słupecki - WODR Poznań
Rolnicy poniosą koszty przesiewów   Z powodu tegorocznych mrozów rolnicy w powiecie słupeckim ponoszą poważne straty. Na skutek zniszczonych mrozem upraw ozimych trzeba będzie ponieść koszty założenia nowych plantacji roślin jarych. Wiąże się to z przeoraniem wymarzniętych upraw, zakupem materiału siewnego, zmniejszeniem plonu, zboża jare plonują przeciętnie o 20 % gorzej niż ozime. Straty i problemy mogą się wiązać z zastosowaną jesienną ochroną chemiczną upraw. Zimowa aura zawsze niesie pewne ryzyko dla przezimowania roślin ozimych. Jednak tegoroczna zima okazała się wielką niespodzianką i swym przebiegiem zaskoczyła większość rolników, którzy gdyby mieli możność jej przewidzenia zastosowaliby inny dobór odmian roślin do…
Spotkanie rolników i doradców podsumowujące ich roczną współpracę odbyło się drugiego lutego 2012r.  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Słupcy.   Wziął w nim udział Wicestarosta powiatu słupeckiego Pan Andrzej Kin,  Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Jerzy Kryszak, przedstawiciele lokalnych instytucji obsługujących rolnictwo: Pan Jacek Szczap - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Pan Zbigniew Wiśniewski - Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  i Nasiennictwa Oddział w Słupcy, specjaliści branżowi WODR  Pan Józef Gęziak i Bartosz Szczepankiewicz.                      W przedstawionym  przez Kierownika Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim sprawozdaniu  zilustrowany został cały zakres prowadzonych przez członków zespołu prac doradczych…
Agroturystyka  może być dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwie rolnym . W powiecie  słupeckim  za pomocą agroturystyki  swój dochód  zwiększa  obecnie  41 gospodarstw  rolnych . Najwięcej takich gospodarstw znajduje się w tych gminach, które posiadają  naturalne walory  turystyczne takie jak jeziora i lasy  - to jest  Powidz  i Ostrowite. Gospodarstwa  agroturystyczne rozwijają się także tam, gdzie nie ma tak sprzyjających  warunków  przyrodniczych czyli w gminach  Zagórów, Orchowo, Słupca, Lądek czy Strzałkowo. Agroturystyka bowiem to rożne formy turystyki wiejskiej związane z funkcjonującym  gospodarstwem rolnym . Produkcja roślinna i hodowla zwierząt, oprócz wody, lasu i świeżego powietrza, stanowią  istotne atrakcje . Obserwacja  prac…
Nawozy naturalne są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin  a obornik jest głównym źródłem dopływu do gleby substancji organicznej. Obok niewątpliwych korzyści płynących z ich wykorzystania  w uprawie roślin , są też i pewne mankamenty ich stosowania. Niewłaściwe ich stosowanie może stwarzać znaczne zagrożenie  dla środowiska przyrodniczego. Wynika to stąd, iż uwalnianie się składników pokarmowych z tych nawozów następuje stopniowo w trakcie ich mineralizacji w glebie. Proces ten intensywnie przebiega również w okresie jesienno-zimowym. Brak pobierania przez rośliny uwalniającego się wówczas z nich azotu w formie azotanowej   przy wstrzymanej wegetacji i słabej okrywie roślinnej lub jej braku  powoduje jego przemieszczanie…
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2011
Upływa termin konwersji kwot mlecznych W systemie kwotowania  mleka zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. istnieje możliwość tzw. konwersji czyli zamiany kwoty bezpośredniej w hurtową. Dla przypomnienia kwoty bezpośrednie posiadają ci producenci, którzy sprzedają mleko prosto konsumentowi np. sąsiadowi . Natomiast kwotę hurtową posiadają ci producenci, którzy sprzedają mleko np. Spółdzielni Mleczarskiej.Są producenci,  którzy posiadają obie kwoty. Posiadacze kwot mlecznych mają możliwość przekształcenia kwoty bezpośredniej w hurtową . Ważny jest termin dokonania konwersji, który przypada od pierwszego sierpnia do trzydziestego pierwszego grudnia danego roku kwotowego.  Należy pamiętać, że konwersji można dokonać tylko na ilości kwoty mlecznej, która…
