16 grudnia 2010

Pasieka zimą

Napisane przez Henryk Matkowski ZD Słupca

                                                                 Pasieka zimą

 

                      Zima dla pszczół to czas trudny, dlatego też należy zadbać o jak najlepsze przygotowanie rodzin pszczelich już w  okresie lata i jesieni. Bardzo ważne też jest miejsce,w którym będą zlokalizowane   rodziny pszczele w tym okresie.

                                                                   Zimowanie pszczół

Miejsce  stacjonowania pasieki nazywamy pasieczyskiem. Zaleca się aby ono było zlokalizowane w taki sposób aby było ogrodzone i zapewniało pszczołom spokój podczas zimowli. Wyróżniamy dwa sposoby zimowania pszczół ze względu na miejsce zlokalizowania pasiek. Pierwszy powszechnie stosowany w naszych warunkach jest to zimowanie na tzw. toczku czyli pasieczysku na  wolnym powietrzu. Drugi  sposób to zimowanie pszczół  w stebniku. Polega ono  na tym , że rodziny pszczele przed zimą przenosi się do specjalnie przygotowanych miejsc na przykład piwnic. W  miejscach tych zapewniony jest spokój i stała temperatura co gwarantują  dobrą zimowlę. Stebnik powinien być dobrze zabezpieczony przed szkodnikami i nie powinny tam być magazynowane inne produkty. Sposób ten w warunkach Wielkopolski nie jest stosowany z uwagi na konieczność posiadania specjalnych  miejsc i dodatkową pracochłonność związaną z przemieszczaniem rodzin.

Zimowanie pszczół na toczku  czyli na zewnątrz  jest powszechnie praktykowane z dobrym skutkiem. Należy zaznaczyć ,że o powodzeniu przezimowania rodzin pszczelich decydują takie czynniki jak siła zimowanych rodzin, ilość  zapasów , wentylacja ula w czasie zimowania. Pszczoły aby się ogrzać podczas zimy tworzą tzw. kłąb. Istnieje  następująca zależność im rodzina pszczela jest silniejsza tzn. im ma więcej osobników tym średnica kłębu jest większa .Silniejszej rodzinie łatwiej się ogrzać ponieważ ciepło wytwarzane jest przez większą liczbę pszczół. Pomimo ,że na zewnątrz są temperatury ujemne  w środku kłębu jest temperatura powyżej 25 stopni .Dzięki tej zdolności pszczoły są w stanie przetrwać nawet największe mrozy.

                                                              Pszczoły ściągnięte w kłąb

 Ważne jest to aby pszczoły przygotowane  do zazimowania były zdrowe , wolne od Warrozy i dobrze odżywione. Wielkość  gniazda i ilość zapasów  powinna być dostosowana indywidualnie do siły rodziny. Innym nie mniej ważnym czynnikiem jest   właściwa wentylacja ula podczas zimowania . Pomocne w tym zakresie są odpowiedniej wielkości wylotki i inne otwory wentylacyjne .Dość skuteczne jest stosowanie w ostatnich latach tzw. dolnej poduszki powietrznej polegającej na podstawianiu na czas zimowli  pustego korpusu pod korpus z rodziną zimującą .

Podkreślić należy ,że o efektach dobrego przezimowania decydują prace i czynności pszczelarza  wykonane latem i jesienią. Zimą pszczelarz powinien pszczołom zapewnić  przede wszystkim spokój.

 

 

Henryk Matkowski Z D Słupca

Czytany 8019 razy