27 maja 2014

Czas rozliczyć materiał siewny.....

Napisane przez Danuta Woźniak

     Rolnicy , którzy zakupili materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany tylko do 25 czerwca 2014 roku mogą składać wnioski o dopłaty  do Agencji Rynku rolnego. Wnioskodawca aby otrzymać  dopłaty zobowiązany jest do złożenia   wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w roku  2014 zamieszczonym na stronie http://www.arr.gov.pl/ Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny.

DSC06588

 Fot. S.Wojtylak-Gallas    Wzór wniosku o dotację do materiału siewnego

    Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu skutkuje wydłużeniem postępowania administracyjnego i wydłużeniem okresu wypłaty  pomocy  .

O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

DSC06593

           Fot. S. Wojtylak Gallas     Kwalifikowany materiał siewny

DSC06608

Fot. S. Wojtylak Gallas   Kwalifikowany materiał sadzeniakowy

Minimalna ilość wysiewu lub wysadzenia na 1 ha  użytków rolnych wynosi :

MATERIAŁ  SIEWNY

MINIMALNA ILOŚĆ WYSIEWU

PSZENICA -ODMIANA POLULACYJNA

150 KG

PSZENICA-ODMIANA MIESZAŃCOWA

70 KG LUB 1,7 j.s.

ŻYTO –ODMIANA POPULACYJNA

90 KG

ŻYTO –ODMIANA SYNTETYCZNA

80 KG

ŻYTO –ODMIANA MIESZAŃCOWA

60 KG LUB 1,7 j.s.

JĘCZMIEŃ –ODMIANA POPULACYJNA

130 KG

JĘCZMIEŃ – ODMIANA MIESZAŃCOW

90 KG LUB 2j.s.

PSZENŻYTO

150KG

OWIES ZWYCZJNY

150KG

GROCH SIEWNY

200KG

ZIEMNIAKI

2000KG

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi  w 2014 roku :

MATERIAŁ  SIEWNY

STAWKA DOPŁATY

ZBOŻA , MIESZANKI ZBOŻOWE

100zł

ZIEMNIAKI

500 zł

ROŚLINY STRĄCZKOWE

160 zł

Celem dopłat jest zrekompensowanie części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, a w konsekwencji zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w gospodarstwach. Stosowanie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przez rolników w swoich gospodarstwach to nie tylko korzyści wynikające z dotacji, ale również  kwalifikowany materiał siewny to przede wszystkim genetyczny potencjał plonowania, który charakteryzuje się:

- wyższym potencjałem  plonowania,

-zwiększoną odporność na choroby,

- poprawionymi  parametry jakościowymi,

- lepszym  dopasowanie odmian do różnych stanowisk i warunków środowiskowych.

Porównując system funkcjonowania dopłat do zużytego materiału siewnego, w pierwszym roku liczba złożonych wniosków w  Agencji Rynku Rolnego wynosiła  w całej Polsce 18,5 tys., natomiast w roku 2013 wyniosła ok. 62,4 tys. wniosków .

                                                                                                    S.Wojtylak Gallas

 

Czytany 2489 razy Ostatnio zmieniany 27 maja 2014