22 grudnia 2016

Podsumowanie z działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Ostrowite

Napisane przez Paweł Smuszkiewicz

W 2016 roku uczestnicy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w miejscowości Ostrowite co kwartał spotykali się w sali Urzędu Gminy aby rozmawiać o problemach dotyczących rolnictwa. Tematyka spotkań jak i główny cel skupiał się na zagadnieniach związanych z ochroną roślin ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony.

Tematyka pierwszego, organizacyjnego spotkania poświęcona była przypomnieniu podstawowych obowiązków ciążących na osobach, które wykonują zabiegi oprysku tj ukończenia specjalistycznego szkolenia stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, przeprowadzenie raz na trzy lata badania sprawności technicznej opryskiwacza przez uprawnioną Stację Kontroli Opryskiwaczy, prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie rolnym ewidencji zabiegów ochrony roślin. Zwrócono uwagę na zasady prawidłowego, zgodnego z instrukcją  stosowania środków ochrony roślin oraz na obowiązek przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego postępowania podczas przygotowania i wykonywania zabiegów opryskiwania. Przypomniano także akty prawne związane z integrowaną ochroną roślin, które muszą być przestrzegane przez rolników. Na tym spotkaniu uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020. Szczegółowo omówiono działanie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” w kierunku inwestycji dotyczących zakupu maszyn rolniczych.

Na kolejnych spotkaniach przedstawiono główne założenia integrowanej ochrony roślin polegające na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod minimalizujących zagrożenie dla ludzi i zwierząt, polegających na zmniejszeniu ilości wykonywanych zabiegów ochrony roślin zastępując je metodami nie chemicznymi np. hodowlanymi, mechanicznymi, biologicznymi.

Zwrócono uwagę na ważne narzędzia wykorzystywane w integrowanej uprawie tj.:

  • progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
  • systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.  

Podkreślono, że każda decyzja o wykonaniu chemicznego zabiegu ochrony roślin powinna być poprzedzona określeniem progu szkodliwości patogena w danej uprawie, i że nie można zapominać o tak istotnych elementach integrowanej ochrony roślin jak właściwy płodozmian, dobór odmian i odpowiednia agrotechnika.

Na październikowym spotkaniu omówiono aktualne problemy związane z ochroną rzepaku ozimego i utrudnienia w zabiegach uprawowo-siewnych z zbożach ozimych spowodowanych warunkami pogodowymi. W celu zapoznania z innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji rolnej przedstawiono  nowości prezentowane na AGRO-SHOW w Bednarach.

Na ostatnim, grudniowym spotkaniu podsumowano działalność grupy. Uczestnicy pozytywnie ocenili taki rodzaj działania jako okazję do wzajemnej wymiany poglądów, doświadczeń i informacji.

Czytany 929 razy Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016