Komisja szacująca straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. długotrwałą suszą, powołana na wniosek Pani Wójt gminy Słupca przez Wojewodę Wielkopolskiego, pracę w składzie: przedstawiciele UG, WODR, WIR na terenie gminy Słupca rozpoczęła w miesiącu czerwcu. Dokonane w miesiącu lipcu lustracje plantacji na miejscu wykazały, że procentowy ubytek plonu wskazany przez rolników w złożonych do UG wnioskach był w pełni uzasadniony. Na terenie gminy Słupca wszystkie uprawy zbóż jarych i ozimych objęte zostały monitoringiem suszowym.  Największe straty w plonie tj. rzędu 40-50% oszacowano dla zbóż jarych ale równie mocno ucierpiały zboża ozime, do 40% obniżki w plonie, podobne straty oszacowano w…
Lato, to czas natężonych prac w gospodarstwie rolnym. Żniwa, sianokosy i niesprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że jesteśmy nieco bardziej nerwowi, mniej uważni i w tym samym czasie chcemy wykonać dużo więcej rzeczy niż zwykle. Nasza nieuwaga i pośpiech sprzyjają wypadkom. Najczęstsze wypadki w okresie letnim to upadki, pochwycenia przez części ruchome maszyn lub uderzenia. Do upadków dochodzi często przez nieuwagę przy wysiadaniu z ciągników, kombajnów, schodzeniu z drabin. Jak schodzić z maszyn, drabin czy schodków, aby zminimalizować ryzyko upadku ?  schodzimy przodem do schodków,  przy wchodzeniu i schodzeniu przytrzymujemy się poręczy,  nie skaczemy z przyczep, czy maszyn, pracując na wysokości, pamiętajmy…
10 lipca 2018

XI Dni Ostrowitego

Napisane przez
W czerwcu br. na gminnym, ostrowickim stadionie sportowym odbyły się XI Dni Ostrowitego. Organizatorem był Urząd Gminy Ostrowite oraz Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport. Odbywające się już po raz jedenasty Dni Ostrowitego stały się tradycją dla tej gminy. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji: -zawody wędkarskie, -występy dzieci szkolnych, -blok zabawowy z Sun Sport polegający na turniejach rodzinnych, licznych konkursach, animacjach tanecznych czy grach terenowych. Ciekawym wydarzeniem był również turniej sołectw z Sun Sport, w trakcie którego zawodnicy z zapałem walczyli o zwycięstwo. Na Święcie Gminy nie zabrakło stoiska informacyjnego WODR PZDR w powiecie słupeckim, które reprezentował doradca gminny Paweł Smuszkiewicz.…
Ostatnio zmieniany 10 lipca 2018
Na plantacjach ziemniaka skrobiowego po raz kolejny pojawiły się larwy stonki ziemniaczanej, co oznacza konieczność przeprowadzenia zabiegu środkami ochrony roślin. Zbyt późne wykonanie zabiegu prowadzi do ubytku masy liściowej krzaka ziemniaka, a tym samym do obniżenia plonu nawet o 30%. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego szkodnika wynosi 1 dorosły osobnik na 25-ciu roślinach lub 15 larw na roślinie lub 1 złoże jaj na roślinie. Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin należy przeprowadzić ochronę plantacji. Przeprowadzając zabieg należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza. Przy temperaturze powyżej 20 C nie należy stosować środków ochrony roślin z grupy…
Drzewce, to niewielka wieś położona w gminie Zagórów. Przez wieś przebiegają drogi prowadzące w stronę Konina, Kalisza i Słupcy. Mimo, że wieś nie jest duża, to zamieszkują ją ludzie wielcy duchem.  Co roku mieszkańcy organizują dożynki, bale karnawałowe, integracyjne spotkania, zrzeszają się w OSP, Kole Gospodyń Wiejskich a głównym miejscem spotkań jest sala OSP.  Mimo, że w życie wsi wkroczyła nowoczesność, a dożynki wiejskie nie są już tak wielkim wydarzeniem jak dawniej, znaleziono sposób na atrakcyjne, wspólne spędzanie czasu. Od kilku lat mieszkańcy organizują ciekawe wycieczki. Pierwsze z nich były to krótkie, jednodniowe wypady do Wrocławia czy Torunia. W chwili…
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2018
12 kwietnia 2018

Zaprawianie nasion

Przygotowane przez
  Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych metod ochrony młodych siewek roślin przed szkodnikami i chorobami. Stosując zaprawy nasienne wschody roślin są zdecydowanie lepsze i bardziej wyrównane. Młode rośliny rozwijają się lepiej i wykazują lepszą odporność na groźne choroby i szkodniki, co w rezultacie daje znacznie wyższe plony dobrej jakości. Istnieje kilka sposobów zaprawiania nasion zbóż: 1. Bejcowanie nasion- to najprostsza i najbardziej popularna metoda polegająca na zaprawianiu nasion na sucho, z dodatkiem wody, z użyciem płynnej zaprawy. Nasiona z odmierzoną ilością zaprawy umieszcza się w zamkniętym pojemniku, który się silnie potrząsa do momentu gdy wszystkie ziarniaki równomiernie zostaną pokryte…
04 kwietnia 2018

Stan ozimin w gminie Lądek

Napisane przez
Warunki pogodowe w marcu 2018 roku nie są sprzyjające dla roślin ozimych. W drugiej dekadzie marca zanotowano ujemne temperatury nie tylko w nocy ale nawet w ciągu dnia. Okrywy śniegowej nie było. Dlatego przezimowanie zbóż ozimych i rzepaku budzi obawy. Obserwacja polowa roślin wskazuje dość dobre przezimowanie pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Niektóre plantacje zbóż, szczególnie późno sianych pszenic będą musiały być przesiane roślinami jarymi. Dla uzyskania średniego plonu na 1m² pola powinno rosnąć co najmniej 100 do 130 roślin pszenicy w zależności od rodzaju gleby. Natomiast rzepak ozimy w gminie Lądek przezimował średnio. Wstępna ocena przezimowania wskazuje na bardzo znaczne…
27 marca 2018

Wiosenne prace w pasiece.

Napisane przez
W tym roku z powodu przedłużających się chłodów rozwój rodzin pszczelich może być opóźniony. Na terenie powiatu słupeckiego pszczoły dokonały pierwszego oblotu na przełomie pierwszej i drugiej dekady marca, gdy temperatura wzrosła powyżej 10 stopni C. W tym czasie pszczelarze mogli wstępnie ocenić kondycje rodzin pszczelich.    Z dniem pierwszego oblotu należy zapewnić pszczołom stały dostęp do wody pitnej. W tym celu w pobliżu pasieki dobrze jest zainstalować poidło pasieczne. Zaleca się, aby ono było umiejscowione w odpowiednio nasłonecznionym miejscu i powinno być od góry przykryte.    W tym samym czasie jak warunki pogodowe pozwalają dobrze jest sprawdzić stan zapasów…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2018
Dnia 23 lutego br. w Urzędzie Gminy w Słupcy odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów działań PROW 2014-2020 : Premie dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw. Głównym celem organizacji takich szkoleń jest wywiązanie się rolników ze zobowiązań zawartych w biznes planie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które dołączają do dokumentacji sprawozdawczej z realizacji biznes planu. Inauguracyjne szkolenie w powiecie słupeckim nt. zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów przeprowadziła Agnieszka Przybyła- główny specjalista ds. ekonomiki WODR w Poznaniu. Na spotkaniu omówiono również Vat w gospodarstwie rolnym. Szkolenie cieszyło…
Ostatnio zmieniany 26 lutego 2018