słupecki - WODR Poznań
W gminie Ostrowite w bieżącym roku kilku rolników po raz  pierwszy zdecydowało się na uprawę rzepaku ozimego metodą pasową ( strip-till )– czyli bez użycia pługa. W skrócie, powyższy sposób polega na uprawie i wysiewie nawozów wieloskładnikowych oraz wysiewie nasion rzepaku siewnikiem punktowym bezpośrednio w ściernisko bądź w płytką uprawę ścierniskową wykonaną około 2-3 tyg przed siewem rzepaku . W jednym przejeździe wykonujemy spulchnienie gleby na głębokość około 20 cm uprawy i przygotowujemy do siewu oraz wysiewamy nawóz i siejemy rzepak punktowo. Rozstawa międzyrzędzi 45 cm w rzędzie w przedziale od 4 cm do 12 cm co daje obsadę od…
Ostatnio zmieniany 15 września 2016
12 września 2016

Pokaz strażacki w Strzałkowie

Napisane przez
Dnia 17.09.2016r. (sobota) podczas Spotkania z Folklorem w Strzałkowie odbędzie się spotkanie nt.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”. W ramach spotkania odbędzie się:  pokazy strażackie w zakresie akcji gaśniczych  pokaz w zakresie udzielenia pierwszej pomocy  konkurs wiedzy z zakresu pbp  udzielanie praktycznych porad przez strażaków Spotkanie odbędzie się dzięki finansowemu wsparciu przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.                                                                                               Serdecznie zaprasza ZD w powiecie słupeckim
Ostatnio zmieniany 12 września 2016
Dnia 04.09.2016 roku podczas powiatowych dożynek został rozstrzygnięty konkurs ,,Słupecki Rolnik 2016”. W tegorocznej edycji do konkursu nominowane były cztery gospodarstwa rolne. Po dokonaniu ich oceny, kapituła konkursu zdecydowała, że wyróżnienie otrzymał Łukasz Szczepański z Ciążenia, trzecie miejsce Mirosław Dziewiątka z Wierzbocic, drugie Michał Imbiorowicz z Przybrodzina, a tytuł „Słupecki Rolnik Roku 2016” przypadł Rafałowi Pietrzakowi z Kossakowa. Pan Rafał Pietrzak z żoną Barbarą prowadza gospodarstwo rolne o powierzchni 171,09 ha. W gospodarstwie przeważają grunty należące do III i IV klasy bonitacyjnej. W strukturze zasiewów dominują zboża: jęczmień, żyto, owies, pszenżyto , kukurydza oraz łubin. Nasiona zbóż w większości przeznaczone…
Ostatnio zmieniany 09 września 2016
06 września 2016

Dożynki Powiatowe w Powidzu

Napisane przez
W niedzielę tj. 4 września odbyły się Dożynki Powiatowe. Rozpoczęły się uroczystą mszą Św. dziękczynną w intencji rolników celebrowaną w kościele Św. Mikołaja w Powidzu. Po uroczystej mszy Św. korowód dożynkowy na czele ze starostami dożynek, delegacjami, pocztami sztandarowymi, wieńcami dożynkowymi przeszedł na boisko sportowe Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki. Na ręce Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita i Starosty Słupeckiego Mariusza Roga Starostowie Dożynek w osobach Pana Michała Wysockiego i Pani Sylwii Kubiak złożyli okazały bochen chleba z tegorocznego ziarna zbóż. Następnie wójtowie i starostowie częstowali poświęconym chlebem uczestników Święta Plonów. Oczekiwanym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu:…
Ostatnio zmieniany 06 września 2016
02 września 2016

