słupecki - WODR Poznań
Fot. A. Kwapich    Stacja meteorologiczna w gospodarstwie demonstracyjnym     Zespół Doradczy WODR w powiecie słupeckim realizując  program działalności doradczej w 2014 roku podejmował w nim wszechstronne działania wspierające producentów rolnych. Wśród wielu prowadzonych przez nas działań szczególną uwagę przywiązujemy do Gospodarstw  Demonstracyjnych , które funkcjonują w utworzonej dla nich sieci obejmującej teren całej Wielkopolski. Do gospodarstw demonstracyjnych na terenie powiatu słupeckiego należy  gospodarstwo Przemysława Kozłowskiego z Lądu, Tomasza  Pradelskiego  z miejscowości Siernicze Małe , które specjalizują się w produkcji roślinnej oraz gospodarstwo  agroturystyczne Andrzeja i Małgorzaty Fajkowskich  ze Stawiska . Są to  gospodarstwa z dorobkiem licznych prestiżowych  nagród…
        Fot. D. Juś        Kojce porodowe dla loch        Lokalna Grupa Dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku . Jej uczestnikami są rolnicy z terenu gminy Strzałkowo i Słupca .   Spotkanie  organizacyjne odbyło się w marcu 2014 roku w Słupcy. Przyjęto, że wśród  omawianych zagadnień i poruszanej problematyki powinny się  znaleźć głównie innowacje i bieżące problemy związane z produkcją zwierzęcą . Jednym z pierwszych omawianych tematów był Afrykański Pomór Świń  wynikający z pojawienia się ognisk tej choroby na terenach wschodnich kraju.  Omówiono  w jaki sposób zabezpieczyć…
    Fot. S. Wojtylak-Gallas      Środki ochrony roślin w magazynie        W dobie intensywnej produkcji roślinnej dla osiągnięcia zadawalających rolnika efektów produkcyjnych znakomita większość gospodarstw rolnych stosuje środki ochrony roślin. Najwłaściwszym rozwiązaniem przy ich stosowaniu jest takie zaplanowanie ich zakupów i zużycia  by zostały one w całości wykorzystane w sezonie produkcji roślinnej , w którym je zakupiono. W praktyce jednak często jest to niemożliwe do osiągnięcia i preparaty te pozostają w gospodarstwie z różnych technicznych  i organizacyjnych powodów dłużej niż sześć miesięcy. Istotnym elementem  magazynowania jest również w niektórych przypadkach potrzeba zabezpieczenia ich wcześniejszego posiadania w…
       Okres jesienno-zimowy to czas największej zapadalności na przeziębienie i grypę.  Rolnicy i mieszkańcy wsi szczególnie są narażeni na te choroby, ponieważ specyfika ich pracy wymaga częstego przebywania na dworze  oraz w budynkach nieogrzewanych .  Kiedy zaatakują nas objawy przeziębienia warto sięgnąć po sprawdzony, naturalny lek  jakim są maliny. Fot. J. Maślińska    Malina w okresie owocowania       Susz malinowy w postaci herbatki , to stary, znany lek  polecany jeszcze przez nasze prababcie , jako środek napotny w stanach gorączkowych, grypach, anginach i zaburzeniach trawiennych . Sok malinowy jest doskonałym lekiem na przeziębienie. Zawiera kwas salicylowy…
17 grudnia 2014

Praca doradcza w gminie Lądek

Napisane przez
       Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  realizuje zadania doradcze, kształceniowe, informacyjne i upowszechnieniowe . Wśród wielu innych w  w 2014 roku prowadzono  następujące :promowanie postępu biologicznego i technologicznego produkcji rolniczej oraz poprawę konkurencyjności  gospodarstw rolnych, podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym, wielofunkcyjny, inteligentny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz działania wewnętrzne promujące działalność Ośrodka oraz podnoszące jakość świadczonych usług. Wyżej wymienione zadania  skierowane są do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i realizowane głównie  następującymi metodami : demonstracje, pokazy, wykłady na szkoleniach, porady, oceny przezimowania  upraw, próbne wykopki, analizy jednostkowe kosztów produkcji, meldunki żniwne, monitoring fitosanitarny.   Tematy metod dostosowane są…
10 grudnia 2014

