27 grudnia 2019

Jak pobierać próby glebowe

Napisane przez Sylwia Wojtylak-Gallas

Nawożenie roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na plonowanie roślin. Przy stale drożejących nawozach mineralnych rolnik w dzisiejszych czasach nie może pozwolić sobie na wysiew nawozu na ,,oko”. Do opracowania nawożenia w gospodarstwie rolnym niezbędne są badania gleby, na bazie której rolnik ustala zalecenia pokarmowe dla każdej rośliny uprawianej w gospodarstwie w zależności od zasobności danego pola w składniki pokarmowe.

Kiedy należy pobrać próby glebowe?

 

Próby glebowe należy pobierać w okresie jesiennym przed wysiewem nawozów, albo wczesną wiosna przed zasiewem roślin jarych ( przed wysiewem nawozów).

 

Jak prawidłowo pobrać próby glebowe?

 

1. Sporządzić szkic sytuacyjny wszystkich pól gospodarstwa.

2. Na polach nakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin (oddzielnie okopowe, zboża, rzepak, łąka, pastwisko).

3. Powierzchnia gruntu ornego przypadająca na próbkę ogólną, nie może być większa od powierzchni 4ha.

4.Dla każdej uprawy należy przygotować oddzielna próbkę.,

5. Próbki glebowe pobiera się z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola. Próbki należy pobierać z głębokości 0-20 cm na glebach ornych, a 5-20 cm na łąkach i pastwiskach(należy pamiętać aby z miejsca pobierania próbki usunąć 5cm darni).

6. Na jedną próbę ogólną z pola  należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych. Pobrane próbki należy wymieszać, a następnie przenieść około 0,5 kg gleby do opisanego worka lub pudelka.

7. Nie należy pobierać próbek gleby na skraju pól w miejscach składowania obornika, pryzm buraczanych kiszonek, stogach, pryzm wapna.

8. Próbek nie należy pobierać: na obrzeżach pola, w miejscach po stogach i kopcach oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

9. Próbki glebowe pobiera się za pomocą laski glebowej, którą wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje a następnie z podłużnego zagłębienia (rowka) zeskrobuje całą zawartość do torebki. Można również pobierać je za pomocą świdra lub szpadla.

Czytany 914 razy Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2019