06 czerwca 2017

Ochrona kukurydzy w późniejszych fazach wzrostu

Napisane przez Ewa Wziętek

Uzyskanie zadawalającego plonu kukurydzy wiąże się ściśle z zapewnieniem roślinie jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju. Ważny jest  dobór odpowiedniej odmiany, właściwe stanowisko, staranna uprawa gleby, optymalne nawożenie a także ochrona plantacji w zależności od rodzaju agrofaga i fazy w jakiej się znajduje. Zachwaszczenie należy ograniczać stosując zarówno metody mechaniczne, agrotechniczne, a w razie konieczności również chemiczne. W kukurydzy często występują chwasty jednoliścienne takie jak chwastnica jednostronna, perz właściwy, włośnice a z dwuliściennych dominują: komosa biała, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, rdesty, tasznik pospolity. Jeżeli nie zastosowano środka ochrony roślin przed siewem kukurydzy lub zaraz po siewie, a chwasty występują na polu dość licznie, należy dobrać odpowiedni środek chemiczny do fazy wzrostu kukurydzy. Ważny jest też rodzaj chwastów i faza ich rozwoju.

Jeżeli jest to pierwszy zabieg chemiczny na danym polu, można zastosować  herbicyd z grupy sulfonylomocznikowych lub zawierający substancje z innych grup. Poniżej podaję przykłady takich herbicydów o działaniu układowym, do zastosowania w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy na chwasty niewiększe niż w fazie 6 liści. Do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych można zastosować: Accent 75 WG w dawce 60-80g/ha + Trend 90EC (0,1%), Climax 100 SC , lub Daichi Extra 6 w dawce 0,75 l/ha,  Solis 100 SC w dawce 1,5 l/ha , Calaris 400 S.C. w dawce 1-1,5 l/ha. Natomiast w przypadku, kiedy zastosowano już środek chemiczny ale nie ograniczył w sposób wystarczający zachwaszczenia należy zastosować herbicyd o innym sposobie działania np. systemicznym, które polega na  pobieraniu środka chemicznego przez liście i szybkim przemieszczaniu w roślinie do korzeni i rozłogów chwastów. Przykładem mogą być następujące herbicydy: Miecz 25 WG w dawce 60 g na 1 ha, Focus Ultra 100 EC w dawce  1-2 l/ha(tylko jednoliścienne) czy Principal 53,6 WG w dawce 70-90 g/ha łącznie z adiuwantem Trend 90EC(0,1%). Stosując środki ochrony roślin należy zachować szczególną ostrożność i zapoznać się z etykietą instrukcją.

 

Wykorzystano stronę www.minrol.gov.pl( wyszukiwarka środków ochrony roślin).

 

                                                                                           Opracowała: Ewa Wziętek

                                                                                          PZDR w powiecie słupeckim

Czytany 1537 razy