Wydrukuj tę stronę
20 grudnia 2017

Podsumowanie prac Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w Strzałkowie

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Izabela Kwapich

Prace Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w Strzałkowie w 2017 roku były dalszą kontynuacją prac z lat poprzednich. W ramach działalności LGD w ciągu roku zorganizowane były cztery spotkania, na których omawiano bieżące zagadnienia dotyczące problemów w produkcji trzody chlewnej.

    Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w miesiącu marcu w Strzałkowie, podczas którego zapoznano uczestników z programem działania na bieżący rok. Uczestnicy-producenci trzody dyskutowali w zakresie organizacji produkcji trzody, sposobie prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz wynikach produkcyjnych uzyskiwanych w swoich gospodarstwach. Rolnicy byli poinformowani w zakresie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej w sektorach hodowlanych. Na czerwcowym spotkaniu poruszono temat wody pitnej przeznaczonej dla produkcji trzody chlewnej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie jakie w życiu świń i chlewni pełni woda. Uznano, że w procesie produkcyjnym trzody należy zapewnić stały dostęp do odpowiedniej jakości wody. W czasie spotkania zwrócono uwagę na prawidłowe parametry nasion zbóż przeznaczanych do magazynowania na paszę dla trzody chlewnej.

     Spotkanie wrześniowe było okazją do dyskusji na temat możliwości poprawy wskaźników rozrodu oraz zwiększenia liczby sprzedanych tuczników od lochy w ciągu roku. Poprawa powyższych wskaźników w gospodarstwach jest obecnie bardzo potrzebna, ponieważ one w dużym stopniu decydują o rentowności chowu świń. Omówiono również były wyniki demonstracji z wykorzystaniem krajowych źródeł białka w żywieniu świń. Demonstracja prowadzona była w gospodarstwie uczestnika grupy i polegała na wykorzystaniu śruty z łubinu żółtego w żywieniu tuczników.

  W grudniu uczestnicy poinformowani byli w zakresie realnych zagrożeń Afrykańskim Pomorem Świń. Dyskusja prowadzona była w kierunku jakie działania profilaktyczne należy podejmować w gospodarstwie aby zapobiec wystąpieniu tej groźniej choroby. Zapoznano również uczestników z nową mobilną aplikacją EPSU WODR na smartfony .Rozwiązanie to pozwala na szybką wymianę informacji z doradcami WODR.Spotkania w grupie umożliwiły wymianę wiedzy z zakresu produkcji trzody pomiędzy rolnikami praktykami a doradcą.

Czytany 1397 razy

Galeria