Święto plonów w Orchowie

Napisane przez
Dnia 28 sierpnia 2016 roku w Orchowie odbyły się gminne dożynki. To jedyna taka okazja w ciągu roku dla docenienia ciężkiej pracy rolnika. Obchody dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Orchowie Górnym, której przewodniczył Ks. Proboszcz Mariusz Koronowski. Po mszy korowód dożynkowy w towarzystwie Orkiestry Dętej przemaszerował na Stadion Sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości obrzędowe. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Orchowo Pan Jacek Misztal.  Następnie z rąk Starostów Dożynek Pani Joanny Rezulak i Pana Stanisława Maruszaka Wójt odebrał bochenek chleba, który podzielono  wśród obecnych gości. Podczas uroczystości dożynkowych nie zabrakło ludowych tańców i śpiewów. Obchodom…
Podstawą dobrego zarządzania w rolnictwie jest prowadzenie rzetelnej rachunkowości rolnej. Od 2004 roku rolnicy z powiatu słupeckiego prowadzą rachunkowość rolną w ramach unijnego systemu zbierania danych rachunkowych tzw. FADN. System ten działa według trzech zasad: - dobrowolnego udziału rolnika - dane pozyskiwane od rolnika są ściśle tajne - dane nie mogą być użyte przez organy podatkowe Organizacją i nadzorem systemu FADN zajmuje się IERiGŻ w Warszawie. Dane uzyskiwane w ramach FADN wykorzystywane są przy planowaniu i realizacji zadań polityki rolnej UE. W Polsce rachunkowość rolną FADN prowadzi ponad 12 tysiącach gospodarstw rolnych w różnych typach produkcyjnych. W powiecie słupeckim w…
Ostatnio zmieniany 22 sierpnia 2016
W ramach propagowania pozytywnych wzorców działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich rolnicy z powiatu słupeckiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym w dniu 24 czerwca 2016 r zorganizowanym przez WODR Poznań ZD w Słupcy. Coroczne wyjazdy do różnych, ciekawych miejscowości Wielkopolski to już tradycja. Tym razem celem wyjazdu był  powiat gostyński. Gostyń przywiał uczestników piękną, letnią pogodą. Miasteczko zachwyciło wszystkich ładem i porządkiem oraz dużą ilością kolorowych kwiatów na ulicach. Najważniejszym punktem programu był Zakład Zielarski „ Kawon-Hurt” Nowak SP.J zlokalizowany w Krajewicach koło Gostynia. Zakład Zielarski  otaczają pola kwitnącej lawendy. Wszyscy uczestnicy wyjazdu chętnie zrywali  lawendę, której ususzone bukieciki nadają przechowywanej…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2016
30 czerwca 2016

Pozyskiwanie pyłku pszczelego

Napisane przez
W powiecie słupeckim jest wiele gospodarstw pasiecznych nastawionych na produkcję miodów. Obecnie nieliczne gospodarstwa pasieczne decydują się na pozyskiwanie oprócz miodu pyłku pszczelego. Pszczelarze, którzy zdecydowali się na pozyskiwanie pyłku pszczelego uważają,że jest to jeden ze sposobów na poprawienie rentowności prowadzenia pasieki.          W odpowiednio korzystnych warunkach możliwe jest pozyskanie pewnej ilości pyłku bez większych strat w zbiorach miodu. Przez korzystne warunki należy rozumieć bazę pożytkową    i przebieg warunków pogodowych. Pyłek pszczeli może być pozyskiwany podczas trwania pożytków głównych co przypada na miesiące od maja do lipca. Gospodarstwo pasieczne zajmujące się pozyskiwaniem pyłku pszczelego powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt służący…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2016
W ostatnich naborach  w roku 2015 i 2016 w ramach  działania Premia dla młodego rolnika w powiecie słupeckim złożonych zostało 35 wniosków. Młodzi rolnicy, którzy otrzymają pomoc w ramach PROW 2014-2020 z działania Premia dla młodego rolnika czy Modernizacja gospodarstw rolnych zobowiązani są do prowadzenia w swoich gospodarstwach ewidencji przychodów i rozchodów. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak należy prawidłowo prowadzić taką ewidencję. Do biur gminnych na teranie powiatu słupeckiego trafia coraz więcej osób z pytaniami dotyczącymi prowadzenia zapisów. Najczęściej pojawiają się następujące pytania: Od kiedy należy prowadzić zapisy? Obowiązek prowadzenia ewidencji pojawia się w dniu otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.…
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016