28 grudnia 2016

Zagórowski targ.

Napisane przez Julita Maślińska

Zagórów od lat znany jest z tradycji targowej. Przywilej organizacji targów Zagórów otrzymał na początku XV wieku wraz z prawami miejskimi od króla Polski Władysława Jagiełło. Targi odbywają się w każdą środę. W ciągu lat targ się rozwijał i przybywało handlujących. W chwili obecnej targ podzielony jest na dwie części a co za tym idzie mieści się w dwóch różnych miejscach. Osoby sprzedające warzywa, owoce oraz artykuły przemysłowe mają swoje stoiska na rynku miasta, natomiast sprzedający zwierzęta, zboże czy też środki do produkcji rolniczej swoje stanowiska mają na ul. Lidmanowskiego. W roku 2013 do użytku zostało oddane nowoczesne targowisko przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej sfinansowane ze środków PROW. W chwili obecnej jest to jedyne targowisko w powiecie słupeckim. Targowisko to jest podzielone na dwie części: miejsce sprzedaży zwierząt i miejsce sprzedaży produktów rolnych. Nowy plac spełnia wszelkie wymogi. W części przeznaczonej dla zwierząt powstały zadaszone stanowiska wyposażone w punkty do wiązania zwierząt oraz poidła, zapewnia to ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i dobrostan zwierząt. Na targowisku swoje miejsce mają również służby weterynaryjne i obsługa targowiska. Teren jest ogrodzony i utwardzony. Inwestycja okazała się jak najbardziej trafioną i potrzebną. Rolnicy z powiatu słupeckiego mogą sprzedawać swoje produkty w bardzo dobrych warunkach a okoliczni producenci zyskali atrakcyjne miejsce zbytu.

Czytany 1778 razy