słupecki - WODR Poznań
W dniu 21.01.2018r. rolnicy z powiatu słupeckiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  organizowanym przez PZDR w powiecie słupeckim na Polagrę Premiery 2018, która odbywała się w tym roku po raz siódmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu .               Rolnicy zapoznali się z nowymi technologiami i innowacjami w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń z innymi rolnikami oraz instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Z zakresu produkcji roślinnej rolnicy mogli zobaczyć nowe rozwiązania w maszynach do uprawy roli, nawożenia mineralnego i organicznego, ochrony roślin, zabiegów pielęgnacyjnych, i zbioru płodów rolnych. Dużym zainteresowaniem rolników cieszył się innowacyjny,…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
Dnia 25 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. : ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkanie, nad którym patronat honorowy sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman skierowane było do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu słupeckiego. Spotkanie współorganizowały oraz w nim uczestniczyły instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Głównym celem organizatorów było zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami i informacjami dotyczącymi wsi i obszarów wiejskich. Spotkanie rozpoczął i prowadził Krzysztof Żok- p.o zastępcy Dyrektora ARiMR w Poznaniu. Prelekcję zainaugurowała Pani Aneta Wolna z ARiMR, która przedstawiła planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020. Łukasz Grabowski – z-ca Dyrektora…
10 stycznia 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Przygotowane przez
PZDR w powiecie słupeckim informuje, że WODR w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego współorganizuje cykl spotkań nt.: ,,WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI„ Dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu słupeckiego takie spotkanie odbędzie się dnia 25 stycznia br. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Na spotkanie wszystkich zainteresowanych zaprasza Kierownik oraz pracownicy PZDR w powiecie słupeckim.
W dniach 18-21.01.2018 na Międzynarodowych Targach w Poznaniu odbędzie się już VII edycja Polagra-Premiery 2018. Na targach rolniczych można zapoznać się z informacjami w takich obszarach jak uprawa roślin, hodowla zwierząt oraz technika rolnicza. Ponadto można odwiedzić stoiska z instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa. Dla rolników z gminy Ostrowite oraz powiatu słupeckiego to kolejna okazja do zdobycia informacji w zakresie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy.
Przewodnim tematem spotkań rolników w ramach lokalnej grupy dyskusyjnej była ochrona roślin. W gminie Lądek w 2017 roku odbyły się cztery spotkania. Na pierwszym spotkaniu w dniu 09-03-2017r. omówiony został temat ograniczania zachwaszczenia w roślinach poprzez prawidłową agrotechnikę. Jest to niedoceniany sposób zmniejszenia ilości chwastów w roślinach poprzez właściwe wykonanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych. Często nie zdawano sobie sprawy z roli jaką odgrywają dokładnie i prawidłowo wykonane zabiegi mechaniczne w niszczeniu chwastów. Na drugim spotkaniu w dniu 05-10-2017r. poruszona została sprawa regulacji odczynu gleby jako istotnego czynnika integrowanej ochrony roślin, sprzyjającego osiąganiu dobrych plonów. Bez zapewnienia odpowiedniego odczynu składniki pokarmowe…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2017
17 grudnia w Zagórowie odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Tego dnia na zagórowskim rynku można było poczuć atmosferę Świąt nie tylko dzięki pięknym dekoracjom, ale również potrawom, których smakowity zapach zachęcał do ich skosztowania. Na rynku swoje wyroby prezentowały Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły jak i osoby prywatne. Oprócz smakołyków można było kupić przeróżne stroiki świąteczne, maskotki i wiele innych ciekawych artykułów. Dużą popularnością cieszył się specjalnie przygotowany na tą okazję kubek z logo jarmarku. Na jarmarku nie zabrakło Mikołaja, który wraz z Panią Mikołajową i elfami uatrakcyjniał to wydarzenie. Dopełnieniem świątecznej atmosfery były występy dzieci i zagórowskich chórów. Panu…
22 grudnia 2017

Przewodnicząca na medal

Przygotowane przez
                             W plebiscycie Głosu Wielkopolskiego Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie zostało nagrodzone medalem za zdobycie pierwszego miejsca w powiecie słupeckim. Przewodniczącą KGW w Rozalinie od 2007 roku jest pani Dorota. Kobieta odważna, bezkompromisowa, pełna pomysłów, zawsze aktywna i pomocna. Pani Dorota swoją aktywnością zaraża innych – prawdziwa liderka wiejska, żadnej pracy się nie boi. Pomimo ogromu pracy w życiu prywatnym, w gospodarstwie zawsze znajdzie czas na pracę w Kole Gospodyń Wiejskich. Chce pokazać mieszkańcom, że życie na wsi nie musi być nudne i nieciekawe. Pani Dorotka twierdzi, że zawsze można zrobić coś dla siebie i dla innych. Najbardziej lubi pracę…
Ostatnio zmieniany 29 marca 2018
Prace Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w Strzałkowie w 2017 roku były dalszą kontynuacją prac z lat poprzednich. W ramach działalności LGD w ciągu roku zorganizowane były cztery spotkania, na których omawiano bieżące zagadnienia dotyczące problemów w produkcji trzody chlewnej.     Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w miesiącu marcu w Strzałkowie, podczas którego zapoznano uczestników z programem działania na bieżący rok. Uczestnicy-producenci trzody dyskutowali w zakresie organizacji produkcji trzody, sposobie prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz wynikach produkcyjnych uzyskiwanych w swoich gospodarstwach. Rolnicy byli poinformowani w zakresie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej w sektorach hodowlanych. Na czerwcowym spotkaniu poruszono temat wody pitnej przeznaczonej dla produkcji trzody…
W dniach 24-25.11.2017r. w Zagórowie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Urząd Gminy w Zagórowie, na których Grupy Odnowy Wsi z Mariantowa, Nowej Wsi, Drzewiec i Łomowa opracowywały strategię rozwoju swoich miejscowości. Celem opracowania takiej strategii jest wyznaczenie drogi do stworzenia lepszych warunków życia na wsi. Ma ona uporządkować działania, jakie realizowane są na terenie wsi przez różne grupy społeczne. W trakcie przygotowywania strategii należało zwrócić uwagę na zasoby, jakie posiadają sołectwa, czyli przyrodę, kulturę, gospodarkę, infrastrukturę społeczną i techniczną, środki finansowe jakimi mogą dysponować oraz kapitał społeczny i ludzki. Każda GOD przeprowadziła analizę SWOT czyli mocnych i słabych stron szans…