21 listopada 2019

Ostatnie prace w pasiece przed zimą

Napisane przez Henryk Matkowski

Przygotowanie pszczół do zimowania zaczyna się w warunkach powiatu słupeckiego zaraz po pożytkach latem. Wtedy pszczelarz powinien odpowiednio ustalić wielkość gniazda i dobrać ramki na których będą zimowały pszczoły. Rodziny pszczele powinny być zaopatrzone w odpowiednią ilość pokarmu i należy podjąć walkę z warrozą. W bieżącym roku na terenie powiatu słupeckiego w wielu pasiekach wystąpiło większe nasilenie tym pasożytem w stosunku do roku poprzedniego.

     Rozwojowi pasożyta sprzyja ocieplenie klimatyczne i często z tym związany wydłużony okres czerwienia matek pszczelich.

W pasiekach późną jesienią w listopadzie można podjąć walkę z tym pasożytem aby skutecznie obniżyć ich populacje w rodzinie pszczelej. Jednym z zalecanych leków na ten okres jest Apiwarol. Zastosowanie tego leku jest możliwe przy temperaturze powietrza 10 stopni. Rodzina pszczela z obniżoną ilością roztoczy do poziomu bezpiecznego tj. maksymalnie do 30 szt. w 1 rodzinie lepiej zimuje i kondycja tych rodzin wiosną jest zdecydowanie lepsza.

W tym czasie pszczelarz powinien również sprawdzić czy ule są odpowiednio zabezpieczone przed gryzoniami. Odpowiednie zabezpieczenie rodzin pszczelich przed niekorzystnymi czynnikami wpłynie pozytywnie na pszczoły i ograniczy straty podczas zimy.

Czytany 890 razy