03 lipca 2018

Zwalczanie stonki ziemniaczanej

Napisane przez Sylwia Wojtylak-Gallas

Na plantacjach ziemniaka skrobiowego po raz kolejny pojawiły się larwy stonki ziemniaczanej, co oznacza konieczność przeprowadzenia zabiegu środkami ochrony roślin. Zbyt późne wykonanie zabiegu prowadzi do ubytku masy liściowej krzaka ziemniaka, a tym samym do obniżenia plonu nawet o 30%.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego szkodnika wynosi 1 dorosły osobnik na 25-ciu roślinach lub 15 larw na roślinie lub 1 złoże jaj na roślinie.

Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin należy przeprowadzić ochronę plantacji.

Przeprowadzając zabieg należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza. Przy temperaturze powyżej 20 C nie należy stosować środków ochrony roślin z grupy pyretroidów, w takich warunkach najlepiej jest wykonać zabieg przy użyciu neonikotynoidów.

Przystępując do zwalczania szkodnika po raz kolejny na tej samej plantacji , należy pamiętać, że w strategii zapobiegania odporności stonki ziemniaczanej  bardzo ważne jest przestrzeganie stosowania różnych substancji czynnych w kolejnych zabiegach ochrony. Należy zwrócić uwagę, że te same substancje czynne często występują w wielu środkach ochrony roślin lecz pod różną nazwą handlową.

Wielokrotne stosowanie tej samej substancji aktywnej powoduję, że stonka nabywa odporność i skuteczność zastosowanego środka jest dużo niższa.

Nazwa środka

Substancja aktywna

Dawka

Actara 25 WG

Tiametoksam

0,06 – 0,08 kg/ha

Superkill 500 EC

Cypermetryna

 

 

0,06 l/ha

Mospilan 20 SP

Acetamipryd

0,1 – 0,15 l/ha

Cyperpirifos 550 EC

Chloropiryfos, cypermetryna

0,5 – 0,6 l/ha

 

Czytany 1604 razy