12 września 2018

Okresy nawożenia azotem zgodnie z programem

Przygotowane przez

Od dnia 27 lipca 2018r. cały kraj został objęty programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.                                                                Rolnicy z powiatu słupeckiego coraz częściej zadają pytania jakich terminów nawożenia powinni przestrzegać.  Muszą oni pamiętać, że na

Grunty orne – od 1 marca do 25 października można stosować nawozy mineralne i nawozy organiczne płynne

                               od 1 marca do 31 października można stosować nawozy organiczne stałe

Użytki zielone, użytki trwałe, uprawy wieloletnie – od 1 marca do 31 października można stosować nawozy mineralne i nawozy organiczne płynne

                        -    od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy organiczne stałe

Wyjątek stanowi nawożenie mineralne nawozami wieloskładnikowymi stosowanymi pod uprawy po późnych zbiorach buraka cukrowego, kukurydzy i warzyw. Dopuszczalna dawka azotu w wyżej wymienionej sytuacji nie powinna przekraczać 30kg/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę wysiewu nawozu, jaki nawóz i dawkę oraz termin siewu rośliny.

Terminy te również nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbioru lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Dla tych podmiotów termin graniczny to 30 listopad.

Określone zostały terminy, w których gospodarstwa mające chów i hodowlę zwierząt, w zależności od obsady DJP muszą dostosować miejsca do składowania nawozów naturalnych i kiszonek.

Gospodarstwo posiadające zwierzęta w liczbie większej niż 210 DJP stanu średniorocznego muszą dostosować do dnia 31.12.2021r., a gospodarstwa z hodowlą mniejszą lub równą 210 DJP dostosują do dnia 31.12.2024r.

Zbiorniki do płynnych nawozów muszą mieć szczelne dno i ściany i muszą być przykryte. Ich pojemność powinna wystarczyć na okres 6 m-cy produkcji nawozów w gospodarstwie. Płyta obornikowa powinna wystarczyć na zgromadzenie 5 miesięcznej produkcji nawozu. Przepisy pozwalają na składowanie obornika na gruncie i to przez 6 m-cy, pod warunkiem, że pryzmy zlokalizowane są na możliwie płaskim terenie, w miejscu niepiaszczystym, niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych i ujęć wody. Lokalizację pryzmy, datę złożenia obornika w danym roku na danej działce trzeba zaznaczyć na mapie, którą przechowuje się przez 3 lata od dnia zakończenia przechowywania obornika, i prze 3 lata od likwidacji pryzmy nie można w tym samym miejscu założyć nowej.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni równej lub większej niż 10 ha lub posiadający 10 DJP stanu średniorocznego lub więcej zwierząt gospodarskich zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotu. Ewidencję przechowywać powinno się przez okres 3 lat od ostatniego wpisu.

Roczna dawka nawozów naturalnych wynosi nie więcej niż 170 kgN/ha.

Do opracowania planu nawozowego zobowiązane są podmioty:

- prowadzące chów i hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Podmiot ten musi dodatkowo musi uzyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej oraz doręczyć wójtowi/burmistrzowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska , kopię tego planu wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji.

- posiadacze gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiający uprawy intensywne na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymujący obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego

- nabywający nawozy naturalne lub produkty pofermentacyjne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby.

Plan nawozowy opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się go przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia.

Rolnicy powinni zapoznać się z programem oraz przestrzegać terminów i zasad w nim zawartym.

Bliższych informacji z tego zakresu udzielają doradcy z PZDR w powiecie słupeckim.

 

 

Czytany 1382 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Galeria

{gallery}8668{/gallery}