zasad IOR w gospodarstwach rolnych”. W szkoleniu uczestniczyło 9 rolników z terenu gminy. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, atlasy, katalogi oraz metodyki Instytutu Ochrony Roślin.

Rok 2020 był dziewiątym rokiem działalności Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz.  Te forma szkoleń, wykładów i pokazów spotkała się z akceptacją  i zainteresowaniem  młodych rolników  z terenu tutejszej gminy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych spotkaniach na przestrzeni całego roku i będą kontynuowane w roku 2021 gdyż uwzględniając potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez  uczestników zaplanowane zostały już kolejne wykłady i pokazy na przestrzeni całego przyszłego roku gdzie szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb  związanych z doborem odmian, uprawą, racjonalnym nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych  w gospodarstwach rolnych.

Czytany 499 razy Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020