Dobre praktyki rolnośrodowiskowe  w gminie Lądek     Przykładem dobrych praktyk  rolnośrodowiskowych  jest realizacja programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwie  Haliny i Witolda Blejwasów zamieszkałych w  Ciążeniu w  gminie  Lądek w  powiecie słupeckim.  Do  programu rolnośrodowiskowego  z PROW  2004- 2006  przystąpili  od 1 marca 2005 roku, a od   15 marca 2010 r. realizują  program rolnośrodowiskowy  PROW 2007 – 2013.  W planie rolnośrodowiskowym z PROW 2004- 2006 realizowany był  pakiet  P01  - utrzymanie łąk ekstensywnych z wariantem  P01b -  Półnaturalne  łąki dwukośne. Obecnie rolnik realizuje pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone i pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych.   Pakiet 3.…
Gospodarstwo  agroturystyczne  „na granicy”              Warunki krajobrazowe i przyrodnicze w powiecie słupeckim sprzyjają tworzeniu gospodarstw agroturystycznych w gminach leżących w jego obrębie administracyjnym. Jedną z takich gmin jest gmina Powidz  z otaczającym ją Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. W obrębie tej gminy  znajduje się również część jeziora powidzkiego, które należy do jednych z najczystszych jezior w Polsce. To właśnie w tej gminie powstało najwięcej gospodarstw agroturystycznych  w powiecie. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Powidz należą do prekursorów tej działalności, są otwarte na nowości, ich właściciele często  należą do stowarzyszeń agroturystycznych, korzystają z doradztwa specjalistów WODR . Wykorzystując splot korzystnych warunków przyrodniczo-  krajobrazowych prężnie…
Pszczelarze w Starostwie Powiatowym          W dniu 22.11.2011 r odbyło się spotkanie Prezesów Kół Pszczelarzy działających na terenie powiatu słupeckiego z przedstawicielami samorządu powiatowego w osobach: Starosty powiatu słupeckiego pana Mariusza Roga, wicestarosty pana Andrzeja Kina, powiatowego lekarza weterynarii pana Pawła Szczepańskiego, kierownika  ZD WODR w powiecie słupeckim pana Adama Kwapicha.       Na  samym początku spotkania prezesi kół podziękowali władzom starostwa za tegoroczne wsparcie. Pomoc jaką uzyskali pszczelarze z terenu powiatu słupeckiego to organizacja szkolenia ,zakup węzy dla pszczół  oraz zakup drzew miododajnych ( lipy ).      Starosta Mariusz Roga zapewnił wsparcie finansowe w dalszej działalności   i podkreślił potrzebę organizowania…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2011
24 listopada 2011

Bobry w gminie Zagórów

Napisane przez
      Bobry w gminie Zagórów              Bobry  w Polsce są gatunkiem chronionym, podlegają ochronie częściowej, która przewiduje możliwość redukcji liczebności populacji. Znajdują się również na liście gatunków podlegającej specjalnej ochronie w Unii Europejskiej. Odbudowa populacji bobra europejskiego w Polsce była niewątpliwym sukcesem dla naszego środowiska przyrodniczego. Obecnie jednak coraz więcej jest doniesień  o szkodach powstających w wyniku działalności bobrów.            Na terenie gminy Zagórów bobry znalazły sprzyjające warunki do żerowania i rozmnażania. Przepływająca przez gminę Warta i Czarna Struga oraz  obszar NATURA 2000 z licznymi łąkami, starorzeczami i zadrzewieniami w pobliżu rzek sprawiły, że bobry bardzo szybko się zadomowiły i…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2011