słupecki - WODR Poznań
Sala OSP w Piotrowicach gmina Słupca była miejscem szkolenia ,,Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Organizatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu-Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w powiecie słupeckim. W spotkaniu, w dniu 19 listopada udział wzięło 25 rolników, którzy są beneficjentami działań ,,Premia dla Młodych Rolników’’ i ,,Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” oraz ,,Modernizacja Gospodarstw’’.Szkolenie prowadził główny doradca Henryk Matkowski. Podczas szkolenia omawiane były następujące zagadnienia : *Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance) a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW; *Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej; *Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2019
W tym roku z powodu suszy plony buraka cukrowego są zróżnicowane w zależności od regionu kraju i występujących tam opadach deszczu. Szacuje się, że plon buraka w tym roku wyniesie od 30 do 70 tona z hektara. Podczas zbioru buraka cukrowego należy wcześniej ustalić położenie pryzmy. Miejsce składowania buraków cukrowych powinno być wyrównane, bez kolein. Pryzmę należy ulokować równolegle do utwardzonej drogi w odległości 1-2 m od niej, aby ułatwić wyjazd i wjazd maszyny zbierając – doczyszczającej jak i samochód wywożących buraki z pola do cukrowni.             Buraka nie wolno składować obok drzew, słupów elektrycznych, telefonicznych jak i na zakrętach…
Przygotowanie pszczół do zimowania zaczyna się w warunkach powiatu słupeckiego zaraz po pożytkach latem. Wtedy pszczelarz powinien odpowiednio ustalić wielkość gniazda i dobrać ramki na których będą zimowały pszczoły. Rodziny pszczele powinny być zaopatrzone w odpowiednią ilość pokarmu i należy podjąć walkę z warrozą. W bieżącym roku na terenie powiatu słupeckiego w wielu pasiekach wystąpiło większe nasilenie tym pasożytem w stosunku do roku poprzedniego.      Rozwojowi pasożyta sprzyja ocieplenie klimatyczne i często z tym związany wydłużony okres czerwienia matek pszczelich. W pasiekach późną jesienią w listopadzie można podjąć walkę z tym pasożytem aby skutecznie obniżyć ich populacje w rodzinie pszczelej.…
W niedzielę 22.09.2019 w Hali Widowiskowo Sportowej w Golinie odbyła się gala wręczenia nagród dla liderów wielkopolskiej odnowy wsi subregionu konińskiego organizowana przez samorząd województwa. W konkursie brały udział sołectwa, które w roku 2018 aktywnie pozyskiwały środki w ramach programów takich jak „Pięknieje wielkopolska wieś” „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” W konkursie „ Aktywna Wielkopolska Wieś” brały udział również sołectwa z powiatu słupeckiego i tak: Tytuł „ Aktywna Wielkopolska Wieś” i nagrody pieniężne otrzymały Dolany – gmina Lądek, Osówiec- gm. Orchowo z powiatu słupeckiego oraz Radolina - gm. Golina, Grabowo Królewskie -gm. Kołaczkowo,…
Jesień to najlepsza pora na wykonanie zabiegu odchwaszczania pszenicy ozimej, która jest najbardziej wrażliwą na zachwaszczenie rośliną. Wykonanie zabiegu w tym okresie warunkuje dobre przezimowanie, kondycję i odporność roślin wiosną. Plantacje zachwaszczone są narażone na atak chorób. Poza tym chwasty wschodzą w stosunkowo niskiej temperaturze, nie przekraczającej 2-4 Cº, bardzo dobrze ukorzeniają się przechodząc kolejne fazy rozwojowe niezależnie od warunków pogodowych. W okresie zimowym większość chwastów przeważnie nie wymarza, a w razie zimowych ciepłych, słonecznych dni, gdy zboża jeszcze nie rozpoczynają wegetacji, chwasty potrafią szybko się rozwijać i konkurować ze zbożami o światło wodę i składniki pokarmowe. W okresie wiosennym…
23 września 2019

Wyjazd do Skierniewic

Przygotowane przez
W dniu 14.09.2019r rolniczki z powiatu słupeckiego wzięły udział w szkoleniu wyjazdowym do Skierniewic na 42 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Święto rozpoczął barwny korowód, który przemaszerował ulicami miasta. W pochodzie zaprezentował się Instytut Ogrodnictwa, szkoły, przedszkola, placówki kulturalne, gminy i działkowcy. Jak co roku wystawa budziła ogromne zainteresowanie zwiedzających. Szczególną uwagę wzbudziły pokazy mistrzów florystyki. Uczestnicy mogli skorzystać z porad z zakresu produkcji warzy, sadownictwa i roślin ozdobnych udzielanych przez pracowników naukowych Instytutu. Zwiedzający mogli podziwiać wystawy prezentowane przez Instytut Ogrodnictwa i miejski Ośrodek Kultury. Tradycją stało się zaproszenie odwiedzających do skosztowania różnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.…
23 września 2019

Szkodniki w rzepaku

Napisane przez
Zasiewy rzepaku w gminie Orchowo rozpoczęły się z dniem 17 sierpnia. Termin siewu rzepaku podyktowany był wczesnymi żniwami oraz wykorzystaniem wilgoci jaka pozostała w glebie. Na dzień dzisiejszy rzepak znajduje się w fazie 6 liści. To najwyższy czas, aby rolnicy wystawili na swoje plantacje rzepaku żółte naczynia, w celu monitorowania nalotów szkodników. Do jesiennych szkodników rzepaku zalicza się: Chowacz galasówek:  - chrząszcz o zabarwieniu brunatnym, osiąga długość 3mm. Żeruje wczesną jesienią, aż do końca listopada. Osobniki dorosłe składają jaja do szyjki korzeniowej rzepaku, z nich wykluwają się larwy, które żerują w naroślach (galasach), powodując zahamowanie rozwoju oraz gorsze przezimowanie roślin.…
02 września 2019

Dożynki Powiatowe 2019

Napisane przez
W tym roku Dożynki Powiatowe obchodzone były w Strzałkowie. Jak co roku rozpoczęły się uroczystą mszą św. dziękczynną w intencji rolników celebrowaną w kościele Św. Doroty w Strzałkowie. Po uroczystej mszy św. korowód dożynkowy na czele ze starostami dożynek, delegacjami, pocztami sztandarowymi, wieńcami dożynkowymi przemaszerował na plac boiska sportowego, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Uroczystego otwarcia Święta Plonów dokonali gospodarze dożynek tj. Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak oraz Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński. Na ich ręce Starostowie Dożynek w osobach  Danuty Juszczak i  Adama Pawłowskiego złożyli bochen chleba z tegorocznego ziarna zbóż. Poświęconym chlebem częstowano uczestników. Wyczekiwanym punktem programu…
Dnia 7 marca 2019 roku w sali Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbyło się spotkanie pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Spotkanie zainaugurowała i poprowadziła Ewelina Czechowska-Malczewska – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w powiecie słupeckim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 5 z siedzibą w Gnieźnie  – Zbigniew Bręklewicz, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy – Anita Szykowna, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie – Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Adrian Ratajczyk i Marcin Gawełek, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy – Bartłomiej Szymański, Komendant…
Ostatnio zmieniany 12 kwietnia 2019