szamotulski - WODR Poznań
09 grudnia 2021

Dzień Pola w gminie Wronki

Napisane przez
Dnia 23.06.2021r w gminie Wronki już po raz ósmy odbył się Dzień Pola. Był to zupełnie inny Dzień Pola jak dotychczas, bowiem stan epidemiologiczny - zagrożenie koronawirusem- COVID 19 wymusił na organizatorze zupełnie inną organizację . Wielu rolników było zaskoczonych daną sytuacją, ale jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu musieliśmy dostosować się do wytycznych epidemiologicznych. Organizator zaplanował monitoring- lustracje pól w Pakawiu w gospodarstwie Pana Rafała Kasznego i Pani Ireny Ożóg z Pożarowa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 09.00 zbiórką zainteresowanych rolników, których powitał doradca WODR w Poznaniu Mariusz Makówka. Wyjaśnił też zasady bezpieczeństwa w dobie zagrożenia koronawirusem -COVID 19,…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2021
W miesiącu czerwcu 2021 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań terenowych oraz rocznym planem zamierzeń szkoleniowych dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy polowe szkolenie i pokaz. Całość spotkania, w którym uczestniczyli rolnicy przygotowane zostało i przeprowadzone z zachowaniem nakazanych środków ostrożności, które obowiązują w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa COVID 19. Tematem wykładu i pokazu była: Integrowana Ochrona Roślin – ocena skuteczności zastosowanej technologii zwalczania chorób i szkodników w uprawnych rolniczych oraz praktyczne rozpoznawanie patogenów występujących na roślinach uprawnych. Na wstępie spotkania przypomniany został realizowany w WODR Poznań Projekt…
We wtorek 15 czerwca 2021 r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie (gm. Pniewy) odbyło się Spotkanie informacyjne dla hodowców trzody chlewnej powiatu szamotulskiego w zakresie stosowania zasad bioasekuracji ASF. Spotkanie to zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.Przyczyną tegoż spotkania jest przede wszystkim wystąpienie ogniska Afrykańskiego pomoru świń w powiecie międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie - tuż przy granicy z powiatem szamotulskim – gmina Pniewy. Wiąże się to z wdrożeniem i zastosowaniem nowych zasad bioasekuracji dla hodowców trzody chlewnej.Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Paweł…
29 grudnia 2020

POMOC POTRZEBUJĄCYM

Napisane przez
Na przełomie lutego i sierpnia 2020 między innymi  w Pniewach ruszyła inicjatywa pomocy najuboższym. Program Operacyjny ,,Pomoc  Żywnościowa Podprogram 2019”swoim zasięgiem obejmował mieszkańców  całej Polski . Projekt był  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W Pniewach inicjatywę realizacji programu podjęło Pniewskie Stowarzyszenie ,,Perspektywa”, wraz z Bankiem Żywności w Poznaniu.Głównym założeniem działania było zapewnienie potrzebującym żywności, oraz umożliwienie uczestnictwa mieszkańcom gm. w działaniach w ramach środków, tak zwanych – towarzyszących. Wszyscy  zainteresowani pomocą, mogli skorzystać z bezpłatnie przekazywanych podstawowych artykułów spożywczych tj. warzywa, owoce, przetwory mięsne. W wyniku przeprowadzonej akcji na terenie gminy w Pniewach, wsparcie żywnościowe trafiło do 357…
        Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2020 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020
W miesiącu lipcu 2020 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań terenowych  oraz rocznym planem zamierzeń szkoleniowych dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy polowe szkolenie i pokaz. Całość spotkania, w którym uczestniczyli rolnicy przygotowane zostało i przeprowadzone z zachowaniem nakazanych środków ostrożności, które obowiązują w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa COVID 19. Tematem wykładu była: „Integrowana Ochrona Roślin – ocena skuteczności zastosowanej technologii zwalczania chorób i szkodników w zasiewach roślin uprawnych”, a przeprowadzonego pokazu: „Praktyczna nauka rozpoznawania chorób i żerowania szkodników oraz ocena skuteczności zastosowanych preparatów do ich zwalczania”.  Te…
Dnia 16.07.2020r w gminie Wronki już po raz siódmy  odbyły się Dni Pola. Były  to zupełnie inne Dni Pola jak dotychczas. Stan epidemiologiczny zagrożenie koronawirusem- COVID 19 wymusił na organizatorze zupełnie inną organizację . Wielu rolników było zaskoczonych daną sytuacją, ale jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu musimy dostosować się do wytycznych epidemiologicznych. Organizator zaplanował monitoring- lustracje pól w Pakawiu w gospodarstwie Pana Rafała Kasznego. Dni Pola rozpoczęły się dnia 16.07.2020 roku o godzinie 10.00 zbiórką zainteresowanych rolników. Rolników powitał doradca WODR w Poznaniu Mariusz Makówka. Wyjaśnił zasady bezpieczeństwa  w dobie zagrożenia koronawirusem -COVID 19. Po czym oddał głos Panu…
W dniu 1 lipca 2020 roku zgodnie z wieloletnią  tradycją  doradca  WODR Poznań  Lech Dudek zorganizował na terenie tutejszej gminy „Dni Pola i Zagrody - Kaźmierz 2020”. Całe spotkanie, w którym uczestniczyli rolnicy przygotowane zostało i przeprowadzone z zachowaniem nakazanych środków ostrożności, które obowiązują w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa COVID 19.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Wojciecha Kalinowskiego w Kaźmierzu.  W dniu tym od samego rana słoneczna aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami osoby zaproszone nie zawiodły i przybyły w wyznaczone miejsce. W spotkaniu uczestniczyli…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2020
Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2019 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w…