śremski - WODR Poznań
23 stycznia 2013

Zasady na OSN

Przygotowane przez
Od 1 stycznia 2013 roku na terenie powiatu śremskiego zostały wytypowane nowe tereny jako Obszary Szczególnie Narażone dlatego rolników na tym terenie obowiązują nowe warunki do których rolnicy winni się dostosować Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Poprawa praktyki rolniczej poprzez: Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów nawożenia Właściwe magazynowanie nawozów naturalnych, pasz  soczystych oraz postępowanie z odciekami Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie o dużym  nachyleniu oraz w pobliżu cieków Ograniczenie stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych śniegiem Okresy nawożenia Nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że…
23 stycznia 2013

Zasady na OSN

Przygotowane przez
Od 1 stycznia 2013 roku na terenie powiatu śremskiego zostały wytypowane nowe tereny jako Obszary Szczególnie Narażone dlatego rolników na tym terenie obowiązują nowe warunki do których rolnicy winni się dostosować Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Poprawa praktyki rolniczej poprzez: Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów nawożenia Właściwe magazynowanie nawozów naturalnych, pasz  soczystych oraz postępowanie z odciekami Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie o dużym  nachyleniu oraz w pobliżu cieków Ograniczenie stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych śniegiem Okresy nawożenia Nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że…
Ostatnio zmieniany 23 stycznia 2013
21 stycznia 2013

Spotkanie sołtysów

Przygotowane przez
Spotkanie informacyjno  - szkoleniowe w Śremie W dniu 18 grudnia 2012r., sołtysi z terenu powiatu śremskiego oraz przedstawiciele lokalnych władz, a także instytucji obsługujących rolnictwo zebrali się w restauracji „Relax” w Śremie na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym. Szkolenie zorganizowali Starostwo Powiatowe w Śremie oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Śremskiego. Spotkanie otworzył Pan Jerzy Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Śremskiego. Zabrani tradycyjnie przełamali się opłatkiem, a Starosta Śremski – Piotr Ruta złożył  wszystkim-życzenia-świąteczno-noworoczne. Głównym tematem szkolenia była problematyka dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego, a w szczególności lokalizacja obszarów szczególnie narażonych (OSN) na terenie powiatu śremskiego, a także działania mające…
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2013
13 września 2012

Spotkanie środowiskowe

Przygotowane przez
Sprawozdanie ze spotkania środowiskowego w ZD Śrem.   W dniu 11 września 2012 roku w siedzibie ZD w Śremie odbyło się spotkanie środowiskowe z przedstawicielami środowiska rolniczego z powiatu śremskiego.Celem spotkania było przedstawienie, omówienie i zebranie potrzeb doradczych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu śremskiego.W spotkaniu uczestniczyli :- p. Elżbieta Różańska główny specjalista ds. ekonomiki w WODR Poznań- p. Wacław Klupczyński kierownik PIORiN-u w Śremie- p. Grzegorz Taczak kierownik Oddziału Powiatowego ARiMR w Śremie-p. Zdzisław Guzikowski kierownik kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie-p. Tadeusz Mieloch członek Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Śremie, właściciel gospodarstwa pokazowego w Śremie-członkowie Powiatowej…
W dniach 26-27maja br odbyła się XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Patronat honorowy nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego  Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. W wystawie udział wzięło 110 hodowców, którzy wystawili 312 sztuk zwierząt hodowlanych oraz 15 stad drobiu. Wszystkie zwierzęta zaprezentowane na wystawie ocenione zostały przez komisje oceny zwierząt powołane odpowiednio dla każdego gatunku. Przyznano  85 czempionaty, w tym 46  czempiony oraz 39 wiceczempiony. Wśród czempionów bydła mlecznego  wybrano 1  superczempiony, w kategorii krów wybrana została Krowa LENIWA z  Hodowli Zwierząt Zarodowej SP. Z o.o Żołędnica. Superczempionem wśród bydła…
07 czerwca 2012

Powiatowy Dzień Pola

Przygotowane przez
              POWIATOWY DZIEŃ POLA  MSZCZYCZYN 2012                             W poniedziałek, 4 czerwca 2012 r. odbyło się na terenie Mszczyczyna Forum Rolnicze – „Powiatowy Dzień Pola”. Licznie zgromadzeni rolnicy z powiatu śremskiego,  gostyńskiego i poznańskiego  oraz przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z rolnictwem spotkali się w sali RSP Mszczyczyn. Zebranych powitał otwierając Forum Burmistrz Dolska – Henryk Litka oraz Zdzisław Kruk Kierownik Zespołu Doradczego w Śremie. Głos zabrali również: -        Kierownik ZD  Śrem – Zdzisław Kruk -         Prezes RSP Mszczyczyn – Kazimierz Jańczak -         Dyrektor WODR w Poznaniu – Ryszard Jaworski -         Członek Zarządu WIR– Krzysztof Kwiatoń. Dyplom za wieloletnią współpracę otrzymał…
Ostatnio zmieniany 07 czerwca 2012
PROGRAM Wielkopolskie Targi Rolnicze „SIELINKO 2012” pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego 26.05.2012 r. (sobota) 6.00-9.00     Instalacja wystawców 9.00-17.00 XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych XIX Wielkopolskie Targi Rolnicze „Sielinko 2012” 10.00-14.00 Wycena zwierząt hodowlanych 11.00   Uroczyste otwarcie Wielkopolskich Targów Rolniczych – „Pod Zegarem” 11.30-12.00 Odsłonięcie tablicy Batalionów Chłopskich ( Muzeum ) 12.00-13.00 Wręczenie certyfikatów rolnikom gospodarstw demonstracyjnych 9.00-17.00 Ekspozycja leśno – łowiecka,  koncert muzyki myśliwskiej 9.00-17.00  Prezentacja kolekcji odmian roślin uprawnych 9.00-17.00  Prezentacja sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej 15.00   Prezentacja bydła mięsnego – ring 18.30-20.00 Wręczenie dyplomów oraz pamiątek…
ZESTAWIENIE                         Championów  i vicechampionów Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt                               Hodowlanych w Sielinku, która odbyła się w dniach 10-13 maj 2012 roku.                             Wystawę na specjalnie przygotowanym ringu zaprezentowano 160 sztuk bydła z całej Polski,                           każdy   miał okazję do obejrzenia bydła mlecznego, które zostało podzielone na  kategorie wiekowe  .                           Spośród nich wyróżniono czempiony, wiceczempiony i superczempiony.                          Zwiedzający wystawę mieli okazję do zapoznania się…
Ostatnio zmieniany 14 maja 2012
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2012