27 grudnia 2019

Rzepak w technologii strip-till w gminie Strzałkowo

Napisane przez Henryk Matkowski

Wprowadzenie nowych metod uprawy w dzisiejszych czasach podyktowane jest czynnikami ekonomicznymi i środowiskowymi. W gminie Strzałkowo w bieżącym roku pan Adrian Pawlak zdecydował się na wprowadzenie po raz pierwszy do swojego gospodarstwa uprawy rzepaku ozimego w nowym systemie strip-till. Uprawa w tym systemie polega na wykonaniu szeregu czynności takich jak uprawa, siew nawozów mineralnych, siew nasion za jednym przejazdem agregatu. Spulchniany jest tylko wąski pas pod rzędami roślin z pominięciem orki. Gospodarstwo skorzystało z usługowego zabiegu agregatem Duro France, który został wykonany w ostatniej dekadzie sierpnia (tj.27-08-2019 r). Po zbiorze przedplonu którym była pszenica jara wykonano talerzowanie a następnie zastosowano herbicydy w celu odchwaszczenia i zniszczenia samosiewów zbóż. Do siewu wykorzystano nasiona rzepaku ozimego odmiany Umberto, głębokość siewu wynosiła 2,5 cm, rozstaw międzyrzędzi wynosił 45 cm a obsada roślin na 1 metr kwadratowy oscyluje na poziomie 33 szt. Zdaniem rolnika do głównych zalet tego systemu uprawy należy oszczędność czasu, zmniejszenie negatywnego wpływu maszyn na strukturę i przesuszanie gleby oraz bardziej wyrównane wschody roślin zwłaszcza w latach suchych. Obecnie na początku zimy plantacja rzepaku ozimego jest w dobrej kondycji i rokuje nadzieje na dobre przezimowanie. Wielu okolicznych rolników jest zainteresowanych tym systemem uprawy.

Czytany 1138 razy