Chwasty w zbożach ozimych

Napisane przez
       Fot. P. Smuszkiewicz      Zachwaszczona plantacja pszenicy ozimej          Długa i ciepła jesień sprzyja wydłużeniu okresu wegetacji roślin. Korzystają z tej sytuacji nie tylko zboża ozime ale i chwasty ozime, które w większości wschodzą  w temperaturach stosunkowo niskich, nie przekraczających 2-40C.Wiele występujących chwastów szczególnie na wcześniej założonych plantacjach przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i stanowi poważne zagrożenie dla późniejszych plonów. Przy wyborze wariantu ochrony  herbicydowej staramy się dobrać środek ochronny o szerokiej palecie zwalczania chwatów. W okresie późnojesiennym stosowania herbicydów  w zbożach ozimych, substancją najbardziej przystosowaną do niskich temperatur jest chlorotoluron. Zabieg jednym z…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2014
     Kukurydza zbierana na ziarno zostawia po sobie spore ilości resztek pożniwnych (słomy). Przyjmuje się, że 1 tona  zebranego ziarna pozostawia około 1,4 tony słomy kukurydzianej . Dla przykładu przy plonie 10 ton ziarna z 1 ha zostanie w glebie 14 ton słomy kukurydzianej,  w której zgromadzone jest około 70 kg azotu . Przy zbiorze kukurydzy na ziarno powinniśmy zwrócić uwagę na rozdrobnienie łodyg kukurydzy szczególnie dolnych części, które są bardzo twarde i długo się rozkładają w glebie, nawet do kilku lat . Również bardzo ważny jest równomierny  rozkład słomy  na polu . Do prawidłowego rozdrobnienia mogą służyć urządzenia…
30 października 2014

Dzień Hodowcy Trzody Chlewnej

Napisane przez
       Fot. D.Woźniak   Wykład specjalisty B. Kota       W dniu 24 października  br. w świetlicy OSP Piotrowice w gminie Słupca odbyło się spotkanie hodowców trzody chlewnej z powiatu słupeckiego. Organizatorem X  Dnia Hodowcy Trzody Chlewnej  był Zespół Doradczy WODR w powiecie słupeckim. Uczestniczący w spotkaniu producenci trzody chlewnej wysłuchali wykładu Bogdana Kota  głównego specjalisty do spraw budownictwa i mechanizacji WODR nt. : ,,Właściwego doboru i montażu wentylatorów w chlewniach”. Wykładowca zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania  różnych systemów wentylacyjnych do wymagań trzody chlewnej , zgodności  z zasadami dobrostanu zwierząt. Nadmienił , iż brak właściwej ilości świeżego powietrza w obiekcie inwentarskim bardzo…
22 września 2014

Z wizytą w nowej oborze

Napisane przez
W roku ubiegłym informowaliśmy o otwarciu nowej obory w powiecie słupeckim. To  obora państwa Przemysława i Marleny Najdzińskich z Mesznej w gminie Słupca. Fot. D.Woźniak       Postanowiliśmy więc ponownie ich odwiedzić i dowiedzieć się co zmieniło się od tego czasu.  W gospodarstwie jak zwykle pracy dużo ale gospodarze znajdują czas na rozmowę z doradcą . Od  początku można zauważyć zadowolenie i satysfakcję z pracy w gospodarstwie. Gdyby decyzja dotycząca  budowy obory miała być podejmowana dzisiaj, byłaby taka sama, mówią zgodnie państwo Najdzińscy. Na chwilę obecną  gospodarstwo posiada 75 krów dojnych, jest więc ich dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Zwiększenie stada nastąpiło…