25 maja 2011

Skrzypionka atakuje

Napisane przez S.Wojtylak-Gallas

 

                                                             Uwaga producenci zbóż – larwy skrzypionki rozpoczęły żerowanie .

Instytut Ochrony Roślin sygnalizował 2,5  tygodnia temu pojawienie się jaj skrzypionki. Już teraz można zaobserwować larwy i pierwsze uszkodzenia na liściach. Chrząszcze skrzypionki pojawiają się wiosną na roślinach żywicielskich ( jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, rzadziej żyto) gdy temperatura powietrza przez 2-3 dni nie spada poniżej 10 stopni C.

                                                                                                                   Skrzypionka zbożowa

 

 

                                                                                                                         skrzypionka błękitek                           

Chrząszcze przez jakiś czas żerują na liściach (żer uzupełniający), a następnie po kopulacji samice składają jaja . Jaja mają długość około 1 mm, kolor miodowożółty i składane są na górnej stronie blaszki liściowej zbóż wzdłuż nerwów pojedynczo lub po kilka w jednym rzędzie.

 

                                                                                                                         jaja skrzypionki

 

                                                                           Po upływie ok. 2 tygodni ze złożonych jaj wylęgają się larwy.

 

                                                                                                           larwa skrzypionki

Zarówno dorosłe chrząszcze jak i larwy obu gatunków powodują takie same uszkodzenia – wyżerają w liściach wąskie puste rowki o długości kilku centymetrów . Larwy skrzypionek mogą zredukować powierzchnię asymilacyjna dwóch górnych liści do 50 % a niekiedy nawet 80%. Tak znaczne ubytki w tkance powodują zmniejszenie plonu. W przypadku masowego pojawienia się larw skrzypionek straty w  plonach zbóż mogą wynosić  30-40%.

 

                                                                                                              Uszkodzenia

 

Decyzję o potrzebie chemicznego zwalczania należy podejmować indywidualnie monitorując każda plantację. Ekonomiczny próg szkodliwości wynosi:1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Zalecane preparaty do zwalczania skrzypionki  przez IOR to  : Bi 58 Nowy 400 EC - 0,5 l/ha, Bulldock 025 EC -0,25 l/ha, Decis 2,5 EC - 0,25 l/ha, Fastac100 EC - 0,1 l/h, Karate Zeon 050CS- 0,1l/ha, Nurelle D 550 EC - 0,6 l/ha, Fury 100 EW - 0,1l/ha. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin, która  znajduje się na opakowaniu.

Sylwia Wojtylak - Gallas ZD Słupca

 

 


Czytany 10393 razy